top of page

Ajankohtaista

Atrian Auringon 5,0 megawatin laajennusosa otettiin käyttöön.

Julkaistu  |

16.03.2023

ATRIAN AURINKO - ATRIA

Solarigo toteutti vuosina 2017 - 2019 Työ- ja elinkeinoministeriön tukeman Energiakärkihankkeen, 5.9 megawatin tehoisen Atrian Auringon. Atrian Aurinko rakennettiin Atrian Nurmon tuotantolaitokselle, ja se koostui 11 erillisestä voimalasta, joista kaksi asennettiin maa-asenteisesti ja yhdeksän katoille. Hankkeessa pilotoitiin erilaisia aurinkosähköön liittyviä teknisia ratkaisuja, esimerkiksi rakennettiin Suomessa merkittävän kokoinen 1 MW sähkövarasto, joka mahdollistaa kysyntäjoustoon osallistumisen.

Atrian Aurinko oli Suomen ensimmäinen teollisen mittaluokan aurinkosähköpuisto. Puisto oli edelleen vuonna 2023 Suomen suurin, jolloin sen paneeliteho lähes kaksinkertaistettiin 5,0 megawatin laajennusosalla.

Add a Title

Lorem ipsum

Add a Title

Lorem ipsum

Selvitys

Atrian aurinko -hanke sai alkusysäyksen kun Atrian tehtaan pohjoispuolella sijaitseva 4 hehtaarin avokompostointikenttä jäi vanhasta käytöstä pois ja Atrian silloinen toimitusketjun hallinnan johtaja Tapani Potka ja Solarigon perustajaosakas Jukka Muilu ideoivat alueen hyödyntämistä suuren mittakaavan aurinkovoimalan rakentamiseksi.

H2 / 2016

H2 / 2016

HANKKEEN ETENEMINEN

Suunnittelu

Noin 6,8 miljoonan euron Atrian Aurinko -hanke sai tammikuussa 2017 myönteisen päätöksen Työ- ja elinkeinoministeriöltä Energiakärkihankkeeksi.

Hanketta varten perustettiin Nurmon Aurinko Oy, joka vastasi hankkeen toteuttamisesta ja älykkään sähkönkäytön palveluiden toimittamisesta Atrialle pitkäaikaisella sopimuksella. Hankeyhtiön taustalla ovat Atria Suomi Oy ja Solarigo Systems Oy.

01 / 2017

1 / 2017

Atrian Auringon käyttöönotto

Atrian Auringon ensimmäiset aurinkopaneelit otettiin käyttöön heinäkuussa 2017, ja koko voimalakokonaisuus otettiin käyttöön syyskuussa 2018. 

Valmistuessaan Atrian Aurinko tuotti 10 % kaikesta Suomessa tuotetusta aurinkoenergiasta.

09 / 2018

06 / 2017

Laajennusosan käyttöönotto

Atrian Auringon 5,0 megawatin laajennusosa otettiin käyttöön maaliskuussa 2023. Uutena tekniikkana puistossa käytettiin kaksipuoleisia bi-facial aurinkopaneeleja.

Laajennusosa rakennettiin yhtenä puistokokonaisuutena tehdasalueen itäpuolelle.

Laajennuksen myötä Atria kattaa noin 8 % sähkönkulutuksestaan päästöttömällä aurinkosähköllä.

03 / 2023

03 / 2023

Atrian Auringon käyttöönotto

Atrian Auringon ensimmäiset aurinkopaneelit otettiin käyttöön heinäkuussa 2017, ja koko voimalakokonaisuus otettiin käyttöön syyskuussa 2018.

Valmistuessaan Atrian Aurinko tuotti 10 % kaikesta Suomessa tuotetusta aurinkoenergiasta.

03 / 2023

09 / 2018

Laajennusosan rakentaminen

Atrian Auringon laajennusosan rakentaminen aloitettiin maatöillä maaperän sulettua tarpeeksi toukokuussa 2022. Aurinkopaneeliasennus aloitettiin elokuussa 2022.

05 / 2022

05 / 2022

Aurinkovoimaloiden rakentaminen

Atrian Auringon ensimmäiset aurinkopaneelien asennukset alkoivat kesäkuussa 2017 ja Atria Suomi otti askeleen kohti tavoitettaan tuottaa vähäpäästöistä kotimaista ruokaa.

06 / 2017

06 / 2017

Sähkövaraston ja älykkään sähkönkäytön pilotit

Hankkeessa toteutettiin Suomessa merkittävän kokoinen 1 MW sähkövarasto, sekä 19 eri kohteeseen asennettu sähköä säästävä älyjärjestelmä vuonna 2019.

03 / 2023

2019

LISÄTIETOJA

JUHO LASONEN

Senior Project Manager

HANKEVIDEOT

ATRIAN
AURINKO

AURINKO
LIVE

LAAJENNUS

ATRIAN AURINKO

Teho MWp

10.9

Aurinkopaneeleja

31 000

Hankkeen vaihe

TUOTANTO

Sijainti

NURMO

Investointi n. Milj. €

8.0

bottom of page