top of page
Orange wallpaper

01

Is the solar power system safe?

SAFETY OF SOLAR ELECTRICITY

A high-quality and well-designed, installed and maintained solar power system is safe. Even though solar electric systems produce electricity instead of consuming electricity, their characteristics are comparable to normal electrical devices or systems in real estate. Of course, with regard to photovoltaic systems, it is worth remembering that the solar panels themselves are always energized during daylight hours.

Gray wallpaper
Harmaa taustakuva

02

Miten aurinkosähköjärjestelmän turvallisuuteen voidaan vaikuttaa?

SAFETY OF SOLAR ELECTRICITY

Aurinkosähköjärjestelmän turvallisuuteen voidaan vaikuttaa laitevalintojen, suunnittelun, asennuksen sekä kunnossapidon osalta. Kaikki edellä mainitut turvallisuuteen vaikuttavat tekijät ovat yhtä tärkeitä ja laadukas aurinkosähkötoimija huomioi aurinkosähköjärjestelmän turvallisuuden laitevalinnoista aina järjestelmän elinkaaren päättymiseen saakka. 

 

Paloturvallisuuden varmistamiseksi teemme aina mm. ilmoituksen pelastuslaitokselle uudesta voimalasta, minkä lisäksi tehdään pelastuskortti ja huolehditaan asianmukaisista merkinnöistä voimalan lähistöllä. Aurinkovoimalan asennuksessa maadoitus ja ukkossuojaus ovat ensiarvoisen tärkeää. Aurinkovoimala kuuluu maadoittaa asiaankuuluvasti, eikä aurinkopaneelin reuna saa koskaan olla alueen korkein piste.

Orange wallpaper

03

Aurinkosähköjärjestelmän suunnittelu

SAFETY OF SOLAR ELECTRICITY

Suunnittelun osalta turvallisuusseikat tulee huomioida heti alusta alkaen. Ammattitaitoinen ja kokenut suunnittelija varmistaa, että järjestelmässä käytettävät komponentit ovat oikein mitoitetut, ja että asentajilla on hyvät ohjeet asennustyön suorittamiseen.

Aurinkosähköjärjestelmissä suurin vikojen aiheuttaja on huonot liitokset ja tästä syystä aurinkosähköjärjestelmä kannattaa asentaa mahdollisimman yksinkertaisesti, ilman ylimääräisiä komponentteja tai liitoksia. Solarigolla on jo vuosien kokemus Suomessa suhteellisen uudesta aurinkosähköalasta, joten Solarigon suunnittelu osaa välttää useimmat ongelmatilanteet.

Gray wallpaper
Gray wallpaper

04

Solar system installation

AURINKOSÄHKÖN TURVALLISUUS

Kuten kaikkien sähkötöiden, aurinkosähköjärjestelmän asennus tulee tehdä erityistä huolellisuutta noudattaen. Laitevalintoja ja asennustyötä tehtäessä oleellista on huomioida aurinkosähköjärjestelmän pitkä 30–40 vuoden teknistaloudellinen pitoaika ja jatkuva altistuminen luonnon elementeille, kuten lumelle, tuulelle, sateelle ja auringolle. Tästä syystä kaikki asennukset tulee tehdä kestävällä tavalla, laadukkaita tarvikkeita käyttäen. 

Solarigon aurinkovoimalat asentaa Solarigon kouluttamat kokeneet ja luotettavat asentajat, jolloin voidaan varmistua yhdenmukaisesta laadusta asennuskohteesta riippumatta. Solarigolla on useita asennustiimejä eri puolilla Suomea, ja pyrimme aina käyttämään mahdollisimman paikallista asentajaryhmää. Solarigolla on myös aurinkovoimaloita ympäri Suomea, jolloin aluekohtaiset viranomaiskäytännöt ovat jo vakiintuneet osaksi prosessejamme. 

Orange wallpaper

05

Maintenance of the photovoltaic system

AURINKOSÄHKÖN TURVALLISUUS

Kunnossapidon merkitystä ei voi liikaa korostaa aurinkosähköjärjestelmien turvallisuudesta puhuttaessa. Aurinkosähköjärjestelmille tulee tehdä ammattilaisen toimesta kattava huolto vuosittain, jotta varmistutaan esimerkiksi liitosten ja kiinnitysten kunnosta.

 

Joskus aurinkosähköjärjestelmistä kuulee puhuttavan jopa huoltovapaina, mutta tämä ei pidä paikkaansa. Moneen muuhun sähköntuotantomuotoon verrattuna aurinkosähköjärjestelmien huoltotarve on kuitenkin huomattavasti vähäisempi suurimmaksi osaksi siitä syystä, että aurinkosähköjärjestelmissä ei ole liikkuvia osia.


Solarigon suorittamiin huoltotoimenpiteisiin kuuluvat mm. inverttereiden ohjelmistopäivitykset, paneeleiden hyötysuhteen tarkkailu, kiinnikkeiden kunnon tarkkailu, ketjukohtaisten jännitteiden tarkkailu, etävalvonta ja korjaustoimenpiteet. Lisäksi huoltotoimenpiteiden aikana tarkkaillaan kiinteistön katon kuntoa vuotovahinkojen ja ilkivallan osalta.

Solarigo maintenance services

LUE

Lisää aiheesta

SOLAR INFO

Solarigo's installer inspects the solar power plant - - Solarigo Systems Oy

OUR SERVICE

REFERENCES

Safety of solar electricity, Solarigo's installer inspecting the solar power plant - Solarigo Systems Oy

Onko aurinkosähköjärjestelmä turvallinen?

01

Influencing the safety of the photovoltaic system

02

Aurinkosähköjärjestelmän suunnittelu

03

Aurinkosähköjärjestelmän asennus

04

Maintenance of the photovoltaic system

05

Solarigo solar info - everything about solar electricity

SOLAR ELECTRICITY
SAFETY

bottom of page