top of page

HIRVENSALMI
AURINKOPUISTO

HIRVENSALMEN AURINKOPUISTO

Hirvensalmen aurinkopuistohankkeessa toteutetaan 9000 kaksipuoleisesta aurinkopaneelista koostuva, noin 5 MWp kokoinen aurinkopuisto taajaman pohjoispuolelle. Hankealue on noin 8,6 hehtaarin kokoinen. Aurinkopuistoa voidaan hyödyntää osana Hirvensalmen ilmasto-ohjelmaa. Hankeyhtiö Järvi-Suomen Aurinko Oy on sopinut Hirvensalmen kunnan kanssa hankealueesta 20 vuoden maanvuokrasopimuksen.

Puiston ympärille rakennetaan aidat ja huoltotiet. Puisto ei vaikuta lähellä kulkeviin ulkoilureitteihin.

Aurinkopuiston investoijana toimii Järvi-Suomen Aurinko Oy, joka on Suur-Savon Sähkö Oy:n perustama hankeyhtiö. Puiston rakentajana toimii Solarigo Systems Oy ja tuotetun aurinkosähkön myy Lumme Energia.

PANEELEJA

9200

INVESTOINTI M€

~ 3.5

VAIHE

RAKENNUS

SIJAINTI

HIRVENSALMI

TEHO MWP

5

Add a Title

Lorem ipsum

Add a Title

Lorem ipsum

Selvitys

Hankealueeksi tarkentui taajaman pohjoispuoli. Hankkeen maaperätutkimuksessa todettiin alue kantavaksi. Hankkeelle tehtiin ympäristöselvitys ja sen tulokset on huomioitu toteutuksessa. ELY:n tarveharkinnan jälkeen hankkeelle ei edellytetä ympäristövaikutusarviointia (YVA). 

06 / 2022

06 / 2022

HANKKEEN ETENEMINEN

Kaavamuutos

Hanketta varten tehtiin kaavamuutos, joka oli nähtävänä ja kommentoitavana Hirvensalmen kunnan verkkopalvelussa. 

02 / 2023

02 / 2023

Yleisötilaisuus

Hankkeesta pidettiin yleisötilaisuus kuntalaisille 21.3.2023. Tilaisuuteen osallistui Hirvensalmen kunnan, Suur-Savon Sähkön sekä Solarigon edustajia ja kuntalaisia. 

03 / 2023

03 / 2023

Rakentaminen

Hankkeen toteutumisen edellytyksenä ollut kaavamuutos tuli lainvoimaiseksi 10.11.2023. Solarigo Systems Oy teki hankkeesta investointipäätöksen ja alkoi rakentaa aurinkopuistoa joulukuussa 2023. Aurinkopuiston ympärille rakennetaan aita ja huoltotiet. Ympäröivä aita maisemoidaan, jolloin yleisilmeen vaikutus on vähäinen. Puisto ei vaikuta lähellä kulkeviin ulkoilureitteihin. Hirvensalmen aurinkopuisto valmistuu kevään 2024 aikana tuotantokäyttöön. 

12 / 2023

12 / 2023

LISÄTIETOJA

ROOPE
RAISIO

Senior Project Manager

bottom of page