top of page
Open Site Navigation

EN

Ajankohtaista

Juurakko hybridipuisto alkoi tuottaa aurinkosähköä helmikuussa 2023 kun ensimmäiset invertterit kytkettiin päälle.

Julkaistu  |

14.2.2023

JUURAKKO HYBRIDIPUISTO

Solarigo rakensi Suomen suurimman aurinkosähköpuiston osaksi Juurakko -hybridipuistoa vuosina 2022 - 2023. Hankkeessa seitsemän tuulivoimalaa ja 24 000 aurinkopaneelia tuottavat uusiutuvaa energiaa hyödyntäen samaa sähköverkkoinfrastruktuuria. Tuulivoimaloiden rakentamisesta vastasi VSB Uusiutuva Energia Suomi Oy.

Hankkeen tavoitteena oli luoda hybridipuistokonseptista kokonaisuus, jota on mahdollista monistaa kansainvälisesti. Hankkeeseen sisältyi kahden eri tuotantomuodon yhdistämisen lisäksi suuren mittaluokan sähkönvarastointia, sekä kaksipuoleisten aurinkopaneelien testausta teollisessa sähköntuotannossa. Hybridipuiston tuotanto ohjataan suoraan kantasähköverkkoon. Puiston aurinkoenergian toimittaa loppukäyttäjille Lumme Energia. Työ- ja elinkeinoministeriö myönsi aurinkopuiston toteuttamiselle 2,6 miljoonan euron energiatuen.

Add a Title

Lorem ipsum

Add a Title

Lorem ipsum

Selvitys

Solarigo ja VSB Uusiutuva Energia Suomi Oy aloittivat neuvottelut yhteistyöstä hybridipuiston toteuttamiseksi. Tuulivoimaloiden rakentaminen alkoi jo vuoden 2021 loppupuolella, jolloin Solarigo kävi tutustumassa VSB:n toimintaan alueella sekä mahdolliseen aurinkopuiston rakennuspaikkaan.

01 / 2023

H2 / 2021

HANKKEEN ETENEMINEN

Suunnittelu

Solarigo Systems Oy ja tuulivoiman hankekehittäjä VSB Uusiutuva Energia Suomi Oy solmivat sopimuksen Suomen ensimmäisen teollisen mittakaavan tuuli-aurinko -hybridisähköpuiston rakentamisesta Kalajoelle. Vastaavia hybridipuistoja hankkeen aloittamisen hetkellä oli vain muutamia maailmassa.

Sekä tuuli- että aurinkopuistot hyödyntyävät samaa sähköasemaa, Fingrid Oyj:n Jylkässä sijaitsevaa Kalajoen sähköasemaa.

02 / 2023

10 / 2021

Rakentaminen

Aurinkopuiston rakentaminen aloitettiin syyskuussa 2022. Kuvassa yksi muuntaja saapuu puistoon. Puiston rakentaminen toteutettiin pääosin syksyllä ja talvella 2022, ja alkukeväällä 2023.

03 / 2023

09 / 2022

Tuotanto

Juurakon aurinkosähköpuiston tuotanto alkoi helmikuussa 2023 kun ensimmäiset invertterit kytkettiin päälle.

04 / 2023

02 / 2023

Valmistelu

Työmaan valmistelu alkoi keväällä 2022 huoltoteiden rakentamisella, teiden vahvistamisella, aurinkopuiston maatöillä ja aitauksella.

02 / 2023

03 / 2022

LISÄTIETOJA

HEIDI MATTILA

Senior Project Manager

+358 50 434 3290

JUURAKKO

HYBRIDIPUISTO

Teho MWp

13

Aurinkopaneeleja

24000

Hankkeen vaihe

TUOTANTO

Sijainti

KALAJOKI

Investointi n. Milj. €

8,7

bottom of page