top of page

JUURAKKO
AURINKOPUISTO

JUURAKKO AURINKOPUISTO

Solarigo rakensi Suomen suurimman aurinkosähköpuiston osaksi Juurakko -hybridipuistoa vuosina 2022 - 2023. Hankkeessa seitsemän tuulivoimalaa ja 24 000 aurinkopaneelia tuottavat uusiutuvaa energiaa hyödyntäen samaa sähköverkkoinfrastruktuuria. Tuulivoimaloiden rakentamisesta vastasi VSB Uusiutuva Energia Suomi Oy.

Hankkeen tavoitteena oli luoda hybridipuistokonseptista kokonaisuus, jota on mahdollista monistaa kansainvälisesti. Hankkeeseen sisältyi kahden eri tuotantomuodon yhdistämisen lisäksi suuren mittaluokan sähkönvarastointia, sekä kaksipuoleisten aurinkopaneelien testausta teollisessa sähköntuotannossa. Hybridipuiston tuotanto ohjataan suoraan kantasähköverkkoon. Puiston aurinkoenergian toimittaa loppukäyttäjille Lumme Energia. Työ- ja elinkeinoministeriö myönsi aurinkopuiston toteuttamiselle 2,6 miljoonan euron energiatuen.

PANEELEJA

24 000

INVESTOINTI M€

~ 8,7

VAIHE

TUOTANTO

SIJAINTI

KALAJOKI

TEHO MWP

13

Add a Title

Lorem ipsum

Add a Title

Lorem ipsum

Selvitys

Solarigo ja VSB Uusiutuva Energia Suomi Oy aloittivat neuvottelut yhteistyöstä hybridipuiston toteuttamiseksi. Tuulivoimaloiden rakentaminen alkoi jo vuoden 2021 loppupuolella, jolloin Solarigo kävi tutustumassa VSB:n toimintaan alueella sekä mahdolliseen aurinkopuiston rakennuspaikkaan.

H2 / 2021

H2 / 2021

HANKKEEN ETENEMINEN

Suunnittelu

Solarigo Systems Oy ja tuulivoiman hankekehittäjä VSB Uusiutuva Energia Suomi Oy solmivat sopimuksen Suomen ensimmäisen teollisen mittakaavan tuuli-aurinko -hybridisähköpuiston rakentamisesta Kalajoelle. Vastaavia hybridipuistoja hankkeen aloittamisen hetkellä oli vain muutamia maailmassa.

Sekä tuuli- että aurinkopuistot hyödyntyävät samaa sähköasemaa, Fingrid Oyj:n Jylkässä sijaitsevaa Kalajoen sähköasemaa.

10 / 2021

10 / 2021

Valmistelu

Työmaan valmistelu alkoi keväällä 2022 huoltoteiden rakentamisella, teiden vahvistamisella, aurinkopuiston maatöillä ja aitauksella sekä keskijännitekaapeloinnilla aurinkovoimalan ja tuuliturbiinin välillä.

Kesällä kaapelit kaivettiin aurinkovoimalan kentän alle. Pääkomponentit kuten aurinkopaneelit, telineet ja invertterit toimitettiin alueelle syksyllä alkavaa asennusta varten.

03 / 2022

03 / 2022

Tuotanto

Juurakon aurinkosähköpuiston tuotanto alkoi helmikuussa 2023 kun ensimmäiset invertterit kytkettiin päälle.

02 / 2023

02 / 2023

Rakentaminen

Juurakon aurinkosähköpuiston tuotanto alkoi helmikuussa 2023 kun ensimmäiset invertterit kytkettiin päälle.

09 / 2022

09 / 2022

Avajaiset

Juurakko aurinkosähköpuiston avajaisia juhlittiin elokuussa 2023. Tapahtumassa kuultiin puheita ja tutustuttiin puistoon.

05 / 2022

08 / 2023

05 / 2022

Avajaiset

Juurakko aurinkosähköpuiston avajaisia juhlittiin elokuussa 2023. Tapahtumassa kuultiin puheita ja tutustuttiin puistoon.

08 / 2023

2019

LISÄTIETOJA

HEIDI
MATTILA

Senior Project Manager

bottom of page