top of page
  • Writer's pictureSolarigo Systems

Atrian aurinkosähköpuisto laajenee ja lähes kaksinkertaistaa aurinkosähköntuotannon

Atria Suomen yhdessä Solarigo Systems Oy:n kanssa toteuttama aurinkovoimalan laajennus Nurmon tehtaan yhteyteen on otettu käyttöön. Vuonna 2018 käyttöönotetun Atrian ensimmäisen aurinkovoimalan paneeliteho lähes kaksinkertaistuu. Se tuottaa vuodessa noin 4 100 MWh aurinkosähköä, mikä vastaa noin 2100 kerrostaloyksiön vuosikulutusta.


Aurinkopuisto laajenee tehdasalueen itäpuolella, uuden siipikarjatehtaan välittömässä läheisyydessä.
Aurinkopuisto laajenee tehdasalueen itäpuolella, uuden siipikarjatehtaan välittömässä läheisyydessä.

"Uusiutuvan, päästöttömän aurinkoenergian hyödyntäminen vie meitä osaltaan kohti tärkeintä tavoitettamme: Atrian hiilineutraalia ruokaketjua. Atria on ollut Suomessa edelläkävijänä siinä, miten teollisuus hyödyntää aurinkoenergiaa tuotannossaan. Nyt käyttöönotetun aurinkovoimalan tuottama energia käytetään pääosin Atrian Nurmon tuotantolaitoksella", kertoo Atrian tekninen johtaja Eero Yliselä.


"Aurinkovoimalan laajennus on merkittävä projekti koko Suomen aurinkosähköalalla. Nykyinen voimala on tällä hetkellä Suomen suurin ja laajennusosa itsessään on yksi suurimpia rakenteilla olevista aurinkovoimaloista. Uutena tekniikkana voimalassa käytetään kaksipuoleista (bi-facial) aurinkopaneelia, joka tuottaa energiaa myös paneelin takapuolelle heijastuvasta hajasäteilystä. Tämä parantaa aurinkovoimalan hyötysuhdetta ja kasvattaa vuosittaista energiantuotantoa verrattuna perinteiseen teknologiaan. Uudet paneelit tuottavat yhtä neliötä kohden noin 30 % enemmän energiaa", arvioi Solarigo Systems Oy:n projektipäällikkö Juho Lasonen.


Atria kattaa vuosikulutuksestaan noin 8 % aurinkosähköllä. Aurinkosähköpuisto laajenee Atrian Nurmon tehtaan yhteydessä alueen itäpuolella, uuden siipikarjatehtaan välittömässä läheisyydessä. Laajennusosa on pinta-alaltaan lähes seitsemän hehtaaria.


Atrian Nurmon tehtaan yhteydessä oleva aurinkosähköpuisto on tällä hetkellä kokoluokaltaan Suomen suurin. Vuonna 2018 käyttöönotettu voimala käsittää yhteensä noin 22 000 aurinkopaneelia maa- ja kattoasennuksina, jotka vastaavat toteutuman pohjalta noin 5 000 MWh:n vuotuista sähköntuotantoa. Laajennusosan käyttöönoton jälkeen Atrian vuotuinen aurinkosähkön tuotanto on noin 9 000 MWh. Hanke vähentää edelleen kokonaispäästöjä ja parantaa tehtaan energiatehokkuutta lisäten myös Atrian energiaomavaraisuutta. 

Lisätietoja


Atria Suomi Oy

Tekninen johtaja

Eero Yliselä

+358 40 652 9238


Solarigo Systems Oy

Projektipäällikkö

Juho Lasonen

+358 40 773 0705Comments


bottom of page