Aurinkoenergia on mahdollisuus siipikarjatiloilla

Aurinkoenergia kasvattaa suosiotaan nopeasti. Nykyaikana aurinkosähkö on kannattava investointi niin taloudellisesta kuin ekologisestakin näkökulmasta. Myös maatalousalalla ja elintarviketeollisuudessa on havahduttu aurinkoenergian mahdollisuuksiin.


Aurinkosähkö on puhdasta, uusiutuvaa energiaa. Kyselytutkimuksen perusteella suomalaiset haluavat, että aurinkoenergiaa hyödynnetään enemmän niin asumisessa, palveluissa kuin tuotannossakin. Suomalaisten halu aurinkosähkön lisäämiseen ilmenee Energiateollisuus ry:n vuosittaisesta Suomalaisten energia-asenteet -tutkimuksesta. Tuoreimmassa kyselyssä 89 prosenttia vastaajista halusi lisätä aurinkovoiman tuotantoa.


Solarigon toimittama aurinkovoimala tuottaa 20−25 % Farmimunan vuosittaisesta sähköntarpeesta.


Aurinkoenergia viilentää kanalaa


Oripääläisen Farmimunan olkivaraston katolla komeilee runsaat tuhat aurinkopaneelia, jotka tuottavat aurinkosähköä yli 240 000 kWh vuodessa. Farmimuna investoi omaan aurinkovoimalaan ELY-keskuksen tukemana, ja Solarigo toimitti voimalan keväällä 2018. ”Aurinkovoimala tuottaa 20−25 prosenttia tilan vuosittaisesta sähköntarpeesta. Aurinkoisina kesäpäivinä olemme sähkön osalta käytännössä omavaraisia”, Farmimunan laatupäällikkö Aapo Isotalo kertoo.


Kanaloiden sähkönkulutus on korkeimmillaan kesällä jäähdytystarpeen vuoksi.


Aurinkovoimala on asiakkaalle vaivaton energiantuotantoratkaisu.


Voimala on mitoitettu munantuotantoa ja -jalostusta harjoittavan yrityksen tarpeisiin siten, että mahdollisimman suuri osa sen tuottamasta sähköstä hyödynnetään tilalla. Jos aurinkosähkön tuotanto ylittää oman käytön, ylijäämä myydään verkkoon.


Isotalon mukaan viikonloppuisin tuotanto voi ylittää kulutuksen. Syy löytyy kanojen sijaan ihmisistä, sillä munanjalostuslaitos ei ole toiminnassa viikonloppuisin.


Aurinkovoimalan toimitus avaimet käteen -periaatteella oli Farmimunan näkökulmasta vaivaton ratkaisu. Isotalon alustavien laskelmien mukaan investointi maksaa itsensä takaisin alle 10 vuodessa.


”Oman voimalan ylläpitäminen on ollut vaivatonta. Aurinkovoimala tuottaa itsenäisesti sähköä kanaloiden jäähdytykseen ja muun tilan tarpeeseen, eikä vaadi ihmisen työpanosta. Vuosituotanto on ollut jopa 8−9 prosenttia enemmän kuin odotimme”, hän toteaa tyytyväisenä.


Nurmossa on Suomen suurin aurinkoenergiapuisto. Puisto rakennettiin TEM:n energiakärkihankkeena Atrian tuotantolaitoksen yhteyteen.


Suomen suurin aurinkosähköpuisto


Myös elintarviketeollisuudessa on valjastettu aurinkovoimaa käyttöön. Atrian Nurmon tuotantolaitoksen yhteyteen rakennettiin Suomen suurin aurinkoenergiapuisto. Puiston tuottama sähkö kattaa vuositasolla viisi prosenttia tehtaan sähköntarpeesta.


Hanke toteutettiin työ- ja elinkeinoministeriön tukemana energiakärkihankkeena vuosina 2017–2019.


Solarigo asensi puistoon kaikkiaan 22 000 aurinkopaneelia, joiden yhteenlaskettu pinta-ala on kuusi hehtaaria. Lähes 6 MWp:n aurinkosähköpuisto koostuu 11 maa-, seinä- ja kattoasenteisesta aurinkovoimalasta.


”Hanke on ollut meille ainutlaatuinen jo merkittävän kokonsa puolesta. Puisto toimii erinomaisena esimerkkinä uusiutuvan energian lisäämisestä ja energiatehokkuuden parantamisesta. Hanke vastaa myös Atrian vastuullisuustavoitteisiin pienentäen hiilijalanjälkeämme konkreettisin toimin”, kertoo Atrian tilaus-toimitusketjun johtaja Tapani Potka.


Aurinkoenergiaa hyödyntämällä Atria pienentää hiilijalanjälkeään vastuullisuustavoitteidensa mukaisesti.


Aurinkoa kuin Pohjois-Saksassa


Vaikka Suomen leveyspiireillä aurinko ei paista tuottoisasti koko vuotta, on maan pinnalle saapuva säteilyenergia Etelä-Suomessa lähes samaa suuruusluokkaa kuin Pohjois-Saksassa. Suomessa paras tuotto painottuu kesäkuukausille.


Aurinkovoimalan korkein tuotanto osuu tilojen jäähdytystarpeen kannalta mukavasti helleaikaan. Tällöin aurinkosähköllä pystytään kattamaan jäähdytykseen tarvittava energia osittain tai kokonaan.


Aurinkosähköjärjestelmien tekniikka on kehittynyt vuosien saatossa. Etenkin voimaloiden hyötysuhde on parantunut merkittävästi. Aurinkovoimala on nykyisin helppohoitoinen, kestävä ja pitkäikäinen. Aurinkopaneeleiden tyypillinen käyttöikä on 25−30 vuotta.


Myös investoinnin takaisinmaksuaika on lyhentynyt merkittävästi. Ei siis ihme, että suomalaiset panostavat aurinkoenergiaan yhä kasvavissa määrin.


Monipuolisia energiaratkaisuja


Investointitukea maatilojen aurinkovoimalahankkeille haetaan ELY-keskuksen kautta. Tuki voi olla jopa 40 prosenttia investoinnista.


Aurinkovoimalan voi hankkia myös palvelumallilla, joka ei vaadi investointia eikä sido pääomaa. Palvelussa Solarigo omistaa ja rahoittaa järjestelmän sekä huoltaa ja kunnossapitää sen. Asiakas maksaa tuotetusta aurinkosähköstä etukäteen sovittavan hinnan mukaan.


Jos tilalta ei löydy optimaalista kattotilaa aurinkopaneeleille, maa-asennus on hyvä vaihtoehto. Kanaloiden katoille paneeleja voidaan yleensä asentaa, mutta niiden puhdistus voi olla hankalaa. Esimerkiksi salmonellasaneerauksen yhteydessä katolta on pystyttävä puhdistamaan ilmanpoiston mukana tullut, mahdollisesti saastunut pöly.

YHTEYSTIEDOT

Solarigo Systems Oy

MYYNTI

myynti@solarigo.fi

+358 40 543 2327

HUOLTO

huolto@solarigo.fi

+358 10 209 1890

TAMPERE
Autokeskuksentie 16
33960 Pirkkala
JYVÄSKYLÄ
Laukaantie 4
40320 Jyväskylä
  • LinkedIn
  • Facebook
  • YouTube

Y-tunnus 2702133-8

© Copyright Solarigo Systems Oy 2021