top of page
  • Writer's pictureSolarigo Systems

Aurinkovoimala yrityksille: mitä hyötyä aurinkosähköstä on, ja miten aurinkovoimala toimii?

Tämä artikkeli on osa sisältösarjaa, jonka avulla tutustut yrityksille suunnattuihin aurinkosähköratkaisuihin.


Päästötavoitteisiin vastaaminen, vastuullisuuden huomioiminen sekä kustannussäästöt ovat monille yrityksille suuria ajureita vihreään siirtymään energiatuotannossa. Yhä useampi yritys siirtyy käyttämään aurinkosähköä, erityisesti jos liiketoiminta on energiaintensiivistä eli sähköä kuluu paljon. Aurinkosähkö onkin kannattava ratkaisu, mikäli kiinteistössä kuluu paljon sähköä erityisesti päivisin ja kesäaikaan, kuten eri teollisuuden aloilla sekä esimerkiksi myymälöissä. Tyypillisesti aurinkovoimala kattaa n. 10–20 % kiinteistön sähkönkäytöstä vuodessa. Loput sähköt ostetaan normaaliin tapaan sähköverkosta.


Aurinkosähkö ei ainoastaan vähennä sähkökustannuksia, vaan myös parantaa konkreettisesti yrityksen kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista ja ympäristövastuullisuutta. Vastuullisuustekojen merkitys on koko ajan suurempi, ja niillä on suora vaikutus yrityksen liiketoimintaan eli vihreään energiaan siirtyminen on jatkossa yhä vahvempi kilpailuetu.


Tässä artikkelissa pureudumme siihen, mitä aurinkosähkö ja aurinkovoimala tarkoittavat yrityksille, miten aurinkovoimala toimii ja millaisia konkreettisia hyötyjä aurinkosähköön siirtyminen voi tuoda yrityksille.


Mikä on aurinkovoimala ja miten se toimii?

 

Aurinkovoimala on muun muassa aurinkopaneeleista ja verkkovirtaan liitettävistä komponenteista koostuva aurinkosähköjärjestelmä. Aurinkoenergian tuottaminen tapahtuu aurinkopaneeleissa, joissa valonsäteet muutetaan sähköksi. Aurinkoenergian tuottaminen perustuu valon määrään, ei auringon säteiden tuottamaan lämpöön. Aurinkovoimalan tarkoitus on siis muuttaa auringonvalo sähköenergiaksi, joka tarjoaa 100 % päästötöntä sähköä.


Aurinkopaneelit

Aurinkopaneelit ovat järjestelmän näkyvin osa. Ne koostuvat aurinkokennoista, jotka muuttavat auringonvalon suoraan sähköksi. Paneelit sijoitetaan yleensä kiinteistöjen katoille, seinille tai maa-asenteisina. Tehokkaimpien aurinkopaneeleiden hyötysuhde on yli 20 %. Aurinkopaneeleita voidaan toimittaa myös kaksipuoleisina, jolloin hyötysuhde kasvaa noin 27 %.


Aurinkovoimala ja sen paneelit suunnitellaan aina asiakkaan tarpeen ja kiinteistön mukaisesti, jolloin varmistetaan tehokas, turvallinen sekä luotettava voimalan toiminta. Esimerkiksi me Solarigolla käytämme markkinoiden tehokkaimpia, TIER 1 -aurinkopaneeleja. Lue lisää aurinkopaneeleista täällä.

Invertterit

Aurinkopaneelien tuottama tasavirta muunnetaan inverttereiden avulla vaihtovirraksi, joka on yhteensopiva sähköverkon ja yrityksen sähkölaitteiden kanssa.


Akustot

Akkuja käytetään joissakin tilanteissa osana aurinkovoimalaa. Akut voivat varastoida ylimääräisen energian, jolloin yritys voi käyttää aurinkosähköä myös silloin, kun aurinko ei paista. Tämä lisää omavaraisuutta ja joustavuutta energiankäytössä.


Aurinkovoimalan turvallisuus

Aurinkovoimalan suunnittelussa ja toteutuksessa paloturvallisuuden huomiointi on erityisen tärkeää, joten voimalatoimittajan perehtymisestä paloturvallisuuteen on syytä perehtyä.


Mitä vähemmän aurinkovoimalassa on erilaisia sähkölaitteita ja liitoksia, sitä toimintavarmempi ja turvallisempi se on.  Muun muassa aurinkovoimalaan saatavilla olevat optimisaattorit lisäävät voimalaan ylimääräisiä liitoksia ja laitteita, ja liitosten määrä voi kasvaa jopa kolminkertaiseksi. Ylimääräiset liitokset ja laitteet lisäävät riskejä, joten yksinkertainen, laadukkaasti asennetttu voimala on paloturvallisin ratkaisu.

 

Aurinkovoimaloiden tyypit ja soveltuvuus yrityksille

Aurinkovoimaloita on monenlaisia, ja ne voidaan räätälöidä yrityksen tarpeiden mukaan. Tarpeet ja edellytykset käydään aina läpi huolellisesti, jotta voimalasta saadaan tehokas mutta turvallinen.


Kattoasennukset

Yritysten rakennusten katoille asennettavat aurinkopaneelit ovat tyypillisin tapa toteuttaa aurinkovoimala. Ne hyödyntävät muuten käyttämättömän katon pinta-alan ja voivat merkittävästi pienentää sähkökustannuksia. Esimerkiksi Tokmanni-myymälöihin on toteutettu jo yli 50 myymälään kattovoimaloita, jotka vastaavat jopa yli 7,2 % kauppaketjun omasta sähkönkulutuksesta. Aurinkopaneelien asennus onnistuu kaikille kattopinnoille, sekä tasa- että harjakatoille.


Maahan asennetut voimalat

Jos yrityksellä on tilaa, maahan asennettavat aurinkovoimalat voivat olla tehokas ratkaisu. Ne mahdollistavat suurempien paneelikenttien asentamisen ja siten suuremman energiantuotannon. Maa-asenteisesta voimalasta hyvä esimerkki on muun muassa Iskulle toteutettu aurinkopuisto.


Minkälaiselle yritykselle aurinkosähkö sopii, ja miksi siirtyä aurinkosähköön?


Pääperiaatteena voidaan pitää, että mitä enemmän kiinteistö kuluttaa sähköä päivisin ja kesäisin, sitä kannattavampi vaihtoehto aurinkosähköjärjestelmä on. Asiakkaisiimme kuuluu muun muassa elintarviketeollisuuden, metalliteollisuuden, elektroniikkateollisuuden, logistiikan ja vähittäiskaupan toimijoita.


Voimala asennetaan joko kiinteistön katolle, seinälle tai maa-asenteisena, ja se tarjoaa aina 100 % kotimaista uusiutuvaa sähköä yrityksen käyttöön. Aurinkosähköjärjestelmän oikea mitoitus on tärkeää aurinkosähkön tuotannon kannattavuuden optimoinnissa. Sähkö pyritään hyödyntämään omassa kiinteistössä eikä sitä myydä liikaa verkkoon. Omassa käytössä säästetään sekä sähkön ostohinta, että sähkövero ja siirtomaksut.


Aurinkovoiman hyödyt yrityksille

  1. Kustannussäästöt: Aurinkovoimala voi merkittävästi vähentää yrityksen sähkölaskuja. Tyypillisesti paikallisesti tuotetulla aurinkosähköllä katetaan jopa 20 % kiinteistön vuotuisesta sähkönkäytöstä. Yritys voi aurinkovoimalan avulla säästää sähkön hinnassa alkuperätakuun, siirron ja veron määrän. Yhteiskunnan sähköistyessä yhä edelleen, hinnat tyypillisesti seuraavat kysyntää, joten hintojen ennuste on noususuuntainen. Aurinkosähkösopimusmallilla hinta on etukäteen sovittu joustava tai kiinteä hinta.

  2. Ennustettavuus epävakaita sähkömarkkinoita vastaan. Sähkön tuottaminen omavaraisesti vähentää riippuvuutta sähköyhtiöistä ja suojaa hintavaihteluilta. Sähkömarkkinoilla on meneillään murros, jossa totutusta vakaasta tuotannosta ja hintatasosta jon siirrytty ailahteleviin markkinoihin.

  3. Ympäristövastuu ja brändin vahvistaminen: Erityisesti energiaintensiivisillä toimialoilla aurinksähkön käyttö vähentää konkreettisesti ja merkittävästi yrityksen hiilijalanjälkeä. Vastuullisuusraportoinnin tiukentuessa ja päästötavoitteiden koskiessa pian pienempiäkin yrityksiä, aurinkosähkö on yksi konkreettisimmista teoista, joilla yritys voi sekä toimia ilmaston hyväksi että parantaa sen ympäristöimagoa. Tämä toimii merkittävänä vetovoimatekijänä ympäristötietoisille asiakkaille ja sijoittajille. Jatkossa muun muassa alihankintaketjuissa toimijoiden täytyy osoittaa tietyt vastuullisuusvaatimukset, joita ilman kaupankäynti lakkaa. Jatkossa myös kannattavan rahoituksen saaminen edellyttää vastuullisuuden huomioimista.

  4. Energiaturvallisuus: Aurinkovoimala lisää yrityksen energianomavaraisuutta ja vähentää riskejä, jotka liittyvät sähkön saatavuuteen ja hinnoitteluun. Akustot mahdollistavat energian käytön myös sähkökatkojen aikana.

  5. Investointituet ja verovähennykset: Monet maat tarjoavat taloudellisia kannustimia aurinkovoimaloiden rakentamiseen, kuten tukia ja verovähennyksiä. Tämä voi parantaa investoinnin kannattavuutta.


 Miten siirtyä aurinkosähköön?

Yritys voi siirtyä aurinkosähköön voi siirtyä aurinkosähkösopimusmallilla ilman omaa investointia tai omistamalla täysin oman aurinkovoimalan.


Aurinkovoimala palveluna

Aurinkovoimala palveluna -mallissa, yritykselle rakennetaan aurinkovoimala ilman omaa investointia. Tässä ratkaisussa toimittaja siis investoi aurinkovoimalan sekä hoitaa voimalan elinkaarikustannukset. Sähköstä tehdään tyypillisesti 15-20 vuoden sähkösopimus, ja asiakas maksaa pelkästään tuotetusta aurinkosähköstä eli esimerkiksi sähkön siirrosta tai sähköverosta ei synny kustannuksia.


Erityisiä hyötyjä tässä mallissa ovat vihreään siirtymisen helppous sekä sähkön kiinteä hinta. Asiakas saa 100% kotimaista, uusiutuvaa sähköä omalta katolta tuotettuna ilman alkuinvestointia tai huolta voimalan ylläpidosta ja huollosta. Aurinkosähkölle sovitaan kiinteä hinta noin 15 vuodeksi, joten yritys on pitkäaikaisesti suojautunut heilahtelevilta sähkömarkkinoilta ja kustannusten arvaamattomuudelta. Vastuullisuusteko on hyvin konkreettinen, ja se muun muassa vähentää yritysten päästöjä huomattavasti energiaintensiivisillä toimialoilla.


Lue lisää aurinkovoimalasta ilman investointia täällä.


Aurinkovoimala omistettuna

Yritys voi myös omistaa aurinkovoimalan itse, jolloin voimala toimitetaan avaimet käteen -periaatteella. Toimittaja suunnittelee ja rakentaa voimalan, jonka asiakas investoi ja omistaa, mutta halutessaan ratkaisuun voidaan liittää ylläpito ja huolto. Aurinkosähköjärjestelmä mitoitetaan niin, että asiakas voi hyödyntää tuotetun sähkön pääosin omassa sähkön käytössään, jolloin tuotanto on kannattavinta. Aurinkosähköjärjestelmän tuotannolla korvataan tyypillisesti 10 – 20 % verkosta ostettavaa sähköä.

Aurinkosähköjärjestelmän tuottamasta sähköstä kiinteistöllenne ette maksa siirtomaksuja, eikä sähköveroa makseta vuosituotannon ollessa alle 800 MWh.


Lue lisää aurinkovoimalasta omistettuna täällä.


Viimeistään nyt on aika siirtyä vihreään energiaan: ehdoton ilmastoteko, suuri markkinointivaikutus ja kannattava ratkaisu liiketoiminnalle


Aurinkovoimalan hankinta voi tuoda merkittäviä taloudellisia ja ympäristöllisiä hyötyjä yritykselle. Se ei ainoastaan vähennä energiakustannuksia, vaan myös vahvistaa yrityksen vastuullisuutta ja brändiä. Aurinkovoimala on investointi tulevaisuuteen, joka auttaa yrityksiä siirtymään kohti kestävämpää ja omavaraisempaa energiantuotantoa.


Pohditko kannttaisiko yrityksenne siirtyä käyttämään aurinkosähköä, ja millainen ratkaisu teille sopisi? Tai haluaisitko kuulla tarkemmin aurinkosähköstä? Tilaa maksuton aurinkosähkökartoitus, niin asiantuntijamme auttaa sinua pohdinnassa eteenpäin. Kartoitus ei sido sinua mihinkään.

 

コメント


bottom of page