Blogisarja osa 5: Aurinkovoimalaprojektien tehokas ja menestyksekäs läpivienti

Updated: May 11, 2020

Kuten blogisarjassamme on jo kerrottu, aurinkovoimalahankkeen toteuttamisessa tulee ottaa huomioon useita asioita. Projektilla tulee olla lupa-asiat kunnossa, järjestelmä tulee olla suunniteltu oikein ja sinne tulee hankkia tarkoituksen mukaiset ja laadukkaat komponentit. Lisäksi tulee viestiä asiakkaan kanssa, ajoittaa projekti oikein, sopia tarvittavat asennusresurssit, tehdä yhteistyötä suunnittelun ja hankinnan kanssa sekä seurata budjettia. Tarvitaan siis projektinjohtoa! Seuraavassa kerrotaan miten Solarigolla projektipäälliköt varmistavat, että niin pienemmät, kuin vähän suuremmatkin projektit menevät nappiin.


Koordinointi eri osapuolien kesken


Projektipäällikön ensisijainen tehtävä on huolehtia, että kaikki projektiin liittyvät osapuolet tietävät, mitä ollaan tekemässä. Projektipäällikkö ei suorita läheskään kaikkia projektin onnistumiseen liittyviä tehtäviä itse, mutta hänen tulee olla kartalla, että kaikki nämä toimet tulevat ajallaan tehdyiksi. Solarigolla projektipäälliköiden tehtäviä helpottaa se, että meillä on kuluneiden vuosien aikana hioutunut erittäin hyvät toimintaprosessit projektien läpivientiin. Lisäksi koko porukka asentajista suunnittelijoihin ja hankintaan on aurinkosähköasioissa melkoisia ässiä, jolloin kaikki tietävät jo valmiiksi omat vastuualueensa. On kuitenkin hyvä, että jokaiselle projektille nimetään aina joku vastuuhenkilö, eli projektipäällikkö, jolloin on aina viime kädessä joku, joka katsoo, että kaikki on tullut tehtyä.


Solarigon sisäisen koordinoinnin lisäksi projektipäällikkö on usein yhteyshenkilönä mahdollisiin muihin yrityksiin, joiden palveluita projektitoteutus vaatii. Esimerkkejä tällaisista voivat olla sähköurakoijat, nostopalveluyritykset tai vaikkapa sähkölaitteistojen varmennustarkastajat. Myös rakennuslupa-asioissa projektipäällikkö toimii lähes aina yhteyshenkilönä.


Nostotöissä vaaditaan usean osapuolen kanssa keskustelua, jotta hommat saadaan tehtyä asianmukaisesti

Asiakasviestintä


Erittäin tärkeässä asemassa projektien menestyksekkäässä läpiviennissä on onnistunut kommunikointi asiakkaan kanssa. Tällöin asiakas saa riittävästi ja oikeaan aikaan informaatiota aurinkosähköjärjestelmän etenemisestä, sekä toteutuspuoli eli me Solarigolla saamme ajoissa tietoon mahdollisia rajoitteita esimerkiksi asennusaikataulun suhteen. Viestinnässä tavoitteenamme on, että asiakkaalla on ajantasainen käsitys projektin etenemisestä sekä se, että asiakkaalle on selvää keneen ottaa yhteyttä, mikäli on jotain kysyttävää projektista. Tällöin on selkeintä, että projektiaikaisesta asiakasviestinnästä vastaa pääosin yksi henkilö eli projektipäällikkö.


Projektin aikataulu- sekä kustannusseuranta


Mielenkiintoista projektipäälliköiden työstä tekee sosiaalisen kanssa käymisen lisäksi aikataulutus sekä kustannusten seuranta. Solarigolla on asennuskaudella useita projekteja päällekkäin etenemässä useiden eri asennustiimien tekemänä, jolloin pitää tarkkaan pitää huoli, milloin tehdään mitäkin projektia, kuka sitä tekee ja miten ajoitetaan hankinnat. Tähän meillä on onneksi hyvät ja räätälöidyt työkalut, sekä projektipalaverit, joissa käydään kaikkien projektien aikataulutus yhdessä läpi.


Aikataulusta vastaamisen lisäksi projektipäällikön tehtäviin kuuluu projektikustannusten seuranta sekä tiivis yhteydenpito taloushallintomme kanssa. Projektipäälliköt esimerkiksi tarkistavat projektille saapuvat laskut sekä antavat projektien laskutusperusteet taloushallinnon tietoon ja käsiteltäväksi.


Laadunvalvonta


Solarigolla on panostettu tosissaan laadukkaisiin aurinkosähköjärjestelmiin, sillä haluamme järjestelmien olevan mahdollisimman hyvin tarkoitusta vastaavia, sekä pitkäikäisiä. Tämä periaate ohjaa pitkälti myös projektien toteutusta, sillä mikäli toteutusvaiheessa oikaistaan vähänkin, näkyy se myös järjestelmän lopputuloksessa. Käytännössä tämä vaatii yhtenäisiä ja yhdessä parhaiksi havaittuja projekti- ja asennuskäytäntöjä. Solarigolla on esimerkiksi omat asennus -sekä perehdytysohjeet sekä laatukäsikirja. Itse laadunvalvontaa ja -kehittämistä suorittavat kaikki yrityksemme henkilöt, mutta kunkin projektin laadukkaasta toteutuksesta vastaa loppukädessä projektipäällikkö.


Maaliskuussa 2020 oma laadunhallintajärjestelmämme myös sertifioitiin Kiwa Inspectan toimesta, ja saimme järjestelmälle ISO 9001 -laadunhallintasertifikaatin.


Lisäksi tuhat ja sata muuta projektipäällikön tehtävää


Kuten jo yllä lueteltu, projektipäälliköille kuuluu monenlaisten lankojen käsissään pito, sekä niin isompien kuin pienempienkin yksityiskohtien hahmottaminen. Meillä kaikki projektipäälliköt ovat koulutukseltaan insinöörejä, ja projektihallinnan tehtävien lisäksi projektipäälliköt tyypillisesti tekevät esimerkiksi aurinkosähköjärjestelmien käyttöönoton. Ja vaikkei vielä ole mainittu, on projektipäälliköiden yhtenä erittäin tärkeänä osa-alueena työturvallisuuden varmistaminen ja asennusryhmien perehdytys ja esimiehenä toimiminen.


Projektipäällikön työ on siis hyvin monipuolista, mutta kaikki tähtää siihen, että aurinkovoimalaprojektimme olisivat toteutettu mahdollisimman turvallisesti, sujuvasti, laadukkaasti sekä tehokkaasti. Tällöin myös asiakkaamme ovat tyytyväisiä ja projektin voidaan todeta onnistuneen hienosti!


Toivotamme kaikille lukijoillemme mahdollisimman hyvää kevättä vallitsevista poikkeusoloista huolimatta. Pidetään itsestämme ja toisistamme huolta. Mikäli kalenteristasi on kuitenkin vapautunut aikaa ja haluaisit keskustella aurinkosähköasioista, myyjämme ovat mielellään yhteydessä. Lähes kaikki keskustelut ovat käytävissä etänä joko puhelimitse tai etäneuvottelun kautta.


myynti@solarigo.fi

+358 40 543 2327

Kirjoittajana Heidi Mattila, Solarigon projektipäällikkö. Heidi on aloittanut yrityksessä vuonna 2018.

YHTEYSTIEDOT

Solarigo Systems Oy

MYYNTI

myynti@solarigo.fi

+358 40 543 2327

HUOLTO

huolto@solarigo.fi

+358 10 209 1890

TAMPERE
Autokeskuksentie 16
33960 Pirkkala
JYVÄSKYLÄ
Laukaantie 4
40320 Jyväskylä
  • LinkedIn
  • Facebook
  • YouTube

Y-tunnus 2702133-8

© Copyright Solarigo Systems Oy 2021