top of page
  • Writer's pictureSolarigo Systems

Solarigo panostaa aurinkovoimaloiden laatuun

Viime viikolla tuli kuluneeksi vuosi siitä, kun meille myönnettiin ISO 9001 -sertifikaatti ja sen myötä onkin hyvä hetki tehdä katsaus Solarigon laatuasioihin. Aurinkosähkö on alana kohtuullisen nuori ja käytännöt niin myynnissä, suunnittelussa, asennuksessa kuin järjestelmien huollossakin ovat vaihdelleet, ja vaihtelevat edelleen merkittävästi.


Järjestelmien pitkän teknisen käyttöiän takia Solarigolla on haluttu panostaa merkittävästi laatuasioihin. Tästä yhtenä osoituksena halusimme sertifioida oman laatujärjestelmämme kolmannen osapuolen toimesta keväällä 2020 (https://www.solarigo.fi/post/iso-9001-laadunhallintasertifikaatti-solarigo-systemsille).


Meille laatu tarkoittaa jatkuvaa kehittymistä kaikilla aurinkosähköprojektien osa-alueilla aina myynnistä huoltoon. Tällöin esimerkiksi järjestelmien sisältämiä komponentteja arvioidaan jatkuvasti, turvallisuutta pohditaan laajamittaisesti ja tarvittaessa ollaan myös valmiita muuttamaan toimintatapoja sekä laitteita entistä parempiin. Yhteistyötä tehdään niin asiakkaiden, konsulttien, varmennustarkastajien kuin esimerkiksi pelastuslaitosten kanssa ja koitetaan löytää parhaat mahdolliset käytännöt.

Seuraavassa kerromme yleisesti hieman laadunhallintamme periaatteista sekä saamistamme asiakaspalautteista. Lisäksi lyhyesti siitä, miten laadun ja koko toiminnan kannalta merkittävä ulkoinen tekijä eli koronatilanne on meillä projekteihin vaikuttanut.

AKTIIVISTA KEHITTÄMISTÄ ASIAKKAIDEMME PARHAAKSI


Laadunhallinnassa yleisesti paras työkalu kehittymiseen on oman toiminnan arviointi sekä palautteen saaminen. Tästä syystä meillä analysoidaan tarkasti projektien onnistumista sekä asiakkaiden tyytyväisyyttä. Näistä saadaan merkittävä määrä tietoa niistä asioista, missä voidaan entisestään parantaa ja mikä taas toimii. Toiminnan arvioinnin työkaluina käytämme muun muassa erilaisia sisäisiä katselmointeja, poikkeamaraportointia ja projektikohtaista arviointia. Lisäksi keräämme palautetta niin asiakkailta kuin henkilöstöltämmekin.

Iloksemme saimme todeta, että asiakkaiden tyytyväisyys projektien läpimenoon oli keskimäärin erittäin korkealla tasolla viime vuonna. Tyytyväisyyttä mitattiin asiakaspalautelomakkeella, jossa oli numeroarviointien lisäksi mahdollisuus antaa vapaamuotoista palautetta.


Negatiivista palautetta ei tullut yhdestäkään kohteesta. Erityistä kiitosta sen sijaan saivat etenkin laadukas ja oikea-aikainen tiedotus, nopea ja siisti toiminta työmaalla, ystävällinen asiakaspalvelu sekä projektin itsenäinen toteutus. Voimalan asennus ja käyttöönotto eivät vaikuttaneet asiakkaiden arkeen ja yleisesti koettiin, että projektista oli tehty asiakkaalle mahdollisimman helppo.

KORONAN VAIKUTUKSET PROJEKTEIHIN

Kevät 2020 alkoi Solarigolla toiveikkaissa tunnelmissa. Solarigolla oli juuri aloittanut neljä uutta työntekijää ja asennuskalenterikin näytti lupaavalta. Haasteet kuitenkin ilmenivät todellisessa mittakaavassaan maaliskuussa koronarajoitusten ilmaannuttua. Reagoimme kuitenkin nopeasti muutoksiin, korjasimme ohjeistustamme työmailla ja siirryimme etätyöskentelyyn. Joitain projekteja ei vuoden 2020 aikana ymmärrettävistä syistä päästy tekemään, mutta olosuhteet huomioon ottaen asennukset sujuivat hyvin eikä tartuntoja ilmennyt esimerkiksi yhdessäkään asennustiimissämme liikkuvasta työstä huolimatta. Sama vastuullisuus tulee toki pitää mielessä myös tämän vuoden aikana.

AURINKOSÄHKÖN EDELLÄKÄVIJÄ

Mihin suuntaan laadunhallintamme on sitten jatkossa menossa? Uusiutuvan energian kysyntä jatkaa edelleen kasvuaan ja haluamme omalta osaltamme vastata tähän tarpeeseen. Panostamalla edelleen prosessiemme kehittymiseen, mahdollistamme entistä laajemman joukon erilaisia projekteja. Laatutyötämme tulee siten myös tulevaisuudessa ohjaamaan ajatus siitä, että haluamme olla edelläkävijöitä alallamme. Tällöin voimme luottaa siihen, että tuotamme aurinkosähköä asiakkaillemme mahdollisimman hyvillä, sekä toimintavarmoilla laitteilla.


 

Heidi Mattila

Project Manager

Solarigo Systems Oy

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page