top of page
  • Writer's pictureSolarigo Systems

Solarigolta Puhurin ensimmäinen aurinkosähköpuisto Kannukseen

Tuulivoimayhtiö Puhuri Oy:n tytäryhtiö Kannuksen Hietakangas Oy rakentaa aurinkosähköpuiston Kannuksen Hietakankaalle. Solarigo Systems Oy on tehnyt sopimuksen 5 MWp aurinkosähköpuiston kokonaistoimituksesta Kannuksen Hietakangas Oy:n kanssa. Aurinkosähköpuisto on Puhuri-perheen ensimmäinen, mutta toimitusjohtaja Tuomas Ylimaulan mukaan ei viimeinen.


Aurinkopaneelit kesäisellä pellolla kukkien ja perhosten keskellä
Kuva: Solarigo Systems Oy

”Aurinkovoima on nousemassa vahvasti tuulivoiman rinnalle uusiutuvan energian tuotantomuotona. Myös

meidän tavoitteenamme on hyödyntää tuuli- ja aurinkoenergian yhdistämisestä saatava synergiaetu.

Yleisesti vähätuuliset päivät ovat hyviä päiviä aurinkovoimatuotannolle ja päinvastoin”.


”Rakentamalla aurinkovoimaa tuulivoiman rinnalle voimme tasata tuotannon vaihteluita ja lisätä puhtaan

energian tuotantokapasiteettiamme”, Ylimaula jatkaa.


Puhurilla on aurinkovoimahankkeita kehitteillä satojen megawattien edestä. Suunnitellut

aurinkovoimapuistot sijaitsevat yhtiön omistamilla maa-alueilla.


Aurinkovoimapuisto avaimet käteen -toimituksena


Kannuksen Hietakankaalle rakennettava aurinkovoimapuisto koostuu yli 8000:sta, kaksipuoleisesta

aurinkopaneelista, ja teholtaan puisto on 5 MWp.


”Suurten aurinkopuistojen rakentaminen ja operointi on Solarigon ydinosaamista. On hienoa päästä

tekemään yhteistyötä Puhurin kanssa sekä hyödyntämään kokemuksiamme hybridivoimalatoimituksista”,

toteaa Solarigon toimitusjohtaja Antti Koskelainen.


Sähkönsiirto toteutetaan kahden 33 kV muuntamon kautta maakaapeleilla Puhurin tytäryhtiön omistaman

Kaukasen tuulipuiston sähköasemalle.


Aurinkosähköpuiston hankekehitystä on tehty vuodesta 2021 lähtien. Tavoitteena on käynnistää

rakentaminen maanrakennus- ja perustustöillä kuluvan vuoden aikana. Liittymäkaapelointi ja

laitetoimitukset ajoittuvat arviolta vuoden 2024 alkupuolelle, ja puiston on määrä olla kaupallisessa

tuotannossa vuoden 2024 lopulla. Puiston suunniteltu käyttöikä on 30 vuotta.


Aurinkovoimapuiston rakennuslupa on lainvoimainen, ja puisto rakennetaan Kannuksen Hietakankaan

omalle kiinteistölle.


Kannuksen Hietakangas Oy on Puhuri Oy:n 100 % omistama tytäryhtiö, joka valmistelee 5 MW:n

aurinkovoimapuiston rakentamista Kannuksen Hietakankaalle.


Puhuri Oy on suomalainen tuulivoimayhtiö, joka tuottaa puhdasta energiaa omistajilleen. Kehitämme, rakennamme, operoimme ja omistamme tuulipuistoja, joiden perusta on ympäristön kannalta järkevissä ratkaisuissa. Puhurin tytäryhtiön omistamaKaukasen tuulipuisto sijaitsee noin 5 kilometrin päässä Kannuksen Hietakankaan aurinkovoimapuiston alueesta.


Solarigo Systems Oy on suuriin aurinkovoimatoteutuksiin erikoistunut suomalainen energiayhtiö. Vuodesta

2015 alkaen olemme toimittaneet yritysasiakkaillemme aurinkosähköä ja asentaneet yli 200

paikallisvoimalaa. Aurinkopuistojen rakentamisessa toimimme kaikissa vaiheissa hankekehityksestä

sähkönmyyntiin. Meitä on nyt noin 40 vakituista aurinkosähkön ammattilaista Pirkkalassa, Jyväskylässä ja

Seinäjoella.

 

Lisätietoja


Tuomas Ylimaula

Toimitusjohtaja

Puhuri Oy

+358 50 454 9289


Jan Bankowski

Projektipäällikkö

Puhuri Oy

+358 40 548 5289


Antti Koskelainen

Toimitusjohtaja

Solarigo Systems Oy

+358 40 726 7673

bottom of page