top of page
  • Writer's pictureSolarigo Systems

Solarigon aurinkovoimalat auttavat Tokmannia pääsemään ilmastotavoitteisiin

Suomen suurin halpakauppaketju Tokmanni on yhtenä maailman edelläkävijöistä asettanut tieteeseen perustuvat, Science Based Targets -aloitteen (SBTi) virallisesti hyväksymät ilmastotavoitteet.

Valtaosa Tokmannin oman toiminnan päästöistä aiheutuu kiinteistöjen lämmityksestä ja niiden kuluttamasta sähköstä sekä tuotteiden kuljetuksista. Asetettuihin ilmastotavoitteisiin päästään lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä. Solarigon aurinkovoimalat tuottavat Tokmannin kiinteistöille päästötöntä, puhdasta sähköä. Lisäksi Tokamanni parantaa energiatehokkuutta ja kierrätysastetta sekä työskentelemällä kumppanien kanssa, jotka asettavat omalle toiminnalleen kunnianhimoisia päästötavoitteita. Lukuina tämä tarkoittaa sitoutumista vähentämään oman toimintansa absoluuttisia päästöjä (scope 1 ja scope 2, GHG-protokollan mukaisesti) 70 %:lla vuoteen 2025 mennessä vuoden 2015 lähtötasoon verrattuna.


– Yrityksillä on erittäin merkittävä vaikutusmahdollisuus ja vastuu hillitä ilmastonmuutosta. Meidän kaikkien on tehtävä riittävän paljon ja riittävän nopeasti. Sitoutumalla kunnianhimoisiin, tieteeseen perustuviin ilmastotavoitteisiin osoitamme, että Suomen suurin halpakauppaketju Tokmanni on vahvasti mukana ilmastonmuutoksen torjunnassa, Tokmannin toimitusjohtaja Mika Rautiainen kertoo.


Tokmanni on yksi kunnianhimoisimmista suunnannäyttäjistä kaupan alalla


Tieteeseen perustuvia ilmastotavoitteita ovat asettaneet tällä hetkellä kansainvälisesti noin 950 yritystä, ja noin 435 yritystä on saanut tavoitteilleen Science Based Targets -aloitteen hyväksynnän. Näistä noin 165 yrityksen hyväksytyt päästövähennystavoitteet ovat linjassa 1,5 celsiusasteen lämpenemisrajan kanssa. Tokmanni on maailmanlaajuisesti yksi kuudestatoista ensimmäisestä kaupan alan yrityksestä, jolla on hyväksytyt tavoitteet lämpötilan nousun rajoittamiseksi korkeintaan 1,5 °C:seen. Pohjoismaissa vastaavan hyväksynnän on saanut Tokmannin lisäksi vain kaksi muuta kaupan alan yritystä. Tämä tarkoittaa sitä, että kunnianhimoisen päästövähennystavoitteen asettanut Tokmanni on yksi ilmastotyön suunnannäyttäjistä.


 

Science Based Targets -aloitteesta lyhyesti


Aloite rohkaisee yrityksiä sitoutumaan tieteeseen perustuviin ilmastotavoitteisiin. Yritysten asettamien kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistavoitteiden arvioidaan olevan tieteeseen perustuvia, jos ne vastaavat sellaisia toimia, joita ajankohtaisen ilmastotieteen mukaan tulee toteuttaa Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Vuonna 2015 hyväksytyn Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteena on pitää maapallon keskilämpötilan nousu selvästi alle kahdessa asteessa suhteessa esiteolliseen aikaan ja pyrkiä toimiin, joilla lämpeneminen saataisiin rajattua alle 1,5 celsiusasteen.


 

Lisätietoja


Emilia Koski

vastuullisuuspäällikkö

040 132 6847

emilia.koski(at)tokmanni.fi


Maarit Mikkonen

sijoittajasuhde- ja viestintäpäällikkö

040 562 2282

maarit.mikkonen(at)tokmanni.fi


Tokmanni on Suomen suurin halpakauppaketju. Noin 3 700 tokmannilaista helpottaa ihmisten arkea ja juhlaa tarjoamalla monipuolisen ja ajankohtaisen valikoiman kotimaisia ja kansainvälisiä merkkituotteita sekä muita laadukkaita tuotteita aina edulliseen hintaan. Lähes 200:n eri puolilla Suomea sijaitsevan myymälänsä ja verkkokauppansa ansiosta Tokmanni on aina lähellä palvelemassa ihmisiä. Vuonna 2019 Tokmannin liikevaihto oli 944,3 miljoonaa euroa. Tokmannin osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalle.

Comments


bottom of page