top of page
Kielivalikko
Kielivalikko

EN

Logo, Solarigo Systems Oy, oranssi
  • Writer's pictureSolarigo Systems

Vähähiilinen blogisarja: Vastuullisuusjohtamisesta menestyksen avaintekijä

Kiinnostus vastuullisuudesta ja vastuullisuusjohtamisesta on noussut pintaan viime aikoina. Mutta mitä vastuullisuus on ja mitä on vastuullisuusjohtaminen? Vastuullisuudella tarkoitetaan sitä, että yritys toimii mahdollisimman kestävällä tavalla. Tätä voidaan tarkastella esimerkiksi kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti, joita ovat taloudellinen kestävyys, sosiaalinen kestävyys ja ekologinen kestävyys.
Nykyisin vastuullisuus on myös kilpailutekijä, jonka avulla yritykset pystyvät erottautumaan kilpailijoistaan. Vastuullisuusjohtaminen on taas järjestelmällinen tapa hoitaa vastuullisuuteen liittyviä asioita. Vastuullisuusjohtamiseen on saatavilla erilaisia työkaluja, joita tässä esittelen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.


Taloudellinen kestävyys

Taloudellisella kestävyydellä tarkoitetaan sitä, että yrityksen toiminta on kannattavaa pitkällä aikavälillä.


Taloudellisen kestävyyden ei tarvitse olla ristiriidassa ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden kanssa. Talous voi nousta raketin tavoin, mutta olla silti ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää ̶ monesti elinkaaren kustannuksiltaan edullisin vaihtoehto on myös paras vaihtoehto sosiaalisen kestävyyden ja ekologisen kestävyyden kannalta.


Kiinteistöjen ilmanvaihtoremontin yhteydessä paremmalla lämmöntalteenotolla ja hiilidioksidipitoisuuteen perustuvalla ohjauksella saavutetaan lähestulkoon poikkeuksetta pienimmät päästöt, parhaat olosuhteet sekä pienimmät elinkaarikustannukset. EnerKeyn toimenpidetyökalulla pystyt suunnittelemaan ja priorisoimaan tehtyjen energiatehokkuusselvitysten kannattavuuden. Budjetointityökalun avulla voit suunnitella tulevien vuosien energiabudjetin ja olla näin tietoinen tehtyjen valintojesi kustannusvaikutuksista.


Sosiaalinen ja ekologinen kestävyys

Sosiaalisella kestävyydellä tarkoitetaan sitä, että yrityksen henkilöstöstä ja asiakkaista pidetään hyvää huolta.


Sosiaalisesta kestävyydestä kiinni pitämällä myös yrityksen imago paranee. Asiakkaat arvostavat sosiaalista vastuuta, vastuulliselta toimijalta on pienempi iski ostaa tuotteita ja palveluita. Takaamalla työntekijöille ja vuokralaisillesi terveelliset olosuhteet, olet osaltasi toteuttamassa sosiaalista vastuuta. EnerKeyssä on olosuhteiden seurantaa varten omat työkalut, joilla voit seurata kiinteistöjesi sisälämpötilaa, hiilidioksidipitoisuutta ja kosteutta sekä nähdä olosuhteiden vaikutukset kiinteistösi energiankulutukseen.


Ekologisella kestävyydellä tarkoitetaan sitä, että toiminnasta koituu mahdollisimman vähän päästöjä ympäristöön.


Energia tulisi hankkia mahdollisimman vähäpäästöisistä energianlähteistä. EnerKeyn päästötyökalulla voit asettaa eri energialähteille päästökertoimet, jolloin voit seurata toimintasi päästövaikutuksia. Vaikka hankkisitkin jo kaiken energian nollapäästöisenä, on energian säästö silti kannattavaa.


Vihreää energiaa tuotetaan aina saman verran, esimerkiksi tuulivoimala tuottaa aina saman verran energiaa, oli sille käyttöä tai ei. Jos ostat sähkösi aurinkosähkönä, vapautuu sinun käyttämättä jättämäsi energia jonkun muun käytettäväksi. Joku muu, joka normaalisti käyttäisi, vaikka hiililauhteella käytettyä energiaa, saa nyt sinun käyttämättä jättämäsi aurinkovoiman käyttöön, ja puolestaan hiililauhteen käyttö vähenee. Sinun päästösi eivät vähene, mutta systeemitasolla päästöt vähenisivät noin 600 kg CO2/MWh. Tämä on myös sähkön marginaaliperusteinen päästökerroin, jota voidaan käyttää energiatehokkuusinvestointien päästövaikutusten arvioinnissa, oli todellinen sähkön päästösi mikä tahansa.Juho Linsuri

Business Product Manager

EnerKey

 

Neliosaisessa blogisarjassamme EnerKey ja Lumme Energia yhdessä tytäryhtiönsä Solarigon kanssa käsittelevät askel askeleelta vastuulliseen liiketoimintaan ja vähähiiliseen kiinteistöjen energiakäyttöön liittyviä lainalaisuuksia.

bottom of page