top of page

KAATOPAIKASTA
AURINKOVOIMALA

BOLIDEN HARJAVALTA

Boliden Harjavallan käytöstä poistetun prosessijätteen kaatopaikan päälle rakennettiin Satakunnan suurin aurinkovoimala. Aurinkovoimala on teholtaan 3,9 MWp, se tuottaa vuosittain 3000 MWh aurinkosähköä ja vähentää yhtiön hiilidioksidipäästöjä vuosittain 267 tonnia. Voimalan pinta-ala on noin 5 hehtaaria ja sen perustukset ovat vanhoja VR:n ratapalkkeja eli kierrätysmateriaalia. Sähköntuotannosta voimalassa vastaa 6912 aurinkopaneelia ja 12 invertteriä.

6912

AURINKOPANEELIA

3,9

TEHO MWp

3000

MWh VUOSITTAIN

Kaatopaikasta aurinkovoimala

Boliden Harjavalta on yksi maailman tehokkaimmista kuparin ja nikkelin tuottajista. Boliden Harjavallan tehtaat sijaitsevat Lounais-Suomessa strategisen tärkeällä paikalla lähellä satamaa. Päätuotteitamme ovat kupari, nikkeli, kulta ja hopea. Lisäksi valmistamme sivutuotteena rikkihappoa.

KAATOPAIKASTA UUSIUTUVAA AURINKOSÄHKÖÄ

Bolidenin globaaliin strategiaan kuuluu tutkia mahdollisuuksia uusiutuvan energian käyttöön. Boliden Harjavallassa kiinnostuttiin aurinkovoiman mahdollisuuksista jo 2010-luvun loppupuolella, kun yhtiön Suurteollisuusalueen kaatopaikoista muodostui yhtenäisiä maa-alueita, joita visioitiin aurinkosähkön tuotantoon. 2020-luvun alkupuolella Boliden Harjavalta alkoi etsiä aktiivisesti aurinkovoimalan rakentamiseen kumppania maisemoidun kaatopaikan päälle. Boliden halusi vähentää CO2-päästöjä, investoida uusiutuvaan energiaan ja hyödyntää jatkohyödyntää kaatopaikkojaan. Lisäksi yhtiössä ymmärrettiin, että maisemoitu kaatopaikka on ihanteellinen sijainti aurinkovoimalalle: alueella ei saa kasvaa kasvillisuutta, se on tasainen ja tuulinen. Nämä kaikki ovat aurinkovoimalan rakentamisen näkökulmasta erinomaisia asioita.

Boliden Harjavallan aurinkovoimalaprojekti on saanut jopa odotettua isompaa palautetta yleisöltä, pääosin ulkoisista lähteistä. Palaute on ollut ainoastaan positiivista, media sekä paikallinen yleisö ovat kehuneet Bolidenin ratkaisua käyttää muuten vaikeasti hyödynnettävää kaatopaikka-aluetta uusiutuvan energian tuotantoon.

SOLARIGO KUMPPANIKSI

Boliden Harjavalta etsi aurinkovoimalansa rakentamiselle PPA-kumppania. Muutamista vaihtoehdoista päädyttiin Solarigoon referenssien, ammattimaisen lähestymistavan ja uskottavan teknisen toteutussuunnitelman johdosta. Boliden Harjavallan johto ja konsernin energiaosasto olivat alusta asti aurinkovoimalaprojektissa mukana. Aurinkovoimala työllisti Boliden Harjavallalta eniten Sähkökunnossapidon päällikkö Jari Holmbergiä, jonka vastuulla projekti oli Bolidenissa. Lisäksi sähkönjakelussa työskentelevä henkilö valvoi kentällä aurinkovoimalan asennuksia. Myös Bolidenin maa-alueiden käytöstä ja ympäristöstä vastaavat henkilöt olivat projektista koko ajan tietoisia. 

Aurinkovoimalan rakentamisesta ja materiaalivirroista vastasi Solarigo, jonka suoriutumista tehtävästään Holmberg pitää kunnioitettavana: "Sivusta katsottuna aurinkovoimalan rakentaminen ja materiaalivirtojen hallinta oli tietynlainen logistiikan taidonnäyte."

Aurinkovoimalan rakentamisessa oli tärkeää onnistua sijainnin erityislaatuisuudesta johtuen usealla osa-alueella. Alueella oli olennaista noudattaa tinkimättömästi toimintaohjeita ja turvallisuusohjeita. Rakentamiskohteena teollisuusalue on aivan erityinen kohde, jossa kaikilla alueen työntekijöillä ja ajoneuvoilla on oltava luvat kunnossa. Tässä tehtävässä Solarigo onnistui täydellisesti eikä huomauttamista aiheesta syntynyt. Projektin aikana ei myöskään tapahtunut yhtäkään turvallisuuspoikkeamaa, ja kaikkien työvaiheiden riskienarviot ja varotoimet suoritettiin hyvin.

"Teollisuusalueemme on aivan erityinen kohde voimalaitoksen rakentamiselle. Tässä tehtävässä Solarigo onnistui täydellisesti, kulkulupakäytännöissä ei ollut kertaakaan huomauttamista, eikä projektin aikana tapahtunut yhtään turvallisuuspoikkeamaa. Erityisen iso odotuksiemme ylitys oli projektitiimin tinkimätön ohjeiden noudattaminen ja Solarigon alihankkijaverkoston ammattimaisuus."

Jari Holmberg

Sähkökunnossapidon päällikkö

Boliden Harjavalta

LISÄÄ TARINOITA

bottom of page
<