top of page

Ajankohtaista

Callion aurinkopuisto on saanut rakennusluvan. Seuraavaksi suoritamme viimeistelevän suunnittelun. 

Hituran luvitusprosessi on käynnissä.

Julkaistu  |

4.5.2023

CALLIO-HITURA SOLARPARK

Pyhäjärven Callioon ja Nivalaan Hituran kaivokselle rakennetaan yhteensä 75 megawatin aurinkopuistot käytöstä poistetuille kaivosalueille. Hankkeen tavoitteena on rakentaa konsepti, jonka avulla käytöstä poistettavat kaivosalueet voidaan valjastaa uusiutuvan aurinkosähkön tuotantoon Pohjoismaissa.

 

Hankkeessa rakennetaan kaksi aurinkopuistoa yhteensä noin 160 hehtaarin alueelle. Lisäksi puistojen yhteyteen rakennetaan yhteensä 7,5 MW sähkövarastot.

Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 61 miljoonaa euroa. Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt hankkeelle Next Generations EU -avustusta 12,1 miljoonaa euroa hankkeen toteuttamiseksi.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Skarta Energyn ja Lumme Energian kanssa. Hanketta varten on perustettu hankeyhtiö Callio-Hitura Solarpark Oy.

Add a Title

Lorem ipsum

Selvitys

Hanketta alettiin valmistella yhteistyössä Pyhäjärven kaupungin, Pyhäsalmi Mine Oy:n ja Callio Energy Park -hankkeen kanssa Pyhäjärvellä, sekä Nivalan kaupungin ja Hituran kaivosalueen omistajan kanssa Nivalassa.

Hankealueeksi selvitettiin sekä Calliossa että Hiturassa kaivosten rikastushiekka-altaita, jotka ovat poistuneet käytöstä. Rikastushiekka-altaita ei voida käyttää muuhun kuin kevytrakenteisille rakennelmille, esimerkiksi aurinkovoimaloille.

01 / 2021

01 / 2021

HANKKEEN ETENEMINEN

Next Generations EU -tuki

Työ- ja elinkeinoministeriö tuki hanketta myöntämällä 12,1 miljoonaa euroa EU:n elpymis- ja palautumissuunnitelman mukaista Next Generations EU -tukea hankkeen toteuttamiseksi Callio-Hitura Solarpark Oy:lle.

12 / 2022

 12 / 2022

Luvittaminen

Callion ja Hituran aurinkopuistojen tarkka tekninen suunnittelu alkoi huhtikuussa 2022. Samoin käynnistyivät aurinkopuistojen lupaprosessien valmistelu ja luvittaminen.

04 / 2022

04 / 2022

Rakennuslupa Calliolle

Callio, tarkemmin Callio Energy Park I sai rakennusluvan joulukuussa 2023 rakennusviranomaiselta. Kuvassa aurinkopuiston havainnekuva.

12 / 2022

12 / 2023

NextGeneration EU 

Callion ja Hituran aurinkopuistojen tarkka tekninen suunnittelu alkoi huhtikuussa 2022. Samoin käynnistyivät aurinkopuistojen lupaprosessien valmistelu ja luvittaminen.

12 / 2022

04 / 2022

LISÄTIETOJA

VILLE VAIRINEN

CTO

CALLIO-HITURA SOLARPARK

Teho MWp

75

Aurinkopaneeleja

120 000

Hankkeen vaihe

SUUNNITTELU

Sijainti

PYHÄJÄRVI & NIVALA

Investointi n. Milj. €

61

bottom of page