top of page
Kielivalikko
Kielivalikko

EN

Logo, Solarigo Systems Oy, oranssi
Aurinkosähköpuisto - Solarigo Systems Oy

KESTÄVÄ RATKAISU

KUNNILLE

Uusiutuvan energian aurinkosähköpuisto

AURINKOSÄHKÖPUISTO

Aurinkosähköpuistot ovat suuria aurinkopaneelijärjestelmien keskittymiä, joissa tuotetaan 100 % uusiutuvaa sähköä suoraan valtakunnalliseen kantasähköverkkoon, suomalaisten käyttöön. Aurinkosähkön avulla voidaan lisätä energiaomavaraisuutta ja huoltovarmuutta, sekä vähentää hiilidioksidipäästöjä ja altistumista heiluville energiamarkkinoille.

MAHDOLLISUUDET KUNNILLE

Solarigo tekee yhteistyötä kuntien kanssa aurinkosähköpuistojen rakentamiseksi etsien sopivia maa-alueita puistoille, sekä tarjoamalla paikallisesti tuotettua uusiutuvaa sähköä kuntien omaan käyttöön. Aurinkosähköpuistot luovat kunnille lukuisia mahdollisuuksia ja tuovat hyötyjä.

TALOUDELLINEN

TOIMELIAISUUS

Aurinkovoimalan rakentaminen virkistää toimintaa kunnassa

PITKÄAIKAINEN

VERONMAKSAJA

Aurinkovoimalasta pitkäaikainen kiinteisöveron maksaja

VUOKRA- JA

MYYNTITULOT

Maanomistajan ominaisuudessa kunnat saavat maistaan lisätuloja

KIINTEÄHINTAINEN

SÄHKÖ

Sähkön pitkäaikainen kiinteä hinta tuo vakautta sähkökuluihin

SÄHKÖN

ALKUPERÄTAKUU

Kunnan päästöjen kompensointi ja CO2-kuorman pienentäminen

VETOVOIMAA VIHREYDESTÄ

Aurinkosähköpuiston nimeäminen ja kunnan imagohyödyt

Aurinkosähköpuiston rakentamisen yhteydessä kunnat saavat alueelleen taloudellista toimeliaisuutta, pitkäaikaisen kiinteistöveromaksajan, sekä maanomistajana vuokra- tai myyntituloja. Kunnat voivat myös hyödyntää itse paikallisesti tuotettua aurinkosähköä, jota voidaan tarjota pitkäaikaisesti kiinteään hintaan vähentäen epävarmuutta sähkökuluissa.

Alkuperätakuiden avulla kunnat voivat kompensoida päästöjään ja pienentää hiilidioksidikuormaansa. Esimerkiksi Sulkavan kunta tiputtaa oman sähkönkäyttönsä päästöt kerralla nollaan, kun Solarigon rakentama aurinkosähköpuisto alkaa tuottaa uusiutuvaa energiaa vuonna 2023.

 

Aurinkosähköpuistot ovat kunnille taloudellisen hyödyn lisäksi askel vihreämpään tulevaisuuteen. Kunnilla on mahdollisuus nimetä aurinkosähköpuistot toiveidensa mukaan sähkönhankinnan myötä, jolloin kunta pääsee hyödyntämään konkreettisen ilmastoteon imagohyödyn.

Sulkavan aurinkosähköpuisto - Solarigo Systems Oy:n referenssi

KUNTAESIMERKKI - SUNSULKAVA

Tutustu Sulkavan kunnalle vuonna 2022 toteutettuun SunSulkava -aurinkosähköpuistoon. Hankkeen kautta Sulkavan kunnasta tuli Suomen ensimmäinen kunta, joka hankkii koko kunnan oman sähköntarpeen kotimaisella aurinkosähköllä. Kunnan oman sähkönkulutuksen päästöt tippuvat kerralla nollaan.

Kunnat voivat edesauttaa hankkeidemme toteutuksia vuokraamalla tai myymällä tuotannolle sopivia maa-alueita, sekä sitoutumalla ostamaan puiston tuottamaa aurinkosähköä.

 

Aurinkosähkön tuotantoon sopivat hyvin esimerkiksi käytöstä poistetut turvesuot, pellot tai muut tasaiset maa-alueet, joiden läheisyydessä on liittymä sähköverkkoon.

PUISTON

SIJAINTI

Solarigo tekee maanvuokra- tai ostosopimuksen kunnan tai muun maanomistajan kanssa.

01

SOLARIGO

INVESTOI

Solarigo investoi, rakentaa ja ylläpitää aurinkosähköpuiston, joten se ei vaadi kunnalta taloudellisia resursseja.

02

KUNTA OSTAA

SÄHKÖÄ

Kunta voi ostaa aurinkosähköpuiston tuotannon kokonaan tai osittain ja hyödyntää alkuperätakuut päästöjen kompensoimiseksi.

03

PUISTON

NIMEÄMINEN

Aurinkosähkön ostamisen yhteydessä kunnalla on mahdollisuus nimetä aurinkopuisto haluamallaan tavalla sekä hyödyntää vihreän energian imagohyödyt.

04

KUNNAN INVESTOINTIA EI TARVITA

Solarigo kehittää aurinkosähköpuistohankkeita neljän vaiheen PPA-mallilla, jossa Solarigo toimii investoijana ja myy sähkön asiakkaalleen. Kunnilla on siis mahdollisuus saada kaikki aurinkosähköpuiston hyödyt ilman raskaita investointeja.

KUINKA ETEENPÄIN?

Ota yhteyttä asiantuntijaamme

 

010 209 1898    |    myynti@solarigo.fi

bottom of page