top of page

AURINKOPUISTOT
KUNNILLE

AURINKOSÄHKÖPUISTO

Aurinkosähköpuistot ovat suuria aurinkopaneelijärjestelmien keskittymiä, joissa tuotetaan 100 % uusiutuvaa sähköä suoraan valtakunnalliseen kantasähköverkkoon, suomalaisten käyttöön. Aurinkosähkön avulla voidaan lisätä energiaomavaraisuutta ja huoltovarmuutta, sekä vähentää hiilidioksidipäästöjä ja altistumista heiluville energiamarkkinoille.

Sulkavan aurinkosähköpuisto - Solarigo Systems Oy:n referenssi

KUNTAESIMERKKI - SUNSULKAVA

Sulkavan kunnasta tuli Suomen ensimmäinen kunta, joka hankkii koko kunnan oman sähköntarpeen kotimaisella aurinkosähköllä. Kunnan oman sähkönkulutuksen päästöt tippuvat kerralla nollaan. Samalla Sulkava saa kiinteistövero-, ja maanvuokratuloja. 

MAHDOLLISUUDET KUNNILLE

Solarigo tekee yhteistyötä kuntien kanssa aurinkosähköpuistojen rakentamiseksi etsien sopivia maa-alueita puistoille, sekä tarjoamalla paikallisesti tuotettua uusiutuvaa sähköä kuntien omaan käyttöön.

KIINTEÄ
SÄHKÖN HINTA

Vakautta sähkökuluihin

PITKÄAIKAINEN

VERONMAKSAJA

Kiinteistöveroja voimalasta

MAANVUOKRA- JA MYYNTITULOT

Kunnan ollessa maanomistaja

VETOVOIMAA
VIHREYDESTÄ

Imagohyödyt kunnalle

SÄHKÖN

ALKUPERÄTAKUU

Päästökompensaatio kunnalle

TALOUDELLINEN
TOIMELIAISUUS

Vireyttä aurinkovoimalasta

PUISTON
SIJAINTI

Solarigo tekee maanvuokra- tai ostosopimuksen kunnan tai muun maanomistajan kanssa.

01

SOLARIGO
INVESTOI VOIMALAN

Solarigo investoi, rakentaa ja ylläpitää aurinkosähköpuiston, joten se ei vaadi kunnalta taloudellisia resursseja.

02

KUNTA VOI OSTAA SÄHKÖÄ

Kunta voi ostaa aurinkosähköpuiston tuotannon kokonaan tai osittain ja hyödyntää alkuperätakuut päästöjen kompensoimiseksi.

03

PUISTON
NIMEÄMINEN

Aurinkosähkön ostamisen yhteydessä kunnalla on mahdollisuus nimetä aurinkopuisto haluamallaan tavalla sekä hyödyntää vihreän energian imagohyödyt.

04

KUNNAN INVESTOINTIA EI TARVITA

OTA YHTEYTTÄ

MITEN KUNTA VOI EDISTÄÄ HANKETTA?

Kunnat voivat edistää aurinkosähköpuistohankkeen toteutumista omaan kuntaansa seuraavasti:

 • Olemalla yhteydessä hankekehittäjään

 • Etsimällä puistolle sopivia maa-alueita.

 • Vuokraamalla tai myymällä maa-alueita aurinkopuistoille.

 • Sitoutumalla ostamaan omassa kunnassa tuotettua aurinkosähköä

 • Yhdistämällä hankekehittäjän kunnan alueella toimiviin sähkönkuluttajiin, esimerkiksi teollisuuteen

Aurinkopuistoille sopivia maa-alueita ovat:

 • Käytöstä poistetut tehdasalueet

 • Käytöstä poistetut turvesuot

 • Käytöstä poistetut kaivosalueet

 • Huonokasvuiset metsäalueet

 • Valmiiksi tasaiset maa-alueet

 • Läjitysalueet

 • Joutomaat

Aurinkopuistohankkeelle on optimaalista jos lähistöltä löytyy:

 • Sähköasema (max 5 km)

 • Sähkölinja (välittömässä läheisyydessä)

 • Suuri sähkönkuluttaja (Esim teollisuuden toimija)

bottom of page