top of page

SUNSULKAVA
AURINKOPUISTO

SUNSULKAVA AURINKOPUISTO

SunSulkava hankkeessa Sulkavan kuntaan rakennettiin 5 MWp aurinkosähköpuisto, jolla katetaan koko Sulkavan kunnan oma sähkönkäyttö. Aurinkopuiston valmistuttua keväällä 2023 Sulkavan kunnasta tuli Suomen ensimmäinen kunta, jonka käyttämä sähkö tuotetaan auringon valosta, ja vieläpä paikallisesti Sulkavalla. Samalla Sulkavan kunnan sähkönkäytön päästöt tippuivat kerralla nollaan.

"Sulkavalle rakennetun aurinkosähköpuiston myötä Sulkavan kunta otti suuren harppauksen kohti hiilineutraaliustavoitteitaan. Yhteistyö Solarigon kanssa oli saumatonta ja Solarigon henkilöstöstä loistaa jykevä ammattitaito ja aito into tehdä asioita. Muun muassa näiden seikkojen takia SunSulkava-projekti on ollut suuri menestys hankeselvityksestä lähtien ja on ollut ilo olla mukana tässä hankkeessa!" - Antti Hulkkonen, Tekninen johtaja, Sulkavan kunta.

PANEELEJA

9200

INVESTOINTI M€

~ 3.5

VAIHE

TUOTANTO

SIJAINTI

SULKAVA

TEHO MWP

5

Add a Title

Lorem ipsum

Add a Title

Lorem ipsum

Selvitys

Sulkavan kunta selvitti yhteistyössä Solarigon kanssa potentiaalisia alueita aurinkosähköpuistolle kunnan omistamista maa-alueista. Sopiva alue löydettiin läheltä sähköasemaa, kuntakeskuksen pohjoispuolelta.

Solarigo teki kunnalle ehdotuksen aurinkopuiston maa-alueen vuokraamisesta 25 vuodeksi, puiston toteuttamisesta sekä sähkön toimituksesta Sulkavan kunnalle yhteistyössä Lumme Energian kanssa.

Sulkavan kunta sitoutui ostamaan puistosta sähköä, Solarigon tehdessä aurinkopuiston investoinnin. Samalla Sulkavan kunta saa alueesta maanvuokra- ja kiinteistöverotuloja.

H2 / 2021

H2 / 2021

HANKKEEN ETENEMINEN

Suunnittelu

Hankkeen toteutusvaiheen suunnittelu alkoi lokakuussa 2021, kun Business Finland myönsi hankkeen toteuttamiselle energiatuen ja Solarigo teki puistosta investointipäätöksen.

10 / 2021

10 / 2021

Rakentaminen

Puiston maatyöt aloitettiin kesällä 2022 puuston raivaamisella ja maakentän tasoittamisella.

Varsinainen aurinkopuisto asennettiin kokonaisuudessaan talven 2022 aikana. Talven tuomista haasteista huolimatta asennusajankohta sopi hankkeelle hyvin, sillä pehmeän ja kostean maapohjan jäätyminen jopa paransi telinemekaniikan asennusolosuhteita.

05 / 2022

05 / 2022

Avajaistapahtuma

SunSulkava aurinkopuiston avajaisia juhlittiin toukokuussa. Tapahtumaan osallistui kuntalaisia, kunnan työntekijöitä, sekä puiston rakentamiseen osallistuneita yrityksiä.

Tapahtumassa kuultiin puheita, syötiin hyvin ja tutustuttiin aurinkopuistoon sankoin joukoin.

05 / 2023

05 / 2023

Tuotanto

SunSulkava aurinkopuiston käyttöönottotarkastukset suoritettiin alkukeväästä 2023 ja puisto kytkettiin päälle maaliskuussa valmiina kevään aurinkoisia kelejä varten, kuten oli suunniteltukin.

03 / 2023

03 / 2023

LISÄTIETOJA

MIKKO
TUOMINEN

Senior Project Manager

bottom of page