top of page

CALLIO-HITURA
SOLARPARK

CALLIO-HITURA SOLARPARK

Pyhäjärven Callioon ja Nivalaan Hituran kaivokselle rakennetaan yhteensä 75 megawatin aurinkopuistot käytöstä poistetuille kaivosalueille. Hankkeen tavoitteena on rakentaa konsepti, jonka avulla käytöstä poistettavat kaivosalueet voidaan valjastaa uusiutuvan aurinkosähkön tuotantoon Pohjoismaissa.

 

Hankkeessa rakennetaan kaksi aurinkopuistoa yhteensä noin 160 hehtaarin alueelle. Lisäksi puistojen yhteyteen rakennetaan yhteensä 7,5 MW sähkövarastot.

Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 61 miljoonaa euroa. Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt hankkeelle Next Generations EU -avustusta 12,1 miljoonaa euroa hankkeen toteuttamiseksi.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Skarta Energyn ja Lumme Energian kanssa. Hanketta varten on perustettu hankeyhtiö Callio-Hitura Solarpark Oy.

PANEELEJA

120 000

INVESTOINTI M€

~ 61

VAIHE

RAKENNUS

SIJAINTI

KAKSI

TEHO MWP

75

Add a Title

Lorem ipsum

Add a Title

Lorem ipsum

Selvitys

Hanketta alettiin valmistella yhteistyössä Pyhäjärven kaupungin, Pyhäsalmi Mine Oy:n ja Callio Energy Park -hankkeen kanssa Pyhäjärvellä, sekä Nivalan kaupungin ja Hituran kaivosalueen omistajan kanssa Nivalassa.

Hankealueeksi selvitettiin sekä Calliossa että Hiturassa kaivosten rikastushiekka-altaita, jotka ovat poistuneet käytöstä. Rikastushiekka-altaita ei voida käyttää muuhun kuin kevytrakenteisille rakennelmille, esimerkiksi aurinkovoimaloille.

01 / 2021

01 / 2021

HANKKEEN ETENEMINEN

Suunnittelu

Callion ja Hituran aurinkopuistojen tarkka tekninen suunnittelu alkoi huhtikuussa 2022. Samoin käynnistyivät aurinkopuistojen lupaprosessien valmistelu ja luvittaminen.

04 / 2022

04 / 2022

NextGeneration EU

Työ- ja elinkeinoministeriö tuki hanketta myöntämällä 12,1 miljoonaa euroa EU:n elpymis- ja palautumissuunnitelman mukaista Next Generations EU -tukea hankkeen toteuttamiseksi Callio-Hitura Solarpark Oy:lle.

12 / 2022

12 / 2022

Callion rakentaminen

Callion aurinkovoimalan perustusten rakentaminen alkoi huhtikuussa 2024 ja paneeliasennus kesäkuussa 2024.

4 / 2024

4 / 2024

Rakennuslupa Calliolle

Callio, tarkemmin Callio Energy Park I sai rakennusluvan joulukuussa 2023 rakennusviranomaiselta. Kuvassa aurinkopuiston havainnekuva.

12 / 2023

12 / 2023

Laajennusosan rakentaminen

Atrian Auringon laajennusosan rakentaminen aloitettiin maatöillä maaperän sulettua tarpeeksi toukokuussa 2022. Aurinkopaneeliasennus aloitettiin elokuussa 2022.

05 / 2022

2019

Laajennusosan käyttöönotto

Atrian Auringon 5,0 Megawatin laajennusosa otettiin käyttöön maaliskuussa 2023. Uutena tekniikkana puistossa käytettiin kaksipuoleisia bi-facial aurinkopaneeleja. 

Laajennusosa rakennettiin yhtenä puistokokonaisuutena tehdasalueen itäpuolelle.

Laajennuksen myötä Atria kattaa noin 8 % sähkönkulutuksestaan päästöttömällä aurinkosähköllä.

03 / 2023

2019

LISÄTIETOJA

JUHO
LASONEN

Senior Project Manager

bottom of page