top of page

Ajankohtaista

Hanketta esiteltiin yleisötilaisuudessa Hirvensalmen kunnantalolla. Tilaisuudessa hankkeeseen suhtauduttiin myötämielisesti.

Kaavamuutos on nähtävissä ja kommentoitavissa kunnan verkkopalvelussa.

Julkaistu  |

28.3.2023

HIRVENSALMEN AURINKOPUISTO

Hirvensalmen aurinkopuistohankkeessa toteutetaan 9000 kaksipuoleisesta aurinkopaneelista koostuva, noin 5 MWp kokoinen aurinkopuisto taajaman pohjoispuolelle. Hankealue on noin 8,6 hehtaarin kokoinen. Aurinkopuistoa voidaan hyödyntää osana Hirvensalmen ilmasto-ohjelmaa. Hankeyhtiö Järvi-Suomen Aurinko Oy on sopinut Hirvensalmen kunnan kanssa hankealueesta 20 vuoden maanvuokrasopimuksen.

Puiston ympärille rakennetaan aidat ja huoltotiet. Puisto ei vaikuta lähellä kulkeviin ulkoilureitteihin.

Aurinkopuiston investoijana toimii Järvi-Suomen Aurinko Oy, joka on Suur-Savon Sähkö Oy:n perustama hankeyhtiö. Puiston rakentajana toimii Solarigo Systems Oy ja tuotetun aurinkosähkön myy Lumme Energia.

Add a Title

Lorem ipsum

Add a Title

Lorem ipsum

Selvitys

Hankealueeksi tarkentui taajaman pohjoispuoli. Hankkeen maaperätutkimuksessa todettiin alue kantavaksi. Hankkeelle tehtiin ympäristöselvitys ja sen tulokset on huomioitu toteutuksessa. ELY:n tarveharkinnan jälkeen hankkeelle ei edellytetä ympäristövaikutusarviointia (YVA). 

01 / 2023

06 / 2022

HANKKEEN ETENEMINEN

Kaavamuutos

Hanketta varten tehtiin kaavamuutos, joka oli nähtävänä ja kommentoitavana Hirvensalmen kunnan verkkopalvelussa. 

02 / 2023

2 / 2023

Yleisötilaisuus

Hankkeesta pidettiin yleisötilaisuus kuntalaisille 21.3.2023. Tilaisuuteen osallistui Hirvensalmen kunnan, Suur-Savon Sähkön sekä Solarigon edustajia ja kuntalaisia. 

03 / 2023

03 / 2023

LISÄTIETOJA

ROOPE RAISIO

Project Development Manager

HIRVENSALMI

Teho MWp

5

Aurinkopaneeleja

9200

Hankkeen vaihe

SUUNNITTELU

Sijainti

HIRVENSALMI

Investointi n. Milj. €

3.5

bottom of page