Blogisarja osa 1: Aurinkovoimalahankkeiden lupa-asiat

Updated: May 11, 2020

Ensimmäisenä aiheena Solarigon uudessa blogisarjassa ovat teollisen kokoluokan aurinkosähköprojektiin liittyvät lupa-asiat. Tekstissa kerrotaan, mitä lupa-asioita aurinkovoimalan rakentamiseen ja käyttöönottoon liittyy, ja miten aurinkovoimalahankkeiden luvitusprosessit tyypillisesti etenevät.


Lupakäytännöt riippuvat monesta tekijästä ja vaikuttavina tekijöinä ovat muun muassa aurinkovoimalan sijainti, aurinkovoimalan koko sekä kohdekiinteistö. Jo hankkeen suunnitteluvaiheessa tulee olla yhteydessä esimerkiksi rakennusvalvontaviranomaiseen, paloviranomaiseen ja sähköverkon haltijaan. Seuraavaksi kerromme mitä näissä lupaprosesseissa tavallisesti tapahtuu.

Rakennusvalvonta


Rakennusvalvontaviranomaiselle esitellään suunnitellun hankkeen perustiedot ja alustavat suunnitelmat. Näiden perusteella rakennusvalvonta tekee päätöksen, minkälainen luvituskäytäntö aurinkovoimalahankkeelle tarvitaan. Aurinkovoimaloiden lupakäytäntöjä ovat rakennuslupa, toimenpidelupa ja toimenpideilmoitus. Osa aurinkovoimalahankkeista ei vaadi ollenkaan luvitusprosessia, mikäli aurinkovoimala ei vaikuta merkittävästi kaupunkikuvaan, mutta osassa vaaditaan jopa rakennuslupa, joka on tyypillisesti raskain luvitusprosessi. Yleisin lupakäytäntö on kuitenkin toimenpidelupa.


Toimenpidelupa voidaan hakea lähes kaikissa Suomen kunnissa nykyään sähköisesti, mutta joissakin on vielä käytössä paperinen lupakäsittely. Lupahakemusprosessin kestoon vaikuttaa merkittävästi se, että lupahakemus ja kaikki suunnitelmat sekä selvitykset on laadittu huolellisesti ja rakennusvalvontaviranomainen saa kaikki pyytämänsä selvitykset nopeasti. Tyypillisesti rakennusvalvonta haluaa nähdä hankkeen myötä muuttuvat suunnitelmat julkisivu -ja asemakuviin sekä aurinkovoimalan layout -suunnitelman. Lisäksi rakennusvalvontaan lähetetään rakennekestävyysselvitys, joka on pätevän rakennesuunnittelijan lausunto siitä, että rakennuksen katolle voidaan asentaa aurinkopaneelit. Tämä toki suoritetaan, vaikka hanke ei vaatisikaan erillistä lupaprosessia.


Solarigolle toimenpidelupahakemukset ovat arkipäivää, jolloin toimenpideluvan läpimenoaika on mahdollisimman lyhyt. Lisäksi Solarigon ammattilaiset toimivat hankkeissa vastaavina työnjohtajina ja hoitavat kaikki rakennushankkeen edellyttämät vaatimukset, sekä osallistuvat esimerkiksi kohteen loppukatselmukseen yhdessä rakennustarkastajan kanssa.


Isoissa maa-asennuskohteissa rakennuslupa-asiat sisältävät tyypillisesti myös kaavamuutoksia, joten ne poikkeavat jonkin verran edellä kerrotusta prosessista.


Paloviranomainen


Paloviranomaisen kannalta on erittäin tärkeää, että pelastushenkilökunnalla on tieto kiinteistössä sijaitsevasta aurinkovoimalasta. Paloviranomaisilla saattaa myös olla alueittain omia vaatimuksia aurinkovoimaloille, joten paloviranomaiseen ollaan yhteydessä jo hankkeen suunnitteluvaiheessa, jolloin nämä kommentit ja vaatimukset pystytään ottamaan mahdollisimman hyvin huomioon. Aurinkovoimalan valmistuttua paloviranomaisen kanssa käydään läpi voimalan toiminta sekä toimitetaan ohjeistus, jossa kerrotaan aurinkovoimalan perustietojen lisäksi muun muassa aurinkopaneeleiden ja aurinkovoimalan erotuskytkimen sijainti.


Sähköverkon haltija


Ennen aurinkovoimalan käyttöönottoa tarvitaan myös sähköverkon haltijalta lupa tuotantolaitoksen verkkoon liittämisestä. Tällä tavoin sähköverkon haltija saa tiedon jakeluverkkoon kytkettävästä pienvoimalaitoksesta jakeluverkon mitoitus- ja käyttötilanteiden suunnitteluun. Näin varmistetaan myös, että aurinkovoimala ei aiheuta häiriöitä sähköverkkoon. Sähköverkon haltijalle toimitetaan tyypillisesti niin aurinkovoimalan perustiedot kuin myös yksityiskohtaiset tekniset tiedot esimerkiksi invertterien toiminnasta. Mikäli aurinkovoimalan invertteriteho oli yli 100 kVA, vaaditaan yleensä tarkempi kuvaus voimalan toiminnasta.


Vaikka aurinkovoimalan hankintaprosessiin kuuluukin siis jonkin verran viranomaislupaprosesseja, ei asiakkaan kuitenkaan tarvitse itse huolehtia mistään näistä luvista, sillä Solarigon voimalatoimitukset ovat aina avaimet käteen -toimituksia, jolloin me hoidamme kaiken puolestasi! Mikäli lupa-asioista tai muista jäi kysyttävää, vastaamme mielellämme!


myynti@solarigo.fi

+358 40 543 2327

Kirjoittajana Jarkko Honkanen, energiatekniikan insinööri. Jarkko on aloittanut Solarigolla opiskelujen ohella jo vuonna 2017 asennustehtävissä ja nykyisin hän toimii projektipäällikkönä.

YHTEYSTIEDOT

Solarigo Systems Oy

MYYNTI

myynti@solarigo.fi

+358 40 543 2327

HUOLTO

huolto@solarigo.fi

+358 10 209 1890

TAMPERE
Autokeskuksentie 16
33960 Pirkkala
JYVÄSKYLÄ
Laukaantie 4
40320 Jyväskylä
  • LinkedIn
  • Facebook
  • YouTube

Y-tunnus 2702133-8

© Copyright Solarigo Systems Oy 2021