top of page

Atria - Solarigon referenssitarina

AURINKOA

ELINTARVIKKEISIIN

Atria vähentää elintarviketuotantossa syntyvää hiilijalanjälkeä aurinkovoiman avulla. Tee sinäkin samoin!

ATRIA

Atrian Aurinko -energiakärkihankkeessa rakennettiin mittava, 5,9 megawatin aurinkosähköpuisto. Energiakärkihankkeena Atrian Auringossa pilotoitiin erilaisia aurinkosähköön liittyviä ratkaisuja, ja se oli Suomen suurin ja samalla ensimmäinen suuren mittaluokan aurinkosähköpuisto Suomessa.

22 000

AURINKOPANEELIA

5.9

TEHO MW

36 000

PINTA-ALA M2

Solarigo, kun tehdään Suomen suurinta aurinkovoimalaa

Atria Oyj on suomalainen elintarviketeollisuuden yritys.

Atria-konserni jakaantuu neljään liiketoiminta-alueeseen, jotka ovat Atria Suomi, Atria Skandinavia, Atria Venäjä ja Atria Baltia. Atrian asiakasryhmiä ovat päivittäistavarakauppa, Food Service -asiakkaat ja alan teollisuus. Lisäksi sillä on omiin tuotemerkkeihin perustuvaa Fast Food -konseptiliiketoimintaa. Atrian juuret ulottuvat vuoteen 1903, jolloin perustettiin sen vanhin omistajaosuuskunta. Atria Oyj:n osakkeet listataan Helsingin pörssissä.

 

www.atria.fi

ENERGIAKÄRKIHANKE

Atrian Aurinko –energiakärkihankkeen aikana 2017-2019 toteutettiin Suomen ensimmäinen laajan ja merkittävän teollisen mittakaavan aurinkosähköpuisto elintarviketeollisuuden toimija Atria Suomi Oy:n Nurmon tehtaan yhteyteen. Hankkeessa rakennettiin Suomen suurin 5,9 MW aurinkosähköpuisto, yhteensä 11 erillisestä ja itsenäisestä voimalasta koostuva kokonaisuus, joka tuottaa täysin uusiutuvaa ja kotimaista aurinkosähköä paikallisesti. Päästöttömällä aurinkosähköllä korvataan noin 5 % tehtaan tarvitsemasta sähköstä vuositasolla.

Tehtaan sähköverkkoon, aurinkovoimalan rinnalle integroitiin myös Suomessa merkittävän kokoinen 1 MWh sähkövarasto parantamaan tehtaan sähkön laatua ja osallistumaan sähköjärjestelmän kysynnän ja tarjonnan vaihteluiden tasapainottamiseen. Hankkeessa rakennettiin myös älykäs tehdasverkko, jonka myötä tehtaalle investoitiin energiaa säästävää teknologiaa yhteensä 19 eri kohteeseen. Älykäs tehdasverkko parantaa energiatehokkuutta ja pidentää laitteiden käyttöikää. Hanke sai investoinneille Työ- ja elinkeinoministeriöltä energiakärkihanketukea.

PALVELUKONSEPTI

Hankkeesta teki Suomessa ainutlaatuisen sen toteuttaminen uudella aurinkosähkösopimus- ja älykkään sähkönkäytön palvelukonseptilla, jossa loppuasiakkaalta ei lähtökohtaisesti edellytetä omia investointeja tai resursseja. Tämä vapauttaa loppuasiakkaan taloudellisia resursseja oman pääliiketoiminnan kehittämiseen. Atria Suomi Oy ostaa kaiken tuotettavan aurinkosähkön tehtaan käyttöön pitkäaikaisella sopimuksella. 

Nurmon Aurinko Oy vastasi hankkeen suunnittelusta, investoinneista ja tuotantokäytön aikaisesta aurinkosähkön ja älykkään sähköverkon palvelujen toimittamisesta Atrian Nurmon tehtailla. Vastaavalla palvelukonseptilla ei Suomessa ole toteutettu tämän kokoluokan hanketta. Aurinkosähkösopimus ja palvelukonsepti ovat täysin monistettavissa, alueellisesti laajennettavissa ja vietävissä kansainvälisille markkinoille.

Quotation mark

Hanke on ollut meille ainutlaatuinen jo merkittävän kokonsa puolesta ja toimii erinomaisena esimerkkihankkeena uusiutuvan energian lisäämisessä ja energiatehokkuuden parantamisessa teollisessa ympäristössä. Hanke vastaa myös Atrian yritysvastuullisuuden tavoitteisiin pienentäen hiilijalanjälkeämme konkreettisin toimin.

Tapani Potka

Johtaja, Atrian tilaus-toimitusketju

Atria

ATRIA NUMEROINA

22 000

AURINKOPANEELIA

AURINKOPANEELIEN KOKONAISMÄÄRÄ NURMON TEHTAALLA

5.9

MEGAWATTIA

AURINKOSÄHKÖPUISTON
TEHO

36 000

NELIÖMETRIÄ

NURMON AURINKOVOIMALAN KOKONAISPINTA-ALA

ATRIA

5900 kW

ESITTELYVIDEO

Atrian Nurmon tehtaan aurinkovoimala

LISÄÄ REFERENSSIEN TARINOITA

bottom of page