top of page
Aurinkoa elintarvikkeisiin, Atrian Nurmon tehtaan aurinkopuisto dronesta kuvattuna - Solarigo Systems Oy

AURINKOA
ELINTARVIKKEISIIN

ATRIA

Atrian Aurinko -energiakärkihankkeessa rakennettiin mittava, 5,9 megawatin aurinkosähköpuisto vuonna 2018. Energiakärkihankkeena Atrian Auringossa pilotoitiin erilaisia aurinkosähköön liittyviä ratkaisuja, ja se oli Suomen ensimmäinen suuren mittaluokan aurinkosähköpuisto. Puisto oli Suomen suurin aurinkovoimatoteutus edelleen vuonna 2023, jolloin sen paneeliteho lähes kaksinkertaistettiin 5,0 megawatin laajennusosalla.

31 000

AURINKOPANEELIA

10.9

TEHO MW

43 000

PINTA-ALA M2

Solarigo, kun tehdään Suomen suurinta aurinkovoimalaa

Atria Oyj on suomalainen elintarviketeollisuuden yritys.

Atria-konserni jakaantuu neljään liiketoiminta-alueeseen, jotka ovat Atria Suomi, Atria Skandinavia, Atria Venäjä ja Atria Baltia. Atrian asiakasryhmiä ovat päivittäistavarakauppa, Food Service -asiakkaat ja alan teollisuus. Lisäksi sillä on omiin tuotemerkkeihin perustuvaa Fast Food -konseptiliiketoimintaa. Atrian juuret ulottuvat vuoteen 1903, jolloin perustettiin sen vanhin omistajaosuuskunta. Atria Oyj:n osakkeet listataan Helsingin pörssissä.

 

www.atria.fi

ATRIA - Solarigo Systems Oy

ENERGIAKÄRKIHANKE

Atrian Aurinko –energiakärkihankkeen aikana 2017-2019 toteutettiin Suomen ensimmäinen laajan ja merkittävän teollisen mittakaavan aurinkosähköpuisto elintarviketeollisuuden toimija Atria Suomi Oy:n Nurmon tehtaan yhteyteen. Hankkeessa rakennettiin Suomen suurin 5,9 MW aurinkosähköpuisto, yhteensä 11 erillisestä ja itsenäisestä voimalasta koostuva kokonaisuus, joka tuottaa täysin uusiutuvaa ja kotimaista aurinkosähköä paikallisesti. Päästöttömällä aurinkosähköllä korvataan noin 5 % tehtaan tarvitsemasta sähköstä vuositasolla.

Tehtaan sähköverkkoon, aurinkovoimalan rinnalle integroitiin myös Suomessa merkittävän kokoinen 1 MWh sähkövarasto parantamaan tehtaan sähkön laatua ja osallistumaan sähköjärjestelmän kysynnän ja tarjonnan vaihteluiden tasapainottamiseen. Hankkeessa rakennettiin myös älykäs tehdasverkko, jonka myötä tehtaalle investoitiin energiaa säästävää teknologiaa yhteensä 19 eri kohteeseen. Älykäs tehdasverkko parantaa energiatehokkuutta ja pidentää laitteiden käyttöikää. Hanke sai investoinneille Työ- ja elinkeinoministeriöltä energiakärkihanketukea.

PALVELUKONSEPTI

Hankkeesta teki Suomessa ainutlaatuisen sen toteuttaminen uudella aurinkosähkösopimus- ja älykkään sähkönkäytön palvelukonseptilla, jossa loppuasiakkaalta ei lähtökohtaisesti edellytetä omia investointeja tai resursseja. Tämä vapauttaa loppuasiakkaan taloudellisia resursseja oman pääliiketoiminnan kehittämiseen. Atria Suomi Oy ostaa kaiken tuotettavan aurinkosähkön tehtaan käyttöön pitkäaikaisella sopimuksella. 

Nurmon Aurinko Oy vastasi hankkeen suunnittelusta, investoinneista ja tuotantokäytön aikaisesta aurinkosähkön ja älykkään sähköverkon palvelujen toimittamisesta Atrian Nurmon tehtailla. Vastaavalla palvelukonseptilla ei Suomessa ole toteutettu tämän kokoluokan hanketta. Aurinkosähkösopimus ja palvelukonsepti ovat täysin monistettavissa, alueellisesti laajennettavissa ja vietävissä kansainvälisille markkinoille.

AURINKOPUISTON LAAJENNUS VUOSINA 2022 - 2023

 

Atria ja Solarigo päättivät positiivisten kokemusten johdosta laajentaa aurinkopuistoa lähes kaksinkertaiseksi. Aurinkopaneeleja laajennusosaan ei tarvinnut asentaa niin paljon, sillä paneeliteho oli vuosien aikana kasvanut. Laajennuksessa käytettiin aiemmasta poiketen kaksipuoleisia (bi-facial) aurinkopaneeleja, jotka tuottavat energiaa myös paneelin takapuolelle heijastuvasta hajasäteilystä etenkin keväisin. Laajennusosa rakennettiin Atrian Nurmon tehtaan yhteyteen, alueen itäpuolelle.

 

Laajennusosa lisäsi Atrian Auringon vuosittaisen sähköntuotannon noin 9000 MWh:iin. Laajennuksen myötä Atria kattaa vuosikulutuksestaan noin 8 % aurinkosähköllä. 

 Atrian Nurmon tehtaan aurinkopuisto dronesta kuvattuna - Solarigo Systems Oy

Hanke on ollut meille ainutlaatuinen jo merkittävän kokonsa puolesta ja toimii erinomaisena esimerkkihankkeena uusiutuvan energian lisäämisessä ja energiatehokkuuden parantamisessa teollisessa ympäristössä. Hanke vastaa myös Atrian yritysvastuullisuuden tavoitteisiin pienentäen hiilijalanjälkeämme konkreettisin toimin.

Tapani Potka

Johtaja, Atrian tilaus-toimitusketju

Atria

ATRIA NUMEROINA

31 000

AURINKOPANEELIA

AURINKOPANEELIEN KOKONAISMÄÄRÄ NURMON TEHTAALLA

10.9

MEGAWATTIA

AURINKOSÄHKÖPUISTON
TEHO

43 000

NELIÖMETRIÄ

NURMON AURINKOVOIMALAN KOKONAISPINTA-ALA

Atrian 2018 valmistunut aurinkopuisto dronesta kuvattuna - Solarigo Systems Oy

ATRIA

5,9 MWp | 2018

Atrian 2023 valmistunut aurinkopuisto dronesta kuvattuna - Solarigo Systems Oy

ATRIA

5 MWp laajennus | 2023

ESITTELYVIDEO

Atrian Nurmon tehtaan aurinkovoimala

LISÄÄ TARINOITA

bottom of page