top of page
  • Writer's pictureSolarigo Systems

50 aurinkovoimalaa Tokmannin katoilla - Jo joka neljännellä katolla tuotetaan päästötöntä energiaa

Tokmannin katoilla on jo noin 24 000 aurinkopaneelia, yhteensä viidessäkymmenessä aurinkovoimalassa. Ne tuottavat tänä vuonna arviolta noin seitsemän prosenttia halpakauppaketjun vuotuisesta sähkönkulutuksesta.¹

Tokmannin tavoitteena on olla hiilineutraali oman toimintansa osalta vuonna 2025. Tavoitteen saavuttamiseksi Tokmanni pyrkii vähentämään energiankulutustaan ja lisäämään uusiutuvan energian käyttöä. Solarigo on tuottanut Tokmannille aurinkoenergiaratkaisuja viisi vuotta, halpakauppaketjun ensimmäisestä aurinkovoimalasta alkaen.


– Uusiutuvaa energiaa tuottavat aurinkovoimalat ovat erittäin merkittävässä osassa päästötavoitteidemme saavuttamisessa. Tavoitteemme on, että lähivuosina itse tuotetun aurinkosähkön osuus Tokmannin sähkönkulutuksesta nousee yli kymmeneen prosenttiin, Tokmannin myymäläverkostosta ja konseptista vastaava johtaja Harri Koponen kertoo.Inkeroisten Tokmannin 540 paneelin aurinkovoimala


Vilkas asennustahti ja huomattavia tuotantolukuja

Solarigo on asentanut Tokmannille aurinkovoimaloita eri puolille Suomea viime vuosina vilkkaasti. Esimerkiksi viime vuonna asennettiin 13 ja tänä vuonna 12 kappaletta. Ensimmäinen voimala asennettiin vuoden 2016 syksyllä Jämsän Tokmannille. Tokmannin nykyiset 50 aurinkovoimalaa tuottavat uusiutuvaa energiaa noin 6 000 megawattituntia vuodessa. Lisäksi kaikki halpakauppaketjun ostama sähkö on uusiutuvaa sähköä.

– Jos Tokmannin nykyisten aurinkovoimaloiden tuottamalla aurinkoenergialla haluaisi ajaa sähköautoa, pääsisi autolla vuosittain noin 30 miljoonaa kilometriä, eli esimerkiksi 750 kertaa maapallon ympäri. Vaihtoehtoisesti yhden vuoden sähköntuotanto riittäisi kattamaan noin kolmen tuhannen pienen kerrostaloasunnon vuotuisen sähköntarpeen,² havainnollistaa Solarigo Systemsin toimitusjohtaja Antti Koskelainen.


Sähköä omiin tarpeisiin

Tokmannien katoilla tuotetun aurinkosähkön osuus oli toissa vuonna 2,2 prosenttia, viime vuonna 6,1 prosenttia ja tänä vuonna noin 7 prosenttia. ³

– Myymälämme soveltuvat mainiosti aurinkosähkön tuottajiksi, sillä ne tarvitsevat sähköä pääasiassa valaistukseen, ilmanvaihtoon ja jäähdytykseen erityisesti päivisin eli silloin, kun sähköä tuotetaan eniten. Myös tilankäytön kannalta myymäläympäristö on suotuisa, sillä isojen rakennusten katoilla on usein runsaasti hyödyntämiskelpoista kattopinta-alaa, Koponen kertoo.

Tokmannin aurinkovoimaloissa on useimmiten noin 300–500 aurinkopaneelia. Esimerkiksi halpakauppaketjun uusimmassa aurinkovoimalassa Keravalla aurinkopaneeleja on 280. Siellä aurinkosähköä tuotetaan arviolta noin 84,5 MWh vuodessa. Aurinkovoimalan mitoitus tehdään käytettävissä olevan kattopinta-alan ja kiinteistön sähkönkulutuksen perusteella.

– Koko Suomen alueelle levittäytyvä aurinkovoimalaverkostomme mahdollistaa aurinkovoimalan tuotannon simuloimisen todelliseen tuotantotietoon perustuen suunnitteluvaiheessa. Tuotantoarviota peilataan kiinteistön sähkönkulutukseen ja tätä kautta haetaan aurinkovoimalalle optimaalinen mitoitus juuri kyseiseen kiinteistöön, Koskelainen kertoo.


Kaarinan Tokmannin aurinkovoimala


Uusiutuva aurinkoenergia auttaa vähentämään päästöjä

Tokmanni on asettanut yhtenä maailman edelläkävijöistä tieteeseen perustuvat, Science Based Targets -aloitteen (SBTi) virallisesti hyväksymät ilmastotavoitteet. Pariisin ilmastosopimukseen perustuvissa tavoitteissaan Tokmanni tukee Business Ambition for 1.5 °C -kampanjaa ja sitoutuu rajoittamaan maapallon lämpötilan nousun korkeintaan 1,5 celsiusasteeseen omassa toiminnassaan. Tokmannin ilmastotyö sai myönteistä huomiota esimerkiksi viime keväänä, kun talouslehti Financial Times arvioi halpakauppaketjun eniten päästövähennyksiä tehneeksi suomalaiseksi kaupan alan yritykseksi.

Tokmannin oman toiminnan päästöt syntyvät kiinteistöjen lämmityksestä. Yhtiössä halutaan tehdä konkreettisia ja vaikuttavia ilmastotekoja, ja esimerkiksi uusiutuvaa aurinkoenergiaa koskevia päästövähennyksiä seurataan tarkoin.

– On tärkeää, että teemme oikeita päätöksiä myös ilmastoasioissa. Vuositasolla nykyiset 50 aurinkovoimalaamme vähentävät päästöjämme arviolta noin 786 tCO₂⁴), Koponen kertoo.

Myönteiset tulokset uusiutuvan aurinkosähkön tuotannossa, CO₂-päästöjen vähentämisessä sekä energiakustannusten hillitsemisessä osoittavat, että Tokmannin päätös panostaa vahvasti uusiutuvaan energiaan on ollut oikea ja merkityksellinen.

– Tavoitteemme on jatkaa paitsi myymälä-, myös aurinkovoimalaverkostomme laajentamista. Pyrimme asennuttamaan aurinkovoimaloita mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi kaikkiin uusiin myymälöihimme. Lisäksi nykyisten Tokmannien tavoin myös kaikkiin uusiin myymälöihimme ostamme vain uusiutuvaa sähköä, Koponen kertoo.


Lyhyesti Tokmannin käytössä olevista aurinkovoimaloista:

Aurinkovoimaloiden kokonaismäärä syyskuussa 2021: 50 kappaletta Aurinkopaneelien määrä yhteensä syyskuussa 2021: noin 24 000 kappaletta Aurinkovoimaloiden yhteisteho syyskuussa 2021: noin 7,2 MWp Aurinkovoimaloiden arvioitu tuotanto vuonna 2021: noin 5,0 GWh (vastaa noin 2 500 pienen kerrostaloasunnon vuotuista sähkönkulutusta tai noin 25 miljoonaa sähköautolla ajettua kilometriä²)) Suurin aurinkovoimala: Tokmannin hallinto- ja logistiikkakeskus, 3 000 aurinkopaneelia, 825 kWp:n huipputeho, noin 677 MWh:n arvioitu vuosituotto.

 

¹) Oman aurinkovoimatuotannon osuus Tokmannin sähköenergian kokonaiskäytöstä on laskettu käyttäen arvioita Tokmannin oman aurinkovoiman tuotannosta ja sähköenergian kokonaiskäytöstä vuonna 2021.

²) Laskelmissa on käytetty kerrostaloasunnon 2 000 kWh:n vuotuista sähkönkulutusta ja sähköauton 20 kWh:n sähkönkulutusta sataa ajettua kilometriä kohden.

³) Oman aurinkovoimatuotannon osuus Tokmannin sähköenergian kokonaiskäytöstä on laskettu käyttäen Tokmannin yhteistyökumppaneilta saatuja tietoja Tokmannin oman aurinkovoiman tuotannosta ja sähköenergian kokonaiskäytöstä vuosina 2020 ja 2019.

⁴) Arvioitu päästövähennys perustuu suunniteltujen aurinkovoimaloiden arvioituun vuosituottoon. Laskelmissa on käytetty keskimääräisen sähköntuotannon CO₂-päästökerrointa Suomessa (laskettuna kolmen tilastovuoden [2017, 2018 ja 2019] keskiarvo hyödynjakomenetelmällä lasketuista päästökertoimista. Päästökertoimessa on huomioitu vain kotimainen energiantuotanto, eli ostosähkö ei ole mukana) 131 kgCO₂/MWh. Keskimääräisen päästökertoimen arvo on päivittynyt 13.04.2021.

 

Lisätietoja:


Harri Koponen

Johtaja, myymäläverkosto ja konsepti

Tokmanni

020 728 6030


Antti Koskelainen

Toimitusjohtaja

Solarigo Systems Oy

040 726 7673Comentários


bottom of page