top of page
  • Writer's pictureSolarigo Systems

Aurinkovoimalan hankinta - kiinnostuksesta käyttöönottoon

Suuren aurinkovoimalan toteuttaminen on monivaiheinen prosessi, mutta sen hankkiminen on asiakkaillemme helppoa ja yksinkertaista. Onnistunut aurinkovoimalatoteutus lähtee liikkeelle asiantuntevasta aurinkosähkökartoituksesta ja päättyy aikataulunmukaiseen käyttöönottoon. Projektin jälkeen aurinkosähkön tuotantoa seurataan ja aurinkovoimalaa huolletaan.


Solarigo on kehittänyt suurten aurinkovoimaloiden rakentamisen prosessia yli 150 toteutetun voimalan kokemuksella. Toteutamme aurinkovoimalaprojektit alkaen myynnin ensikontaktista aina voimalan käyttöönottoon saakka laadukkaasti ISO-9001 -standardin mukaisesti. Lue alta, kuinka toteutamme yhdessä onnistuneen aurinkovoimalaprojektin vaihe vaiheelta.

Aurinkovoimalaprojekti vaihe vaiheelta

Toimitamme aurinkovoimalat avaimet käteen -periaatteella, jolloin asiakkaalta ei vaadita paljon. Tekstiin on värjätty oranssilla ne vaiheet, joissa vaaditaan asiakkaan panostusta.


1. Aurinkosähkökartoitus

Aurinkosähkökartoitus tehdään sähkönkulutuksen, kulutusprofiilin ja aurinkopaneelien asentamiseen soveltuvan alueen pinta-alan perusteella. Pinta-ala voi olla katolla, seinällä tai maa-alueella kiinteistön läheisyydessä. Asiakkaalta tarvitsemme sähkön tuntikulutustiedot ja kiinteistön osoitteen. Aurinkosähkökartoituksen tuloksena asiakas saa tarjouksen tarpeisiinsa sopivasta aurinkovoimalasta.


Voit tilata maksuttoman aurinkosähkökartoituksen kätevästi verkkosivuiltamme.

2. Tarjous - Oma voimala vai aurinkosähkösopimus?

Saatte halutessanne tarjouksen vain toisesta, tai molemmista vaihtoehdoista: SOPIMUS Aurinkovoimala sähkösopimuksella Solarigo investoi aurinkovoimalan kiinteistöllenne. Asiakas maksaa vain kuluttamastaan aurinkosähköstä, jonka laskutamme normaalin sähkölaskun tapaan. Huolehdimme aurinkovoimalan rakentamisesta, huoltamisesta, seurannasta ja tuotannon raportoinnista teille. WOIMALA Aurinkovoimala toimitettuna Teille Toimitamme laadukkaan aurinkovoimalan, jonka asiakas investoi ja omistaa. Asiakas tekee sopimuksen huollosta ja seurannasta Solarigon tai 3. osapuolen kanssa.


3. Sopimus

Ennen sopimuksen allekirjoittamista käymme sen läpi huolellisesti yhdessä asiakkaan kanssa. Näin varmistamme yhteisymmärryksen saavuttamisen ja vältytään epäselvyyksiltä.

4. Aurinkovoimalan suunnittelu

Aurinkovoimalallenne nimetään projektipäällikkö, joka ottaa Teihin yhteyttä. Järjestämme kohdekäynnin, jossa arvioidaan katon kunto ja käydään sähkökeskukset sekä kaapelireitit tarkasti läpi niin, että toteutus saadaan kerralla maaliin. Suunnittelutiimimme laatii lopullisen aurinkovoimalan suunnitelman ja projekti aikataulutetaan.

5. Tukihakemus

Aurinkovoimalan rakentamiselle haetaan Business Finlandin energiatuki, joka on 20% investoinnista. SOPIMUS -ratkaisussa Solarigo hakee tuen, WOIMALA -ratkaisussa Solarigo avustaa asiakasta hakemaan tuen.

6. Lupahakemukset

Solarigo hakee, tai valmistelee asiakkaan haettavaksi kaikki tarvittavat luvat kuten rakennusluvat ja sähköverkkoon liittyvät luvat. Kattoasennuksessa asiakkaalta tarvitaan kiinteistön rakennekuvat rakennekestävyysselvitystä varten.

7. Työmaasuunnittelu

Teemme yhteistyössä kanssanne työmaasuunnitelman, jonka myötä voimala asennetaan aikataulussa aiheuttamatta ylimääräistä häiriötä päivittäiselle tekemisellenne.

8. Aurinkovoimalan asennus

Kattoasennuksessa aurinkovoimalan osat nostetaan katolle ja maa-, sekä seinäasennuksessa osat tuodaan tulevan voimalan läheisyyteen. Asennus ja sähkötyöt toteutetaan suunnitelmien ja mittakuvien mukaisesti. Solarigon asennukset hoitavat työhön koulutetut asentajat.

9. Siivoaminen

Solarigo siivoaa työmaan. Kaikki voimalan rakennustyömaajäte kierrätetään. Työmaa jätetään asennuksen jäljiltä siistiin kuntoon ja kattopinta tarkastetaan.

10. Tarkastukset ja käyttöönotto

Solarigo tilaa 3. osapuolen varmennustarkastuksen, merkitsee turvallisuusohjeet ja tekee pelastuslaitokselle pelastuskortin. Solarigo perehdyttää uuden järjestelmän käyttäjille ja kiinteistönomistajille.

11. Viestintä

Aurinkovoimalan hankkiminen on konkreettinen ilmastoteko, josta on syytä olla ylpeä. Autamme Teitä viestimään aurinkovoimalasta.

12. Aurinkovoimalan huolto

Aurinkovoimala on lähes huoltovapaa, sillä siinä ei ole liikkuvia osia eikä siihen tule herkästi vikoja. Huoltopalveluumme kuuluu vuosittainen huoltokierros, joka koostuu silmämääräisestä tarkastuksesta, lämpökamerakuvauksesta ja liitosten tarkastuksista. Lisäksi seuraamme tuotantoa etänä ja reagoimme vikatilanteisiin nopeasti.

13. Aurinkosähkön tuotannon seuranta

Kaikki asiakkaamme voivat seurata aurinkovoimalan tuotantoa omilla tunnuksillaan sekä reaaliaikaisesti että pidemmällä aikavälillä.

 

Roope Raisio Development Engineer Solarigo Systems OyComments


bottom of page