top of page

SOPIMUS

SOPIMUS -ratkaisussa Solarigo investoi aurinkovoimalan ja vastaa sen ylläpidosta. Ainoa asia mistä asiakas maksaa on aurinkovoimalan tuottamana aurinkosähkö.

SOLARIGON

SOPIMUS

RATKAISU

WOIMALA

WOIMALA -ratkaisussa toimitamme aurinkovoimalan, jonka asiakas investoi ja hyödyntää aurinkosähkön tuotannon. Ylläpito voidaan ulkoistaa Solarigo EASY -palvelulla.

SOLARIGON

WOIMALA

RATKAISU

EASY

SOLARIGO EASY -huoltopalvelu sisältää kaiken aurinkovoimalan ylläpidon, huollon, käytön ja päivittämisen. Huolehdimme, että voimalasi tuottaa aurinkosähköä.

SOLARIGON

EASY

HUOLTOPALVELU

TILAA AURINKOSÄHKÖKARTOITUS

Tilaa helppo, nopea ja maksuton kartoitus asiantuntijaltamme.

Kartoituksessa käymme yhdessä läpi aurinkosähkön hyötyjä, vaihtoehtoja aurinkosähköön siirtymiselle sekä aurinkosähkön kannattavuutta yrityksellenne.

AURINKOSÄHKÖRATKAISUT

FAQ AURINKOVOIMALOISTA

1. Aurinkosähkö on 100 % uusiutuvaa energiaa

2. Voidaan säästää sähkökustannuksissa

3. Aurinkosähköllä lisätään ennustettavuutta sähkökuluihin pitkällä aikavälillä

4. Paikallisesti tuotettu aurinkosähkö lisää energiaomavaraisuutta

5. Konkreettiset ilmastoteot ovat tärkeä kilpailuetu

MITKÄ OVAT AURINKOSÄHKÖN HYÖDYT?

Toimitamme koko järjestelmän avaimet käteen -periaatteella. Suunnittelu, lupa- ja hakemusasiat, rakentaminen ja käyttöönotto tarkastuksineen kuuluvat toimitukseen.

Asiakkaalta tarvitsemme aluksi kiinteistön osoitteen ja sähkön tuntikulutustiedot tarkkaa aurinkosähkökartoitusta ja tarjouksen tekemistä varten. Katto-, ja seinäasennuksissa tarvitsemme kiinteistön rakennekuvat rakennekestävyysselvitystä varten. Teemme yhteistyössä kanssanne työmaasuunnittelun, jotta rakennusvaiheesta aiheutuu mahdollisimman vähän vaivaa ja voitte keskittyä ydinliiketoimintaanne.

MITÄ TOIMENPITEITÄ ASIAKKAALTA VAADITAAN?

Tyypillisesti paikallisesti tuotetulla aurinkosähköllä katetaan 10 - 20 % kiinteistön vuotuisesta sähkönkäytöstä. Loput sähköstä ostetaan normaalisti sähköverkosta. Voitte ostaa myös muun sähkönkäyttönne uusiutuvana energiana sisaryhtiöltämme Lumme Energialta.

Lue lisää: Lumme Energia

KUINKA PALJON AURINKOSÄHKÖÄ KANNATTAA TUOTTAA?

Kiinteistöllä tuotetusta aurinkosähköstä ei tarvitse maksaa siirtomaksua, eikä sähköveroa jos vuosituotanto on alle 800 MWh. Aurinkosähkön hinta on vertailukohta verkosta ostettavan sähköenergian hinnalle, siirtomaksulle ja sähköverolle. Lisäksi on huomioitava, että aurinkosähköä tuotetaan päivisin, jolloin sähkön tuntihinta on korkea, eli itse tuotetulla aurinkosähköllä korvataan keskimääräistä kalliimpaa sähköä.

KUINKA AURINKOSÄHKÖN KANNATTAVUUS LASKETAAN?

Kyllä, kunhan aurinkosähkön tuotantoon asennetut paneelit asennetaan ja huolletaan oikein. Huomioimme sekä palo-, että sähköturvallisuuden. Työmme on ISO 9001 -laatusertifioitua ja täyttää kaikki Suomen lain asettamat vaatimukset. Perehdytämme asiakkaan voimalan käyttöön ja huolehdimme pelastuskortin tekemisestä paikalliselle pelastuslaitokselle sekä asianmukaisista turvallisuusmerkinnöistä.

Lue lisää: Aurinkosähkön turvallisuu

ONKO AURINKOSÄHKÖN TUOTANTO OMALLA KATOLLA TURVALLISTA?

Toimitusaika riippuu eniten keliolosuhteista (lumi) ja lupien käsittelyjonoista. Myös rakennekestävyysselvitykseen kuluu usein aikaa, jos aurinkosähköä halutaan tuottaa kiinteistön katolla.

Tyypillisesti tilausvahvistuksesta aurinkosähkön tuotantoon kestää noin 3 kuukautta.

 

Ota yhteyttä myyntiimme ja annamme tarkan arvion

KUINKA NOPEASTI PÄÄSEMME HYÖDYNTÄMÄÄN OMAN VOIMALAN AURINKOSÄHKÖÄ?

Aurinkovoimalat eivät vaadi jatkuvaa ylläpitoa tai huoltoa, mutta ammattilaisen huomio on silti tarpeellista. Solarigon huoltopalvelu seuraa aurinkosähkön tuotantoa etänä reagoiden vikatilanteisiin nopeasti ja tekee vuosittain huoltotarkastukset paikan päällä.

SOPIMUS ratkaisussa huolehdimme kaiken ylläpidon, huollon, seurannan ja laitteiston päivittämisen. WOIMALA -ratkaisussa asiakas voi ostaa vastaavasti Solarigon EASY huoltopalvelun.

 

Lue lisää: Solarigon EASY huoltopalvelu

MITEN YLLÄPITO TOTEUTETAAN?

Solarigo hoitaa kaikki tarvittavat lupa-asiat viranomaisten ja kolmansien osapuolten kanssa. Rakennusviranomainen vaatii tyypillisesti toimenpideluvan, joskus rakennusluvan. Suuret maa-asennuskohteet voivat vaatia kaavamuutoksia. Paikallisen paloviranomaisen kommentit ja vaatimukset huomioidaan suunnitteluvaiheessa. Sähköverkon haltijalta tarvitaan lupa liittyä sähköverkkoon.

MITÄ LUPIA TARVITAAN?

Aurinkopaneelit voidaan asentaa tasa-, ja harjakatolle kaikille kattopinnoille, seinään, tasaiselle maakentälle, tasattavaan maastoon tai rinteeseen.

MIHIN AURINKOPANEELIT VOIDAAN ASENTAA?

Aurinkosähkön tuotanto on 100 % päästötöntä. Ympäristövaikutukset ja päästöt syntyvät ennen aurinkosähkön tuotantoa (esimerkiksi materiaalien louhinta, laitteiston valmistus, kuljetus ja asennus).

Suurin ympäristökuorma syntyy aurinkopaneeleista, jotka tuottavat niiden koko elinkaaren vaatiman energian verran sähköä päästöttömästi Pohjois-Euroopassa noin 2–3 vuodessa. Aurinkosähkö on kokonaisuudessaan vähäpäästöisimpien sähköntuotantomuotojen joukossa.

ONKO AURINKOSÄHKÖ OIKEASTI  PÄÄSTÖTÖNTÄ?

Aurinkosähkön päästövähenemän laskennassa käytetään Suomen sähköntuotannon keskimääräistä päästökerrointa, jonka määrittelee Tilastokeskus. Päästökerroin Suomessa on 89 kg CO2 / MWh (2023).

Tyypillinen liikekiinteistö (esimerkiksi normaali marketti) voi vähentää CO2 päästöjään aurinkovoimalan avulla noin 5–10 tonnia vuodessa. Suuremmat kohteet, kuten logistiikkakeskukset ja kauppakeskukset voivat vähentää yleensä noin 30–100 tonnia vuodessa. Teollisuuskohteet voivat vähentää CO2-päästöjään vielä enemmän. Esimerkiksi Atrian 10 MWp:n toteutuksemme vähentää Atrian Nurmon tehtaan CO2-päästöjä yli 800 tonnia vuosittain.

KUINKA PALJON AURINKOSÄHKÖ VÄHENTÄÄ CO2-PÄÄSTÖJÄ?

Kyllä paistaa. Suomessa auringon säteilyarvot ovat hyvät pitkien kesäpäivien ansiosta, esimerkiksi Etelä-Suomessa säteilyarvot ovat samaa tasoa kuin Pohjois-Saksassa. Lisäksi suhteellisen viileä ilma on etu, sillä aurinkopaneelien tuotanto heikkenee niiden kuumetessa. Aurinkopaneeleista saadaan Suomessa aurinkosähköä merkittävästi huhtikuusta syyskuuhun.

PAISTAAKO AURINKO SUOMESSA TARPEEKSI AURINKOSÄHKÖN TUOTANTOA VARTEN?

Aurinkopaneeleilla tuotetaan sähköä auringon valosta, joka syötetään kiinteistöön sähkökeskukseen invertterien kautta. Aurinkosähköä hyödynnetään verkkosähkön rinnalla, joten sähköt eivät katkea, vaikka aurinko ei paistaisi.

MITEN AURINKOSÄHKÖÄ TUOTETAAN?

Suurin osa Solarigon käyttämistä aurinkopaneeleista tulee Aasiasta, jonne maailman aurinkopaneelituotanto on keskittynyt. Aurinkopaneelien hankinnassa käytämme Silicon Valley Toxics Coalition Solar Scorecard -pisteytysjärjestelmää, joka pisteyttää aurinkopaneelivalmistajat mm. ympäristöystävällisyyden, vastuullisuuden, työntekijöiden oikeuksien ja turvallisuuden näkökulmasta.

Kaikki aurinkopaneelitoimittajamme ovat edellä mainitun pisteytysjärjestelmän TIER 1 -valmistajia. Aurinkopaneelien telineet tulevat Suomesta tai muualta Euroopasta. Pienrauta ja kaapelit ostetaan suomalaisilta toimijoilta.

KETÄ OVAT SOLARIGON TAVARANTOIMITTAJAT?

Aurinkosähkön hinta perustuu aurinkovoimalan rakentamisen kustannuksiin sekä sovittuun sopimusmalliin. Aurinkosähkön hinta voi olla sidottu pörssisähkön hintaan tai se voi olla kiinteä koko sopimuskauden ajan. Joka tapauksessa paikallisen aurinkovoimalan tuottamalle aurinkosähkölle voidaan yleensä laskea hyvin kilpailukykyinen hinta.

MITEN AURINKOSÄHKÖN HINTA MÄÄRITETÄÄN?

AURINKOVOIMAN AVAIMET KÄTEEN -RATKAISU

SOPIMUS

02

SOPIMUS

Tarjoamme teille SOPIMUS tai WOIMALA ratkaisua, halutessanne molempia.

Käymme tarjouksen läpi huolellisesti kanssanne.

SEURANTA

08

SEURANTA & HUOLTO

Seuraamme aurinkosähkön tuotantoa, teemme määräaikaishuollot ja reagoimme nopeasti vikatilanteisiin.

LUVITUS

04

LUVITUS

Solarigo hoitaa kaikkien tarvittavien lupien hakemisen.

VIESTINTÄ

07

VIESTINTÄ

Solarigolla on pitkällinen ja menestyksekäs kokemus aurinkovoimaloista viestimisessä ja markkinoinnissa. Autamme asiakkaitamme saavuttamaan vastuullisen ratkaisun kertomisessa eteenpäin.

AVAIMET KÄTEEN
RATKAISU

KÄYTTÖÖNOTTO

06

KÄYTTÖÖNOTTO

3. osapuoli tekee varmennustarkastuksen.

 

Huolehdimme turvallisuustoimista yhteistyössä paikallisen pelastuslaitoksen kanssa, sekä perehdytämme järjestelmän kiinteistönomistajalle.

 

Aurinkosähkön tuotanto aloitetaan.

ASENNUS

05

ASENNUS

Asennuksen ja loppusiivouksen hoitavat Solarigon työhön kouluttamat asentajat.

Asennus ei aiheuta häiriöitä päivittäiseen tekemiseenne.

KARTOITUS

01

KARTOITUS

Kartoitamme aurinkosähkön tuotannon potentiaalin kiinteistöllenne perustuen satelliittikuvaan ja sähkön tuntikulutustietoihin. Liikkeelle pääsee tilaamalla maksuttoman kartoituksen.

SUUNNITTELU

03

SUUNNITTELU

Projektipäällikkömme ottaa teihin yhteyttä.

Kohdekäynnillä arvioimme katon kunnon ja teemme teknisen selvityksen.

 

Suunnittelutiimi tekee lopullisen suunnitelman ja aikataulutamme projektin.

KATTOASENNUS

Aurinkopaneelien asennus onnistuu kaikille kattopinnoille, sekä tasa- että harjakatoille.

Asennusesimerkki: CITYCON

SEINÄASENNUS

Seinäasennukset ovat näyttävä ratkaisu, joka sopii hyvin esimerkiksi kiinteistön julkisivulle.

Asennusesimerkki: REKA KAAPELI

MAA-ASENNUS

Maa-asennus on kustannustehokas ratkaisu, joka sopii hyvin esimerkiksi tehtaille.

Asennusesimerkki: ISKU

01

AURINKOSÄHKÖ ON
KONKRETIAA

Aurinkosähkö on askel kohti hiilineutraaliutta, mistä on tullut kasvava kilpailutekijä yrityksille.

Kyseessä on konkreettinen ja näkyvä vastuullisuusteko, jonka vaikutus yrityksenne hiilijalanjälkeen on helposti mitattavissa. Hyödyntämänne aurinkosähkö on 100 % päästötöntä.
 

Energiateollisuuden tutkimuksen (2021) mukaan suomalaiset toivoisivat kaikista sähköntuotantomuodoista eniten panostuksia aurinkosähköön.

02

AURINKOSÄHKÖN HINTA

Aurinkosähkön hinta voi olla jopa puolet pörssisähkön hankintaa edullisempaa.

Pääperiaatteena voidaan pitää, että mitä enemmän kiinteistösi kuluttaa sähköä päivisin ja kesäisin, sitä kannattavampi vaihtoehto aurinkosähkö on.

 

Sähkönhankinnan kustannukset ovat olleet Suomessa jo vuosia nousujohteisia. SOPIMUS -ratkaisussamme aurinkosähkön hinta on etukäteen sovittu joustava tai kiinteä hinta.

03

AURINKOSÄHKÖ ANTAA
VARMUUTTA

Hyödyntämällä kiinteistölle paikallisesti tuotettua aurinkosähköä voi suojautua sähkömarkkinoiden heilunnalta.

Energiamarkkinat ovat tällä hetkellä epävarmoja ja sähkönhankinnan kustannuksia yrityksille on vaikea ennustaa.

Lisäksi kiinteistöllänne tuotettu aurinkosähkö on kotimaista uusiutuvaa energiaa. Solarigon aurinkosähkö on Avainlipputuote.

04

AURINKOSÄHKÖ ON
VAIVATON

Palvelumme toimivat avaimet käteen -periaatteella, eikä teidän tarvitse huolehtia aurinkovoimalan ylläpidosta.

​Aurinkovoimalaprojektin alussa asiakkaalta vaaditaan vain muutamia toimenpiteitä, joissa Solarigo auttaa.

 

Aurinkosähkön eduksi lukeutuu myös sen vähäiset haitat. Aurinkosähkön tuotannosta ei synny melua tai muita haittoja läheiselle ympäristölle.

MIKSI AURINKOSÄHKÖ?

AURINKOVOIMALA YRITYKSILLE – OSTAJAN OPAS

Aurinkovoimala on energiaratkaisuna kestävä, turvallinen ja pitkälle tulevaisuuteen kantava valinta yrityksille. Se on erityisen hyvä ratkaisu, mikäli kiinteistössä kuluu sähköä päivisin ja kesäaikaan. Omaan käyttöön tuotettu aurinkosähkö vähentää kiinteistön hiilijalanjälkeä.

 

Tuottamalla omaa aurinkosähköä yritysten on mahdollista saada palveluistaan tai tuotteistaan entistä ekologisempia, mitattavasti. Solarigo tarjoaa eri vaihtoehtoja aurinkovoimalan toteuttamiseksi.

Lataa maksuton ostajan opas ja tutustu aurinkosähkön hyöytyihin sekä erilaisiin aurinkosähköratkaisuhin.

AURINKOSÄHKÖ
YRITYKSILLE

OTA YHTEYTTÄ

bottom of page