top of page
Open Site Navigation

EN

SOPIMUS

SOPIMUS -ratkaisussa asiakas maksaa ainoastaan kiinteistölleen asennetun aurinkovoimalan tuottamasta aurinkosähköstä, Solarigo huolehtii kaikesta muusta. Aurinkosähkö Sopimus soveltuu myös vuokrakiinteistöissä toimiville yrityksille.

Solarigo investoi aurinkovoimalan ja vastaa sen ylläpidosta. Asiakas tekee kanssamme sähkönostosopimuksen.

SOLARIGON

SOPIMUS

RATKAISU

WOIMALA

WOIMALA -ratkaisussa toimitamme aurinkovoimalan, jonka asiakas omistaa ja hyödyntää sen tuotannon kiinteistössään. Ratkaisu sopii yrityksille, jotka haluavat investoida uusiutuvan aurinkosähkön tuotantoon ja energiaomavaraisuuteen.

Asiakas investoi aurinkovoimalan ja vastaa sen ylläpidosta, joka voidaan ulkoistaa Solarigolle EASY-palvelulla.

SOLARIGON

WOIMALA

RATKAISU

EASY

SOLARIGO EASY -huoltopalvelut ovat aurinkosähköjärjestelmien huolto- ja ylläpitopalveluja. Tarjoamme kahta huoltoratkaisua, joiden avulla asiakas voi jättää huollon ja ylläpidon aurinkosähköammattilaisen käsiin.

EASY ALL on täyden palvelun huoltoratkaisu ja EASY REMOTE kevyen tuen huoltoratkaisu etävalvonnalla.

SOLARIGON

EASY

HUOLTOPALVELU

TILAA KARTOITUS

Tilaa maksuton aurinkosähkökartoitus yrityksesi kiinteistölle ja me olemme sinuun yhteydessä valmiin laskelman kanssa.

SOITA JA KYSY

Keskustele asiantuntijamme kanssa.
Soita Markukselle  tai ole yhteydessä myyntiin
010 209 189/ myynti@solarigo.fi

MARKUS NIEMONEN
Sales Manager

Solarigo rakentaa aurinkovoimaloita yrityksille ja yhteisöille ja tarjoaa niistä kotimaista aurinkosähköä. Asiakas voi valita voimalaratkaisun ilman omaa investointia tai hankkia oman voimalan järjestelmätoimituksena.

SOLARIGON PALVELUT

Vastuullisia energiaratkaisuja vaivattomasti ja kustannustehokkaasti

USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET

Aurinkovoimalaan liittyvät yleiset kysymykset

1. Aurinkosähkö on 100 % uusiutuvaa energiaa

2. Voidaan säästää sähkökustannuksissa

3. Lisätään ennustettavuutta sähkökuluihin pitkällä aikavälillä

4. Paikallisesti tuotettu aurinkosähkö lisää energiaomavaraisuutta

5. Konkreettiset ilmastoteot ovat tärkeä kilpailuetu

Mitkä ovat aurinkosähkön hyödyt?

Toimitamme koko järjestelmän avaimet käteen -periaatteella. Suunnittelu, lupa- ja hakemusasiat, rakentaminen ja käyttöönotto tarkastuksineen kuuluvat toimitukseen.

 

Asiakkaalta tarvitsemme aluksi kiinteistön osoitteen ja sähkön tuntikulutustiedot tarkkaa aurinkosähkökartoitusta ja tarjouksen tekemistä varten. Katto-, ja seinäasennuksissa tarvitsemme kiinteistön rakennekuvat rakennekestävyysselvitystä varten. Teemme yhteistyössä kanssanne työmaasuunnittelun, jotta rakennusvaiheesta aiheutuu mahdollisimman vähän vaivaa ja voitte keskittyä ydinliiketoimintaanne.

Mitä toimenpiteitä asiakkaalta vaaditaan?

Tyypillisesti paikallisesti tuotetulla aurinkosähköllä katetaan 10 - 20 % kiinteistön vuotuisesta sähkönkäytöstä. Loput sähköstä ostetaan normaalisti sähköverkosta. Voitte ostaa myös muun sähkönkäyttönne uusiutuvana energiana emoyhtiöltämme Lumme Energialta.

Lue lisää: Lumme Energia

Kuinka suuri osuus sähköstä voidaan korvata aurinkosähköllä?

Kiinteistöllä tuotetusta aurinkosähköstä ei tarvitse maksaa siirtomaksua, eikä sähköveroa jos vuosituotanto on alle 800 MWh. Aurinkosähkö hinta on vertailukohta verkosta ostettavan sähköenergian hinnalle, siirtomaksulle ja sähköverolle. Lisäksi on huomioitava, että aurinkosähköä tuotetaan päivisin, jolloin sähkön tuntihinta on korkea. Aurinkosähköllä korvataan noin 10 % keskimääräistä kalliimpaa sähköenergiaa.

Kuinka aurinkosähkön kannattavuus lasketaan?

Kyllä, kun ne asennetaan ja huolletaan oikein. Huomioimme sekä palo-, että sähköturvallisuuden. Työmme on ISO 9001 -laatusertifioitua ja täyttää kaikki Suomen lain asettamat vaatimukset. Perehdytämme asiakkaan voimalan käyttöön ja huolehdimme pelastuskortin tekemisestä paikalliselle pelastuslaitokselle sekä asianmukaisista turvallisuusmerkinnöistä.

Lue lisää: Aurinkosähkön turvallisuus

Ovatko voimalat turvallisia?

Toimitusaika riippuu keliolosuhteista (lumi) ja tukien käsittelyajoista. Usein eniten aikaa kuluu lupien hakemiseen ja rakennekestävyysselvitykseen. Tyypillisesti aurinkovoimalan rakentaminen päästään aloittamaan 8 - 12 viikon kuluttua sopimuksen allekirjoittamisesta.

Ota yhteyttä myyntiimme ja annamme tarkan arvion

Kuinka nopeasti voimala saadaan tuotantoon?

Aurinkosähköjärjestelmät eivät vaadi jatkuvaa ylläpitoa tai huoltoa, mutta ammattilaisen huomio on silti tarpeellista. Solarigon huoltopalvelu seuraa aurinkosähkön tuotantoa etänä reagoiden vikatilanteisiin nopeasti ja tekee vuosittain huoltotarkastukset paikan päällä.

 

SOPIMUS ratkaisussa huolehdimme kaiken ylläpidon, huollon, seurannan ja laitteiston päivittämisen. WOIMALA -ratkaisussa asiakas voi ostaa vastaavasti Solarigon EASY huoltopalvelun.

Lue lisää: Solarigon EASY huoltopalvelu

Miten ylläpito toteutetaan?

Solarigo hoitaa kaikki tarvittavat lupa-asiat viranomaisten ja kolmansien osapuolten kanssa. Rakennusviranomainen vaatii tyypillisesti toimenpideluvan, joskus rakennusluvan. Suuret maa-asennuskohteet voivat vaatia kaavamuutoksia. Paikallisen paloviranomaisen kommentit ja vaatimukset huomioidaan suunnitteluvaiheessa. Sähköverkon haltijalta tarvitaan lupa liittyä sähköverkkoon.

Mitä lupia tarvitaan?

Aurinkopaneelit voidaan asentaa tasa-, ja harjakatolle kaikille kattopinnoille, seinään, tasaiselle maakentälle, tasattavaan maastoon tai rinteeseen.

Mihin aurinkopaneelit voidaan asentaa?

Aurinkosähkön tuotanto on 100 % päästötöntä. Ympäristövaikutukset ja päästöt syntyvät ennen aurinkosähkön tuotantoa (esimerkiksi materiaalien louhinta, laitteiston valmistus, kuljetus ja asennus).

 

Suurin ympäristökuorma syntyy aurinkopaneeleista, jotka tuottavat niiden koko elinkaaren vaatiman energian verran sähköä päästöttömästi Pohjois-Euroopassa noin 2–3 vuodessa. Aurinkosähkö on kokonaisuudessaan vähäpäästöisimpien sähköntuotantomuotojen joukossa.

Onko aurinkosähkö oikeasti päästötöntä?

Aurinkosähkön päästövähenemän laskennassa käytetään Suomen sähköntuotannon keskimääräistä päästökerrointa, jonka määrittelee Tilastokeskus. Päästökerroin Suomessa on 89 kg CO2 / MWh (2022).

 

Tyypillinen liikekiinteistö (esimerkiksi normaali marketti) voi vähentää CO2 päästöjään aurinkovoimalan avulla noin 5–10 tonnia vuodessa. Suuremmat kohteet, kuten logistiikkakeskukset ja kauppakeskukset voivat vähentää yleensä noin 30–100 tonnia vuodessa. Teollisuuskohteet voivat vähentää CO2-päästöjään vielä enemmän. Esimerkiksi Atrian 5MWp:n toteutuksemme vähentää Atrian Nurmon tehtaan CO2-päästöjä yli 700 tonnia vuosittain.

Kuinka paljon aurinkosähkö vähentää CO2-päästöjä?

Kyllä paistaa. Suomessa auringon säteilyarvot ovat hyvät pitkien kesäpäivien ansiosta, esimerkiksi Etelä-Suomessa säteilyarvot ovat samaa tasoa kuin Pohjois-Saksassa. Lisäksi suhteellisen viileä ilma on etu, sillä aurinkopaneelien tuotanto heikkenee niiden kuumetessa. Aurinkopaneeleista saadaan Suomessa sähköä merkittävästi huhtikuusta syyskuuhun.

Paistaako aurinko Suomessa tarpeeksi?

Aurinkopaneeleilla tuotetaan sähköä auringon valosta, joka syötetään kiinteistöön sähkökeskukseen invertterien kautta. Aurinkosähköä hyödynnetään verkkosähkön rinnalla, joten sähköt eivät katkea, vaikka aurinko ei paistaisi. 

Miten aurinkosähköä tuotetaan?

Suurin osa Solarigon käyttämistä aurinkopaneeleista tulee Aasiasta, jonne maailman aurinkopaneelituotanto on keskittynyt. Aurinkopaneelien hankinnassa käytämme Silicon Valley Toxics Coalition Solar Scorecard -pisteytysjärjestelmää, joka pisteyttää aurinkopaneelivalmistajat mm. ympäristöystävällisyyden, vastuullisuuden, työntekijöiden oikeuksien ja turvallisuuden näkökulmasta.

 

Kaikki aurinkopaneelitoimittajamme ovat edellä mainitun pisteytysjärjestelmän TIER 1 -valmistajia. Aurinkopaneelien telineet tulevat Suomesta tai muualta Euroopasta. Pienrauta ja kaapelit ostetaan suomalaisilta toimijoilta. 

Ketä ovat Solarigon tavarantoimittajat?

Aurinkosähkön hinta perustuu aurinkovoimalan rakentamisen kustannuksiin sekä sovittuun sopimusmalliin. Aurinkosähkön hinta voi olla sidottu pörssisähkön hintaan tai se voi olla kiinteä koko sopimuskauden ajan. Joka tapauksessa paikallisen aurinkovoimalan tuottamalle aurinkosähkölle voidaan yleensä laskea hyvin kilpailukykyinen hinta.

Miten aurinkosähkön hinta määritetään?

SUOMEN LUOTETUIN TOIMITTAJA

Ilmastosaavutuksia joihin olemme yltäneet asiakkaidemme kanssa

120 000

ASENNETTUA AURINKOPANEELIA

60 000

KILOWATTIA RAKENNETTUA TUOTANTOKAPASITEETTIA

215

KOTIMAISTA AURINKOVOIMALAA YRITYKSILLE

REFERENSSIEN TARINAT

Asiakkaidemme monipuolisia aurinkosähköratkaisuja