top of page
Maanomistajille, Aurinkosähköpuiston mahdollisuudet maanomistajille - Solarigo Systems oy

AURINKOSÄHKÖ
MAANOMISTAJILLE

AURINKOSÄHKÖPUISTO

Aurinkosähköpuistot ovat aurinkopaneelijärjestelmien keskittymiä, joissa tuotetaan 100 % uusiutuvaa sähköä suoraan valtakunnalliseen kantasähköverkkoon, suomalaisten käyttöön. Aurinkopuistot lisäävät paikallista ja kansallista energiaomavaraisuutta, sekä huoltovarmuutta. Samalla hiilidioksidipäästöt vähenevät.

Aurinkopuiston rakentaminen on kevyttä rakentamista. Maansiirtoa ei välttämättä tarvita, eikä puisto aiheuta merkittävää kuormitusta ympäristölle. Kerromme mielellämme aurinkopuistoistamme lisää!

VUOKRAA TAI MYY MAATA AURINKOPUISTOLLE

SOPIMUSMALLI

Tyypillisesti suunnittelu-, rakennus-, ja tuotantoajalta maksetaan erisuuruinen vuokra. Maanomistajan kannalta hankkeen toteutuminen on tärkeää.

 

Maan ostosopimukset ovat yleensä ehdollisia hankkeen toteutumiselle.

YMPÄRISTÖ

Aurinkopuistojen rakentaminen on suhteellisen kevyttä. Maansiirtoa ei välttämättä tarvita ollenkaan, eikä puisto aiheuta juuri kuormitusta ympäröivälle luonnolle.

Teemme jokaiselle hankkeelle tarvittavat ympäristöselvitykset. Kerromme mielellämme lisää!

MAA-ALUE

Aurinkopuistolle sopivan maa-alueen piirteitä ovat:
 

  • vähintään 6 hehtaaria

  • 20 kV tai 110 kV sähkölinja

  • läheinen sähköasema

  • tasaisuus

Aurinkopuiston referenssimme, aurinkopuisto dronesta kuvattuna - Solarigo Systems Oy

HANKKEEMME

YHTEYS

Roope Raisio
Project Development Manager

VAIHEET

MAA-ALUEEN RAJAAMINEN

Maanomistaja tarjoaa Solarigolle maa-aluetta. Solarigo tekee tarjouksen maa-alueesta.

Vaihtoehtoisesti Solarigo lähestyy hankealueensa maanomistajaa tarjouksella.

01

EHDOLLINEN SOPIMUS

Tyypillisesti maanvuokra- ja ostosopimukset ovat ehdollisia hankkeen etenemiselle.

Usein suunnittelu-, rakennus-, ja tuotantoajalta maksetaan erisuuruista vuokraa.

02

HANKKEEN
ETENEMINEN

Aurinkopuistohankkeet voivat kestää noin vuodesta useisiin vuosiin, kunnes puisto on valmis ja tuotannossa.

Maahankinta tulee kyseeseen hankkeiden alkuvaiheessa.

03

PUISTON
TUOTANTO

Aurinkopuistot tuottavat uusiutuvaa aurinkosähköä suomalaisten käyttöön.

Tuotannon päätyttyä Solarigo on sitoutunut huolehtimaan puiston pois.

04

bottom of page