top of page
Open Site Navigation

EN

  • Writer's pictureSolarigo Systems

Bolidenin aurinkovoimala kaatopaikan päälle Harjavaltaan

Solarigo rakentaa metallinjalostusyritys Boliden Harjavallalle Satakunnan suurimman aurinkovoimalan yhtiön käytöstä poistetulle prosessijätteen kaatopaikalle Harjavallan Suurteollisuuspuiston kupeeseen.


- Prosessijätteen kaatopaikka soveltuu erittäin hyvin aurinkovoimalakäyttöön. Läjityksen jälkeen alueella ei juuri ole muuta käyttöä. Lisäksi alue on merkitty Satakunnan vaihemaakuntakaavaan aurinkoenergiatuotannon kehittämisalueeksi, kertoo Boliden Harjavallan toimitusjohtaja Timo Rautalahti.


Suomi on kansainvälisesti johtavia maita metalliteollisuuden energiatehokkuutta tarkasteltaessa, mistä myös nyt rakennettava aurinkovoimala on osoitus. Noin viiden hehtaarin kokoinen 3,8 MWp:n aurinkovoimala tuottaa vuodessa Bolidenin Harjavallan tehtaan tarpeisiin noin 3 000 MWh aurinkosähköä, mikä vastaa noin 1 200 pienen kerrostaloasunnon vuosikulutusta. Vuosittainen hiilidioksidivähenemä on noin 267 tonnia, mikä vastaa noin 1,8 miljoonan kilometrin ajomatkaa autolla.

Havainnekuva Bolidenin aurinkovoimalasta, joka rakennetaan yhtiön käytöstä poistetun prosessijätteen kaatopaikalle Harjavallan Suurteollisuuspuiston länsipuolelle. Maa-asenteiseen voimalaan asennetaan 6 900 kaksipuoleista 560 Wp:n aurinkopaneelia. Kuva: Boliden Harjavalta


- Aurinkosähköpuiston rakentaminen Boliden Harjavallan prosessijätteen kaatopaikka-alueelle on erinomainen innovaatio paikallisen uusiutuvan energian hyödyntämiseksi, tiivistää aurinkovoimalan rakennusurakoitsijana toimivan Solarigo Systemsin toimitusjohtaja Antti Koskelainen.


Metallinjalostuksen tuotantoprosessit vaativat suuria energiamääriä. Uusiutuvan energian sähkönlähteenä aurinkovoima hyödyttää sekä prosessiteollisuutta että ympäröivää yhteisöä.


- Yhteiskuntaa koettelevassa energiapulassa tarvitaan entistä enemmän ponnisteluja energian tehokkaaseen käyttöön, niin yksilö- kuin yritystasolla. Energiatehokkuuden parantaminen on ollut osa Bolidenin vastuullisuustyötä jo pitkään. Aurinkovoimala lisää energiaomavaraisuuttamme ja tukee osaltaan sähkön saatavuutta lähiyhteisölle, kertoo Timo Rautalahti.


Aurinkovoimalainvestoinnille on myönnetty Business Finlandin 15 prosentin investointituki. Voimala otetaan käyttöön suunnitelman mukaisesti kesällä 2023.


 

Yhteys:


Boliden Harjavalta Oy toimitusjohtaja Timo Rautalahti puh. 050 598 7620


Solarigo Systems Oy toimitusjohtaja Antti Koskelainen puh. 040 726 7673

 

Lisätietoja:


Boliden Harjavalta Oy jalostaa kuparia ja nikkeliä vihreää siirtymää varten uusiutuvan energiantuotannon ja sähköistymisen tarpeisiin. Yhtiön nikkelisulatto on ainoa Euroopassa ja sulatolla kehitetyllä energiatehokkaalla teknologialla valmistetaan lähes puolet maailman kuparista. Yhtiö työllistää 570 eri alojen ammattilaista Suurteollisuuspuistossa Harjavallassa ja Kupariteollisuuspuistossa Porissa.

bottom of page