top of page
  • Writer's pictureSolarigo Systems

Energiaomavaraisuus kilpailukyvyksi teollisuudelle

Haastavat ja epävarmat energiamarkkinat ovat aiheuttaneet päänvaivaa teollisuustoimijoille. Yritykset voivat kuitenkin suojautua markkinoiden heilunnalta esimerkiksi energiaomavaraisuuden kasvattamisella ja energiaälykkäillä ratkaisuilla. Energiaomavaraisuutta voidaan kasvattaa aurinkoenergialla, jonka rakentaminen Suomessa alkaa nyt teollisessa mittakaavassa.


Kuvassa Lumme Energian, Solarigo Systemsin ja Skartan yhteistyötiimistä Janne Laine (vas), Antti Koskelainen ja Kari Tuominen ja Vikke Saarelainen
Lumme Energian, Solarigo Systemsin ja Skartan yhteistyötiimistä Janne Laine (vas), Antti Koskelainen ja Kari Tuominen ja Vikke Saarelainen

SkartaNYAB Oyj, Solarigo Systems Oy sekä Lumme Energia Oy tarjoavat suurille teollisuusyrityksille

kokonaisvaltaista energiaomavaraisuus-ratkaisua, joka rakentuu aurinkosähköpuistoista ja energiaälykkäistä palveluista. Suomalaiselle teollisuudelle avautuu mahdollisuus korvata fyysistä sähkönhankintaansa paikallisesti tuotetulla aurinkosähköllä yhä taloudellisemmin, ilman omaa investointia ja aiempaa nopeammin. Ensimmäisenä rakennuskohteena on Pohjois-Pohjanmaalla Hituran ja Callion kaivosalue, johon suunnitellaan yhteensä 100 MW aurinkosähköpuistoja.

"Yhteistyössä on voimaa. Yksinään kenenkään meidän resurssimme eivät riittäisi tarjoamaan laajasti suuren mittakaavan energiatoteutuksia. Yhdessä voimme tuoda Suomen markkinoille yli 1000 MW uusiutuvaa aurinkoenergiaa teollisuuden hyödynnettäväksi. Tarvetta tälle on, esimerkiksi Fingridin ilmoitettua äskettäin Venäjän tuontienergian rajoittamisesta. Suunnitelmissamme on myös vahva panostus

kansainvälisille markkinoille", avaa Skarta Energyn toimitusjohtaja Kari Tuominen.

Helposti matkaan ilman investointeja

Mikäli teollisuuden toimija haluaa lisätä yrityksensä energiaomavaraisuutta, aurinkosähköpuiston voi saada helposti, ja ilman omaa investointia. Avaimet käteen -periaatteella aurinkosähköpuiston hankkiminen alkaa yhteydenotolla Solarigoon. Asiakas voi osoittaa tuotannolle sopivan maa-alueen kiinteistönsä läheltä, esimerkiksi joutomaalle tai käytöstä poistetulle turpeentuotantoalueelle, jonka jälkeen suunnittelu alkaa Solarigon ja Skartan toimesta. Kaikki rakentamiseen ja luvitukseen, sekä puiston ylläpitoon liittyvät

huolet voidaan jättää Solarigon ja Skartan harteille. "Mikäli sopivaa maa-aluetta paikallisen uusiutuvan energian tuotantoon ei ole, voimme myös rakentaa aurinkosähköpuiston toisaalle ja toimittaa tuotannon älykkäästi sähköverkon kautta asiakkaalle Lumme Energian asiantuntijuuden avulla", tarkentaa Solarigo Systemsin toimitusjohtaja Antti Koskelainen.

Teollisuustoimijoilla on vakaan sähkönhankinnan lisäks myös muita energiaan liittyviä tarpeita, joita varten käytetään usein monia eri palveluntarjoajia. Kokonaisuuden hallitseminen voi olla lähes mahdotonta, koska myös teknologia on kehittynyt valtavin harppauksin.

"Energiaälykkyys ja energiaomavaraisuus ovat nyt ydinasioita. Sen sijaan, että haettaisiin yksittäisiä ratkaisuja viideltä eri toimijalta, nyt asiakas saa helposti kaiken yhdeltä neuvottelukumppanilta, yhdeltä luukulta. Lähtökohtaisesti suurikaan teollisuustoimija ei tarvitse muita energiakumppaneita meidän lisäksemme", Lumme Energian liiketoimintajohtaja Janne Laine kertoo. Jos teollinen toimija haluaa edetä yhteistyössä muun kuin aurinkopuiston kautta, se onnistuu olemalla

yhteydessä Lumme Energiaan. Suurissa aurinko- ja tuulihankkeissa Lumme Energia hoitaa energian fyysisen optimoinnin kulutuksen ja tuotannon välillä. Lumme Energian Energiajohtajapalvelu tarjoaa monipuolisia ja älykkäitä energiantehokkuuden ratkaisuja, salkunhallintapalvelua ja

hiilijalanjäljen laskentaa.


1 MW aurinkosähköpuiston rakennustyömaa Jämsässä, Elosen tehtaalla.
1 MW aurinkosähköpuiston rakennustyömaa Jämsässä, Elosen tehtaalla.
Pitkäjänteistä työtä hiilineutraliutta kohti

Merkittävä uusiutuvan energian tuotannon lisääminen parantaa suomalaisten teollisuustoimijoiden tulevaisuuskuvaa. Tuulienergia on jo laajasti käytössä, ja nyt aurinkoenergian rakentaminen tulee rinnalle teollisessa mittakaavassa. Aurinkoenergia täydentää tuulivoimaa uusiutuvan energian

tuotantomuotona erinomaisesti. "Aurinkosähkö on taloudellisesti kilpailukykyistä ja ennen kaikkea pitkäaikaisesti vakaata, ja tämä on erityisen arvokasta voimakkaasti vaihtelevilla markkinoilla. Toimimalla yhdessä voimme toteuttaa entistä suurempia voimalakokonaisuuksia, jotka käsittävät myös aurinko-, ja tuulivoiman yhdistämisen. Lisäksi voimme osaltamme varmistaa tulevaisuuden uusien energiamuotojen, kuten vetyratkaisuiden

mahdollistamisen", valottaa Solarigo Systemsin toimitusjohtaja Antti Koskelainen.

Suuren tuotantokapasiteetin luominen vaatii lujan luottamuksen kumppaniin. Matka kohti hiilineutraaliutta ja energiaomavaraisuutta vaatii pitkäjänteistä ja systemaattista työtä, josta yritykset aidosti hyötyvät. "Teollisuudentoimijat tarvitsevat kannattavan kokonaisratkaisun, joka kantaa pitkälle tulevaisuuteen. Voidaan sanoa, että meidän tarjoamillamme ratkaisuilla yritykset voivat varmistaa

tulevaisuuden kilpailukyvyn", tiivistää Tuominen.

 

Lisätietoja


Solarigo Systems Oy Toimitusjohtaja Antti Koskelainen antti.koskelainen@solarigo.fi

+358 40 726 7673


Lumme Energia Oy Liiketoimintajohtaja Janne Laine

010 207 4817


VSB Uusiutuva Energia Suomi Oy Toimitusjohtaja

Kari Tuominen

+358 405 071 181


Comments


bottom of page