top of page
  • Writer's pictureSolarigo Systems

Aurinkoenergian vahvimmat yhteistyöhön – Skartan ja Solarigon tavoitteena rakentaa 1000 MW

Puhtaan tulevaisuuden rakentaja Skarta Group Oyj ja Suomen johtava teollisten aurinkovoimaloiden toteuttaja Solarigo Systems Oy sekä energia-alan uudistaja Lumme Energia Oy ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen uusien aurinkosähköpuistojen rakentamiseksi Suomessa ja Ruotsissa. Osapuolten tavoitteena on rakentaa yhdessä 1000 megawatin edestä aurinkovoimaa ja laajentua sen myötä yhdessä alan johtavaksi toimijaksi Pohjoismaissa.


Yhteistyön myötä aurinkoenergian vahvimmat, Skarta ja Solarigo pääsevät hyödyntämään erityisosaamisalueitaan suurten aurinkovoimaloiden toimittamiseksi valmiina kokonaisratkaisuna. Skarta-konsernin yhtiöillä on pitkäaikainen kokemus energiarakentamisesta, ja konserniin kuuluvan Sitema Oy:n ydinosaaminen kohdistuu suurjännitteisiin sähköjärjestelmiin. Solarigon referenssit puolestaan sisältävät yli 160 suuren aurinkovoimalan rakentamisen ja yli 120 000 aurinkopaneelin asentamisen.


Toimimalla yhteistyössä yhtiöillä on kyvykkyys toteuttaa Suomen suurimpia aurinkovoimahankkeita avaimet käteen -toimituksena asiakkailleen. Osapuolilla on monipuoliset kontaktiverkostot myös uusiutuvaan energiaan sijoittaviin instituutioihin sekä perinteisiin energia-alan toimijoihin, joiden kanssa hankkeiden toteuttamisessa on myös tarkoitus tehdä yhteistyötä.


”Olemme erittäin iloisia Solarigon kanssa aloitettavasta yhteistyöstä. Teollisen mittakaavan aurinkoenergian rakentaminen on nyt alkamassa Suomessa toden teolla, ja hankkeista on tulossa taloudellisesti kannattavia sekä teknologisen kehityksen että sähkön hinnan nousun myötä. Energiamarkkinoiden tilanne lisää myös paineita kehittää omavaraisuutta, ja yhdistämällä vahvuutemme voimmekin tehokkaasti lisätä panoksia paitsi vihreän siirtymän edistämiseksi, myös kotimaisen huoltovarmuuden parantamiseksi”, Skarta Group Oyj:n toimitusjohtaja Tuomas Hirvonen kommentoi.


Aurinkopaneeleiden asennus toteutettuna maa-asennuksena
Aurinkopaneeleiden asennus toteutettuna maa-asennuksena

Osapuolten yhteistyö kattaa varsinaisen aurinkovoimapuiston rakentamisen lisäksi maa-alueiden kartoittamisen uusia hankkeita varten, tarvittavat viranomaisprosessit, rahoituksen järjestämisen hankeinvestointien toteuttamiseksi sekä valmiiden aurinkovoimapuistojen myyntiin liittyvät toimenpiteet. Lisäksi osapuolilla on valmiudet tarjota pitkäaikaisia aurinkovoimaloiden käyttö- ja kunnossapitopalveluita.

Palvelutarjontaan voidaan liittää myös Solarigon emoyhtiö Lumme Energia Oy:n sähkön myynnin palvelut, kuten fyysisen sähkökaupan markkinapalvelut, sähkösalkunhoitopalvelu ja pitkäaikaiset sähkösopimukset (PPA) aurinkovoimapuistojen sähköntuotannolle koko elinkaaren aikana.


Solarigo on toiminut suomalaisten aurinkosähköratkaisujen edelläkävijänä vuodesta 2015 alkaen. Tällä hetkellä Solarigo omistaa, operoi ja tuottaa uusiutuvaa sähköä yli 120 aurinkovoimalallaan eri puolilla Suomea asiakkaillensa näiden toimipisteissä. Solarigo aloitti alkuvuodesta Kalajoella tähän mennessä suurimman hankkeensa, yli 24 000 aurinkopaneelia kattavan aurinkosähköpuiston rakentamisen yhteistyökumppaninsa VSB Uusiutuva Energia Suomi Oy:n rakenteilla olevan tuulivoimapuiston yhteyteen.


”Aurinkoenergia täydentää tuulivoimaa uusiutuvan energian tuotantomuotona erinomaisesti. Toimimalla yhteistyössä Skartan kanssa kykenemme toteuttamaan entistä suurempia voimalakokonaisuuksia asiakkaillemme ja varmistamaan liiketoimintaamme kasvun meneillään olevassa energiamarkkinamurroksessa.”, Solarigo-konsernin toimitusjohtaja Antti Koskelainen kommentoi.


Skartalla ja Solarigolla on tällä hetkellä kehitteillä yhteensä yli 300 megawatin edestä aurinkovoimaa koskevia investointihankkeita, joiden kehitystä jatketaan yhteistyössä. Skartan maaliskuun lopussa toteutuvaksi arvioitu NYAB-konsernin hankinta parantaa entisestään sen valmiuksia laajentaa sopimuksen mukaista yhteistyötä Ruotsin markkinoille. Yhteistyön lisäksi osapuolet jatkavat itsenäisesti teollisen mittakaavan hankkeita pienempien aurinkovoimahankkeiden kehitystä. Skartalla tällaisia hankkeita sisältyy esimerkiksi sen kehittämään Vierivoima-konseptiin, jonka tarkoituksena on tarjota lähellä tuotettua uusiutuvaa energiaa paikalliseen käyttöön.
Solarigo Systems Oy on uusiutuvaa aurinkosähköä tarjoava suomalainen energiayhtiö. Toimitamme asiakkaillemme aurinkosähköä paikan päällä tuotettuna täyden palvelun periaatteella. Liiketoimintamme on ennen kaikkea menestyksekästä yhteistyötä asiakkaidemme kanssa. Tavoitteenamme on mahdollistaa aurinkosähkön merkittävä lisääntyminen Suomessa ja muissa Pohjoismaissa yhdessä emoyhtiömme Lumme Energian kanssa. www.solarigo.fi.


Skarta Group Oyj on puhtaan tulevaisuuden rakentaja, jolla on vuosikymmenien kokemus vaativista rakennushankkeista. Strategiamme pohjautuu vahvaan erikoisrakentamisosaamiseen ja tavoitteenamme on laajentaa toimintaamme tuulivoiman, aurinkoenergian ja vetyratkaisujen arvoketjussa kohti puhtaan energian kokonaishankkeita, joissa näemme erinomaisia kasvumahdollisuuksia. Skartan pääkonttori sijaitsee Oulussa ja sillä on yli 180 työntekijää eri toimipisteissä Suomessa ja Ruotsissa. www.skarta.fi.


 

Lisätietoja


Skarta Group Oyj

Toimitusjohtaja

Tuomas Hirvonen

+358 50 368 6866


Solarigo Systems Oy

Toimitusjohtaja Antti Koskelainen +358 40 726 7673

Comments


bottom of page