top of page
  • Writer's pictureSolarigo Systems

Skartan ja Solarigon 61 miljoonan euron aurinkopuistoille myönnettiin hankkeen mahdollistava tuki

Nivalaan Hituran kaivokselle sekä Pyhäjärven Callioon rakennetaan yhteensä paneeliteholtaan 75 megawatin aurinkopuistot käytöstä poistetuille kaivosalueille. Hankkeen tavoitteena on luoda edellytykset sille, että Pohjoismaissa käytöstä poistettavat kaivosalueet voitaisiin valjastaa uusiutuvan aurinkoenergian tuotantoon. Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt hankkeelle Next Generation EU -avustusta 12,1 miljoonaa euroa hankkeen toteuttamiseksi.


Kuvituskuva
Kuvituskuva

Hanke sisältää kahden aurinkopuiston rakentamisen yhteensä noin 160 hehtaarin alueelle. Alueen koko vastaa esimerkiksi noin 220 jalkapallokenttää. Puistot tulevat koostumaan noin 120 000 kaksipuoleisesta aurinkopaneelista. Aurinkopuistot ovat teholtaan noin 75 megawattia, ja ne tuottavat yli 65 GWh uusiutuvaa aurinkosähköä suomalaisten käyttöön vuosittain. Sähkön tuotanto vastaa esimerkiksi 26 000 kerrostalokaksion tai 4300 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutusta. Tuotanto myydään Lumme Energian aurinkosähköasiakkaille Suomeen. Lisäksi aurinkopuistojen yhteyteen rakennetaan yhteensä 7,5 MW sähkövarastot.


Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 61 miljoonaa euroa. Skartan ja Solarigon aurinkopuistoille myönnettiin Työ- ja elinkeinoministeriön toimesta 12,1 miljoonan euron elpymis- ja palautumissuunnitelman mukainen tuki, joka on ehdollinen Euroopan komission hyväksynnälle. Hanketta on valmisteltu yhteistyössä Pyhäjärven kaupungin ja Pyhäsalmi Mine Oy:n kanssa Calliossa ja Nivalan kaupungin ja Hituran kaivosalueen omistajan kanssa Nivalassa.


Haluan kiittää hankkeen valmisteluun osallistuneita yhteistyökumppaneitamme hyvästä ja menestyksekkäästä yhteistyöstä. Nyt pääsemme myönteisen tukipäätöksen kautta käynnistämään yhdessä hankkeen toteuttamista. Teollisen kokoluokan aurinkopuistojen rakentaminen on merkittävä tapa lisätä Suomen energiaomavaraisuutta nopeasti ja kestävästi”, kommentoi Solarigo Systemsin toimitusjohtaja Antti Koskelainen.


Hankkeen suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavat Skarta Energy sekä Solarigo Systems Oy, jotka ovat perustaneet hankeyhtiön Callio-Hitura Solarpark Oy hankkeen toteuttajaksi. Callion ja Hituran hanke on ensimmäinen yhtiöiden yhteistyön myötä rakennettava kokonaisuus. Hankkeessa saatavia kokemuksia voidaan hyödyntää laajemmin kaivosteollisuuden uusiutuvan energian hankkeissa Suomessa ja ulkomailla. Keväällä 2022 Skarta Energy, Solarigo sekä Lumme Energia solmivat yhteistyösopimuksen, jonka tavoitteena on rakentaa 1000 MW aurinkovoimaa Pohjoismaihin vuosikymmenen loppuun mennessä.


”Callio-Hitura on merkittävä avaus uusiutuvan energian tuottamiseksi vanhoilla kaivosalueilla. Kaivosten rikastushiekka-altaita ei voida juuri muilla tavoin hyödyntää, ja tuottamalla päästötöntä energiaa pystytään myös kompensoimaan kaivosten ympäristöhaittoja”, Skarta Energyn toimitusjohtaja Kari Tuominen kommentoi.

Callio-Hitura aurinkosähköpuisto -hanke

Aurinkopuistojen sijainti

Pohjois-Pohjanmaa, Nivala ja Pyhäjärvi.

Budjetti

Noin 61 miljoonaa euroa

Aurinkopaneeleja

Noin 120 000 kpl

Paneeliteho

75,42 MW

Energiantuotanto

66,1 GWh / v

Pinta-ala

160 Hehtaaria

CO2 vähenemä sähköntuotannossa

5885 tonnia / v

Rakentajat

Skarta Energy Oy ja Solarigo Systems Oy

Hankeyhtiö

Callio-Hitura Solarpark Oy

Next Generation EU -tuki

12,1 miljoonaa euroa

 

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Antti Koskelainen antti.koskelainen@solarigo.fi 040 726 7673 Solarigo Systems Oy Toimitusjohtaja Kari Tuominen kari.tuominen@skarta.fi 040 507 1181 Skarta Energy Oy

Yorumlar


bottom of page