top of page
  • Writer's pictureSolarigo Systems

Pertunmaan aurinkosähköpuistoon innovointi- ja tutkimusalusta

Suur-Savon Sähkö rakennuttaa Pertunmaalle aurinkosähköpuiston, jonka yhteyteen on tavoitteena perustaa aurinkoenergian tuottamiseen, hyödyntämiseen ja varastointiin liittyvä tutkimus-, kehitys- ja innovointikeskus (TKI). Keskus mahdollistaa monipuolisen tutkimustoiminnan aidossa teollisen mittakaavan aurinkovoimapuistossa ja sen infrastruktuuriin tukeutuen. Aurinkosähköpuiston rakentajana toimii Solarigo.


Kuvituskuva
Kuvituskuva

Pertunmaan Kuortin aurinkosähköpuistoon tulee innovointi- ja tutkimusalusta ja on noin 28 000 paneelia, joiden huipputeho on 15 MW. Voimalan pinta-ala on noin 20 hehtaaria. Voimala toteutetaan tuottavaksi energiajärjestelmäksi, joka samalla kuitenkin toimii kasvuympäristönä innovoinnille ja tutkimustoiminnalle. Voimalan toteuttamiselle on haettu Työ- ja elinkeinoministeriön uuden energiateknologian ja suurten demonstraatiohankkeiden investointitukea. Suunnitelman mukainen toteutus edellyttää myönteistä tukipäätöstä.

Voimalaan perustettavassa TKI-keskuksessa on tarkoitus havainnollistaa useita erilaisia teknisiä ratkaisuja aurinkosähkön tuotannon optimoimiseksi. Keskuksessa tutkitaan aurinkopaneeleiden teknisiä ominaisuuksia, sähköverkkoon liitynnän vaihtoehtoja ja erilaisia akustoratkaisuja. Tutkimustyön tueksi paneelikenttään luodaan rajapinta jakamaan sen tuottamaa dataa myös ulkoisille sidosryhmille. Puistoa ja sen tuottamaa dataa voivat hyödyntää tutkimustyössä oppilaitokset sekä asiantuntijajärjestöt, jotta aurinkosähköalaa voidaan kehittää laajalti koko Suomessa.

Voimala tulee sijaitsemaan Kuortissa Lammasvuoren ja Ukonvuoren ympäristössä, uuden teollisuusalueen vieressä. ja sen on määrä aloittaa kaupallinen tuotanto vuonna 2024. Odotettu sähkön vuosituotanto on 13 200 MWh, mikä vastaa noin 880 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutusta. Aurinkokentän päästötön sähköntuotanto säästää hiilidioksidipäästöjä 1,17 miljoonaa kiloa vuosittain. Määrä vastaa lähes kahdeksaa miljoonaa polttomoottoriautolla ajettua kilometriä.

Hanke luo tutkimusinfraa, jollaista Järvi-Suomessa ja yleisesti Suomessa tulee olla enenevässä määrin aurinkosähkötuotantoon liittyvien kysymysten ratkaisemiseksi. Tutkimusinfraa voidaan käyttää myös koulutuksen tukena ja tämä hanke luo mahdollisuuden kehittää korkealaatuisia oppimisympäristöjä", toteaa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun sähkötekniikan yliopettaja Juha Korpijärvi.

Energian riittävyydestä on huolehdittava


"Aurinkosähköllä on merkittävä rooli tulevaisuuden päästöttömässä energiantuotannossa. Jokainen sähköntuotantoinvestointi vahvistaa Järvi-Suomen sähköomavaraisuutta. Pertunmaan hankkeessa yhdistyy lisäksi yhteistyö alueen yritysten, Pertunmaan kunnan sekä XAMKin kanssa, mikä on meille erityisen tärkeää", kertoo Suur-Savon Sähkö -konsernin toimitusjohtaja Markus Tykkyläinen.

"Kehitämme Järvi-Suomesta aurinkoenergian edelläkävijää yhdessä Suur-Savon Sähkön kanssa. Pertumaan voimala ei ainoastaan vahvista alueen omaa sähköntuotantoa, vaan se mahdollistaa tutkimusalustan kautta koko aurinkosähköalan kehittymisen Suomessa", kertoo Solarigo Systemsin toimitusjohtaja Antti Koskelainen.

 

Lisätietoja


Suur-Savon Sähkö

Liiketoimintajohtaja Jari Väyrynen

010 210 4358

jari.vayrynen@sssoy.fi


Solarigo Systems

Projektijohtaja Ville Vairinen

050 486 8662

ville.vairinen@solarigo.fi

Comments


bottom of page