top of page
  • Writer's pictureSolarigo Systems

Pyhäjärvelle nousee vihreän teollisuuden alue - Solarigon aurinkopuistohanke etenee

Green Energy Park Olcconen herättää kiinnostusta vihreän energian teollisissa tuottajissa ja kuluttajissa. Alueelle suunnitellulla aurinkopuistolla on jo maanvuokrasopimus.


Green Energy Park Olcconen on ottanut askeleen eteenpäin, kun alueelle suunniteltu aurinkosähköpuisto on taas lähempänä toteutumista. Solarigo Systems Oy ja yksityinen maanomistaja ovat solmineet maanvuokrasopimuksen Olccosen aurinkopuiston rakentamiseksi. Suunniteltu Olccosen aurinkopuisto tulee tuottamaan paikallisesti 30 GWh uusiutuvaa aurinkosähköä vuodessa, jota voidaan hyödyntää Olccosen alueelle tulevissa teollisuushankkeissa. Puiston myötä alueella on tarjolla tuulisähkön lisäksi paljon aurinkosähköä, jonka suunnittelussa tavoitellaan sähkön myyntiä suoraan teollisuuskiinteistöön ilman sähkön siirtomaksuja. Uusiutuvaa energiaa halutaan siis tuottaa ja kuluttaa samassa paikassa.


Olccosen aurinkopuiston havainnekuva
Olccosen aurinkopuiston havainnekuva. Kuva: Solarigo Systems Oy.

Vihreän energian puisto

Aurinkopuisto on osa Green Energy Park Olcconen teollisuuspuistoa, joka tarjoaa mahdollisuuksia energiaintensiiviselle ja kiertotalouteen perustuvalle teollisuudelle. Teollisuuspuisto sijaitsee valtatie 27:n ja Iisalmi-Ylivieska-rautatien läheisyydessä. Alueen kaavoituksen ehdotusaineisto tulee / tuli kesäkuussa virallisesti nähtäville ja kaavan hyväksyntää odotetaan syksylle.

 

Pyhäjärvi on energiainvestointien rikastamaa, sillä alueella on suuri määrä uusiutuvan energian tuotantohankkeita joko toiminnassa, rakenteilla tai kaavoituksessa. Tuulivoiman lisäksi viime vuosien aikana aurinkovoiman ja akkuvarastojen kehittäminen on alkanut alueella voimakkaana. Nämä energiahankkeet luovat mahdollisuudet sähköä hyödyntävän teollisuuden sijoittumiselle alueelle. 

 

Sähkön kuluttaja seuraa tuottajaa

Pyhäjärven Callion ja Pyhäjärven kaupungin tavoitteena on kehittää ja markkinoida Olccosen alueelle energiakäänteen ja vihreän energian hankkeita sekä synnyttää yritysyhteistyötä. Alueelle tavoitellaan mm. power-to-x-tuotantoa (esim. vihreä vety), akkuvarastoja, biohiilen tuotantoa, biokaasun tuotantoa ja kiertotalousterminaalitoimintoja.

 

Pyhäjärven kaupunginjohtaja Henrik Kiviniemen mukaan teollisuusyrityksillä on jo ollut kiinnostusta tulla Olccosen alueelle. Olcconen tarjoaa kiinnostavan vaihtoehdon monille satamakaupungeille teollisuuden sijoituskohteena, kun tarjolla on hyvät logistiikkayhteydet ja uusiutuvaa energiaa paikallisesti tuotettuna. Olccosen alue on valmis vastaanottamaan uusia energiaintensiivisiä ja kiertotalouteen perustuvia teollisuushankkeita, jotka hyötyvät alueen energiatarjonnasta, raaka-aineista ja logistiikasta. 

  

Lisätietoja:

 Solarigo Systems Oy on suuriin aurinkovoimatoteutuksiin erikoistunut suomalainen energiayhtiö. Vuodesta 2015 alkaen olemme toimittaneet yritysasiakkaillemme aurinkosähköä ja asentaneet yli 250 paikallisvoimalaa. Aurinkopuistojen rakentamisessa toimimme kaikissa vaiheissa hankekehityksestä sähkönmyyntiin. Perustamisesta asti Solarigossa on seurattu kahta perusajatusta, joiden eteen teemme töitä päivittäin: haluamme olla Suomen luotettavin aurinkovoimatoimija ja hyvä paikka olla töissä. Meitä on nyt noin 50 vakituista aurinkosähkön ammattilaista Pirkkalassa, Jyväskylässä ja Seinäjoella.

 

Pyhäjärven Callio on Pyhäjärven kaupungin omistama kehitysyhtiö, joka kehittää sopimussuhteisesti Pyhäsalmen kaivoksen maanpäällisen ja maanalaisen infrastruktuurin uusiokäyttöä ja Green Energy Park Olccosen aluetta. Callion liiketoimintastrategiaan kuuluu muun muassa erilaiset energiavarasto-, vihreän energian-, sekä teknologiatestauksen hankkeet.  Lisätietoa www.callio.info

  

Yhteys:

Solarigo Systems Oy

Toimitusjohtaja

Antti Koskelainen

0407267673


Pyhäjärven kaupunki

Kaupunginjohtaja

Henrik Kiviniemi

0444457701


Pyhäjärven Callio

Kehitysjohtaja

Sakari Nokela

0401809511

 

 

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page