top of page
  • Writer's pictureSolarigo Systems

Pyhäsalmen kaivoksen Callio-aurinkopuiston rakentaminen alkaa

Pyhäjärvellä Pyhäsalmen kaivosalueelle suunnitellun 13 MW:n Callio Solar Park I -aurinkopuiston rakentaminen käynnistyy valmistelevilla maatöillä. Aurinkopuiston toteuttaa hankeyhtiö Callio Hitura Solarpark Oy, jonka taustalla toimivat Solarigo Systems Oy ja Skarta Energy Oy.

 

Suomen ensimmäinen kaivosalueelle suunniteltu aurinkopuisto rakennetaan Pyhäsalmeen. Rakentaminen alkaa valmistelevilla maatöillä. Projekti jatkuu aurinkopaneelien asentamisella, joka aloitetaan kesäkuussa ja aurinkopuiston kaupallinen tuotanto alkaa vuoden 2024 loppupuolella. Aurinkopuisto rakennetaan kaivoksen käytöstä poistetulle ja täytetylle rikastushiekka-altaalle. Callio Solar Park -projektissa pyritään luomaan edellytykset käytöstä poistettavien kaivosalueiden valjastamiseksi aurinkosähkön tuotantoon laajemmin ensin Suomessa, sitten Pohjoismaissa. Aurinkopuiston rakentaa Solarigo Systems Oy.

 


Callio Solar Park I aurinkopuiston havainnekuva
Callio Solar Park I aurinkopuiston havainnekuva

Callio Solar Park I:n kokoluokka on suuri, se koostuu yhteensä 20 000 aurinkopaneelista. Puiston 13 MW:n teho on sama kuin Suomen tämän hetken suurimmassa aurinkopuistossa. Aurinkopuisto sijoitetaan suljetulle rikastushiekka-altaalle, koska alue on muutoin vaikeasti hyödynnettävissä eikä sille saa esimerkiksi istuttaa puita tai tehdä pysyviä rakennelmia.

 

”Suomessa on hurja määrä käytöstä poistettuja jättö- ja joutomaita, joissa lepää valtava aurinkoenergiapotentiaali. Calliosta tehty investointipäätös on merkittävä yhteistyöllä saavutettu tavoite ja konkreettinen osoitus tämän potentiaalin hyödyntämisestä,” kertoo varatoimitusjohtaja, Vikke Saarelainen, Skarta Energy Oy.

 

Callio Solar Park I:n tuottama sähkö hyödynnetään pääosin paikan päällä. Pyhäsalmen kaivoksen maanalaisen toiminnan päättyessä kaivoksen ympäristöön kehitetään Callio-yritysaluetta, jonka toimijat tulevat hyödyntämään kaivoksen olemassa olevaa infrastruktuuria, ja tulevaa aurinkopuistoa. Aurinkopuiston salkunhallinnasta eli tuotannon optimoinnista ja markkinaoperoinnista vastaa Lumme Energia Oy.

 

”Aurinkopuisto on Callio-yritysalueemme ensimmäinen rakennettava energiahanke. Hanke on tärkeä virstanpylväs, sillä puhdas sähkö on nousemassa entistäkin tärkeämmäksi tekijäksi yritysten toiminnan sijoittamisen kannalta,” kommentoi toimitusjohtaja Henrik Kiviniemi, Pyhäjärven Callio.

 

”On hienoa nähdä, että kaivoksen uusiokäytön eteen tehty työ tuottaa tulosta. Odotan innolla, että toimintaan jäävä rikastamomme toimii aurinkoenergialla,” iloitsee kaivoksenjohtaja Aki Tuikka, Pyhäsalmi Mine Oy.

 

Callio Solar Park I on osa Callio-Hitura Solarpark -hanketta, jonka ensimmäinen vaihe sijoittuu Callioon. Hankkeen toisen vaiheen, Hituran kaivoksen aurinkopuiston, toteutus jatkuu suunnittelulla ja luvittamisella. Hankkeen kokonaisinvestointi on 61 miljoonaa euroa. Työ-, ja elinkeinoministeriö on myöntänyt hankkeelle 12,1 miljoonan euron Next Generation EU -avustuksen. Hanketta on valmisteltu yhteistyössä Pyhäjärven Callion ja Pyhäsalmi Mine Oy:n kanssa Calliossa ja Nivalan kaupungin ja Hituran kaivosalueen omistajan kanssa Nivalassa.
Lisätietoja:

 

Solarigo on suuriin aurinkovoimatoteutuksiin erikoistunut suomalainen energiayhtiö. Vuodesta 2015 alkaen olemme toimittaneet yritysasiakkaillemme aurinkosähköä ja asentaneet yli 250 paikallisvoimalaa. Aurinkopuistojen rakentamisessa toimimme kaikissa vaiheissa hankekehityksestä sähkönmyyntiin. Meitä on nyt noin 40 vakituista aurinkosähkön ammattilaista Pirkkalassa, Jyväskylässä ja Seinäjoella.

 

Skarta Energy on suomalainen uusiutuvan energian kehittäjä ja tuottaja. Olemme erikoistuneet päästöttömiin teollisen mittakaavan aurinkovoimahankkeisiin, joita täydennämme energian varastoinnilla, tuulivoimalla ja vetyratkaisuilla luotettavan ja toimitusvarman tulevaisuuden energian takaamiseksi.

 

Lumme Energia Oy on kotimainen energia-alan uudistaja, joka toimittaa sähköenergiaan liittyviä kokonaisratkaisuja ja luo lisäarvoa asiakkailleen. Autamme asiakkaitamme vaikuttamaan oman ympäristönsä kestävään kehitykseen ja varmistamme parhaat palvelut jokaiseen tarpeeseen nyt ja tulevaisuudessa. Lumme Energia kuuluu Suur-Savon Sähkö -konserniin.

 

Yhteys:


Solarigo Systems Oy

Vanhempi Projektipäällikkö

Juho Lasonen

+358 40 773 0705


Skarta Energy Oy

varatoimitusjohtaja

Vikke Saarelainen

+358 40 754 4429

Commentaires


bottom of page