top of page
  • Writer's pictureSolarigo Systems

Hirvensalmen aurinkopuistohanke etenee toteutukseen

Hirvensalmen aurinkopuiston rakentaja Solarigo Systems Oy on tehnyt hankkeesta investointipäätöksen. Aurinkopuiston rakentaminen alkaa vielä vuoden 2023 aikana.Hirvensalmen taajaman pohjoispuolelle suunniteltu noin 9000 aurinkopaneelista koostuvan aurinkopuiston rakentaminen aloitetaan tulevan talven aikana. Rakentaminen alkaa ensin paneelitelineiden perustamisella, jonka jälkeen tehdään paneeliasennus ja sähkötyöt. Puisto valmistuu kevään 2024 aikana tuotantokäyttöön. Lumme Energia myy aurinkopuiston tuottaman sähkön aurinkosähköasiakkailleen.

 

Aurinkopuiston tehoksi tulee noin 5 MWp, hankealueen ollessa noin 8,6 hehtaarin kokoinen. Hankealueesta on sovittu 40 vuoden maanvuokrasopimus Hirvensalmen kunnan kanssa. Puisto tulee tuottamaan noin 4,2 GWh aurinkosähköä vuosittain, mikä vastaa esimerkiksi 280 omakotitalon kulutusta. Investointi on kokonaisuudessaan noin 3,5 miljoonaa euroa.

 

Hankkeen selvitys alkoi vuonna 2022, jolloin aurinkopuistoa varten on tehty ympäristöselvitys. Kaavamuutos tuli lainvoimaiseksi 10.11.2023. Aurinkopuiston ympärille rakennetaan aidat ja huoltotiet. Ympäröivä aita maisemoidaan, jolloin vaikutus alueen yleisilmeeseen on vähäinen. Puisto ei vaikuta lähellä kulkeviin ulkoilureitteihin.

 

 

Yhteys:


Solarigo Systems Oy

Senior Project Manager

Mikko Tuominen

+358 40 5631 303

Commentaires


bottom of page