top of page
  • Writer's pictureSolarigo Systems

Miksi hankkia aurinkovoimala, kun sähkön hinta on nolla?

Vuonna 2022 alkaneen energiakriisin myötä investoiminen omaan energiantuotantoon tuntui järkevältä. Uusiutuvan energia, kuten aurinkosähkön tuotanto on lisääntynyt Suomessa ja Euroopassa ennätystahtia kuluneen vuoden aikana ja se on osaltaan laskenut sähkön hintaa. Tämän kevään ja kesän aikana on nähty historiallisesti poikkeuksellisia tilanteita, kun sähkön markkinahinta on kääntynyt negatiiviseksi, vesi- ja tuulivoiman poikkeuksellisen kovien tuotantojen myötä.

Onko markkina tasaantunut ja aurinkovoimala kannattamaton?


Sään mukaan vaihtelevan sähköntuotannon lisääntyminen vaikuttaa sähkön pörssihintaan, jonka myötä hinta vaihtelee vuoden aikana paljon ja sen ennustamisesta tulee haastavampaa. Sähkön hintaa voidaan kiinnittää tekemällä kiinteähintaista sähkösopimusta, tai kiinnittämällä osa sähkönhankinnasta futuurituotteilla. Nämä keinot toimivat lähitulevaisuuteen ja joskus onnistuvat, joskus eivät. Mikäli tarkastellaan sähkön hintaa pitkälle tulevaisuuteen, löytyy muitakin vaihtoehtoja.


Miksi hankkia aurinkovoimala, kun sähkön hinta on nolla?
Solarigon aurinkovoimala kauppakiinteistön katolla

Omaan sähköntuotantoon investoiminen, joko omalla aurinkovoimalalla tai sähkösopimusmallillamme tuo ennustettavuutta sähkönhankintaan jopa kymmeniksi vuosiksi. Kiinteistön yhteyteen asennettu aurinkovoimala on elinkaareltaan jopa 30–40 vuoden ikäinen, joten aurinkoisen ajan sähköntuotannon kustannus voidaan kiinnittää ennustettavaan tasoon huomattavasti pidemmälle ajalle, kuin tavallisella sähkösopimuksella.


Sähkön kulutus tulee kasvamaan merkittävästi kaikilla sektoreilla ja energiaomavaraisuus vähentää ostosähkön tarvetta.


Omaan sähköntuotantoon investoiminen, joko omalla aurinkovoimalalla tai sähkösopimusmallilla tuo ennustettavuutta sähkönhankintaan jopa kymmeniksi vuosiksi.

Miksi hankkia aurinkovoimala 2023?


Teollisuuden ja liikenteen sähköistyminen, sekä vetytalouden kasvu kasvattavat sähköenergian kysyntää tulevina vuosikymmeninä. Sitran arvioiden mukaan vuonna 2050 sähkö voi kattaa puolet teollisuuden energian käytöstä (1). Tyypillisesti kysynnän kasvaessa myös hinta seuraa perässä. Työ- ja elinkeinoministeriön arvioiden mukaan sähkön hinta tulee nousemaan lähes 50 % vuoteen 2050 (2).


Suomen sähköenergiaomavaraisuuden parannuttua merkittävästi Olkiluoto 3:n myötä hintojen odotetaan edelleen laskevan lähitulevaisuudessa, mutta parin vuoden takaisia hintoja ei ole enää tarjolla. Ydinvoimakapasiteetti tulee kuitenkin laskemaan vuoden 2040 jälkeen voimaloiden vanhentuessa. Jos siis halutaan pitkän ajan ennustettavuutta, on varteenotettava vaihtoehto hankkia aurinkovoimala ja lisätä energiankulutuksen ennustettavuutta.Lähteet

1) Sähköistämisen rooli Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Kustannustehokas polku kohti päästötöntä Suomea. 2021.

2) Sähköntuotannon skenaariolaskelmat vuoteen 2050, Työ- ja elinkeinoministeriö. 2019.

 


Solarigo Systems Oy Myyntijohtaja

Samuli Pohtola

samuli.pohtola@solarigo.fi

bottom of page