top of page
Oranssi taustakuva

01

Onko aurinkosähköjärjestelmä turvallinen?

AURINKOSÄHKÖN TURVALLISUUS

Laadukas sekä hyvin suunniteltu, asennettu ja huollettu aurinkosähköjärjestelmä on turvallinen. Vaikka aurinkosähköjärjestelmät sähkön kuluttamisen sijasta tuottavatkin sähköä, ovat ne ominaisuuksiltaan rinnastettavissa normaaleihin kiinteistön sähkölaitteisiin tai -järjestelmiin. Toki aurinkosähköjärjestelmien osalta on syytä muistaa, että itse aurinkopaneelit ovat valoisaan aikaan aina jännitteellisiä.

Harmaa taustakuva
Harmaa taustakuva

02

Miten aurinkosähköjärjestelmän turvallisuuteen voidaan vaikuttaa?

AURINKOSÄHKÖN TURVALLISUUS

Aurinkosähköjärjestelmän turvallisuuteen voidaan vaikuttaa laitevalintojen, suunnittelun, asennuksen sekä kunnossapidon osalta. Kaikki edellä mainitut turvallisuuteen vaikuttavat tekijät ovat yhtä tärkeitä ja laadukas aurinkosähkötoimija huomioi aurinkosähköjärjestelmän turvallisuuden laitevalinnoista aina järjestelmän elinkaaren päättymiseen saakka. 

 

Paloturvallisuuden varmistamiseksi teemme aina mm. ilmoituksen pelastuslaitokselle uudesta voimalasta, minkä lisäksi tehdään pelastuskortti ja huolehditaan asianmukaisista merkinnöistä voimalan lähistöllä. Aurinkovoimalan asennuksessa maadoitus ja ukkossuojaus ovat ensiarvoisen tärkeää. Aurinkovoimala kuuluu maadoittaa asiaankuuluvasti, eikä aurinkopaneelin reuna saa koskaan olla alueen korkein piste.

Oranssi taustakuva

03

Aurinkosähköjärjestelmän suunnittelu

AURINKOSÄHKÖN TURVALLISUUS

Suunnittelun osalta turvallisuusseikat tulee huomioida heti alusta alkaen. Ammattitaitoinen ja kokenut suunnittelija varmistaa, että järjestelmässä käytettävät komponentit ovat oikein mitoitetut, ja että asentajilla on hyvät ohjeet asennustyön suorittamiseen.

Aurinkosähköjärjestelmissä suurin vikojen aiheuttaja on huonot liitokset ja tästä syystä aurinkosähköjärjestelmä kannattaa asentaa mahdollisimman yksinkertaisesti, ilman ylimääräisiä komponentteja tai liitoksia. Solarigolla on jo vuosien kokemus Suomessa suhteellisen uudesta aurinkosähköalasta, joten Solarigon suunnittelu osaa välttää useimmat ongelmatilanteet.

Harmaa taustakuva
Harmaa taustakuva

04

Aurinkosähkö-
järjestelmän asennus

AURINKOSÄHKÖN TURVALLISUUS

Kuten kaikkien sähkötöiden, aurinkosähköjärjestelmän asennus tulee tehdä erityistä huolellisuutta noudattaen. Laitevalintoja ja asennustyötä tehtäessä oleellista on huomioida aurinkosähköjärjestelmän pitkä 30–40 vuoden teknistaloudellinen pitoaika ja jatkuva altistuminen luonnon elementeille, kuten lumelle, tuulelle, sateelle ja auringolle. Tästä syystä kaikki asennukset tulee tehdä kestävällä tavalla, laadukkaita tarvikkeita käyttäen. 

Solarigon aurinkovoimalat asentaa Solarigon kouluttamat kokeneet ja luotettavat asentajat, jolloin voidaan varmistua yhdenmukaisesta laadusta asennuskohteesta riippumatta. Solarigolla on useita asennustiimejä eri puolilla Suomea, ja pyrimme aina käyttämään mahdollisimman paikallista asentajaryhmää. Solarigolla on myös aurinkovoimaloita ympäri Suomea, jolloin aluekohtaiset viranomaiskäytännöt ovat jo vakiintuneet osaksi prosessejamme. 

Oranssi taustakuva

05

Aurinkosähkö-järjestelmän huoltaminen

AURINKOSÄHKÖN TURVALLISUUS

Kunnossapidon merkitystä ei voi liikaa korostaa aurinkosähköjärjestelmien turvallisuudesta puhuttaessa. Aurinkosähköjärjestelmille tulee tehdä ammattilaisen toimesta kattava huolto vuosittain, jotta varmistutaan esimerkiksi liitosten ja kiinnitysten kunnosta.

 

Joskus aurinkosähköjärjestelmistä kuulee puhuttavan jopa huoltovapaina, mutta tämä ei pidä paikkaansa. Moneen muuhun sähköntuotantomuotoon verrattuna aurinkosähköjärjestelmien huoltotarve on kuitenkin huomattavasti vähäisempi suurimmaksi osaksi siitä syystä, että aurinkosähköjärjestelmissä ei ole liikkuvia osia.


Solarigon suorittamiin huoltotoimenpiteisiin kuuluvat mm. inverttereiden ohjelmistopäivitykset, paneeleiden hyötysuhteen tarkkailu, kiinnikkeiden kunnon tarkkailu, ketjukohtaisten jännitteiden tarkkailu, etävalvonta ja korjaustoimenpiteet. Lisäksi huoltotoimenpiteiden aikana tarkkaillaan kiinteistön katon kuntoa vuotovahinkojen ja ilkivallan osalta.

Solarigon huoltopalvelut

LUE

Lisää aiheesta

AURINKOINFO

Solarigon asentaja tarkastaa aurinkovoimalaa -  - Solarigo Systems Oy

PALVELUMME

ASIAKKAITA

Aurinkosähkön turvallisuus, Solarigon asentaja tarkastamassa aurinkovoimalaa - Solarigo Systems Oy

Onko aurinkosähköjärjestelmä turvallinen?

01

Aurinkosähköjärjestelmän turvallisuuteen vaikuttaminen

02

Aurinkosähköjärjestelmän suunnittelu

03

Aurinkosähköjärjestelmän asennus

04

Aurinkosähköjärjestelmän huoltaminen

05

Solarigon aurinkoinfo - kaikki aurinkosähköstä

AURINKOSÄHKÖN
TURVALLISUUS

bottom of page